Hoppa till sidans innehåll

Historik


LHKs historia

 

1970 i mars bildades Lenhovda Hästsportklubb. Redan i september hölls de första tävlingarna. I december var det dags för Luciafirande och detta åtog sig ungdomssektionen. En fin tradition för Lenhovda-borna tog sin början. Medlemsantalet var 106 st.

1971 Klubben upptogs i riksorganisationen Ridfrämjandet och Svenska Ponny Förbundet, vilket var ett kvalitetsbevis på verksamheten. Hopptävlingarna på hösten  utökades till 2 dagar coh blev till en tradition som levde kvar under flera år. Under sommaren hölls ridverksamhet med inlånade ponnier och där ungdomssektionens duktiga ryttare höll i trådarna. Medlemsantalet ökade till 183 st.

1972 I februari invigdes en elljusbana belägen utmed Herråkravägens vänstra sida. Runt om ridbanan iordningställdes en park som var tänkt att bli klubbens centrum. I september hölls DM-hoppningar för stora hästar. Det var ett stort arrangemang som den nya klubben klarade med den äran!

1973 I Juni kommer  ridlärare Kertin Jansson från Olofström med hästar och personal och bedrev sommarridskola i Lenhovda. Detta var mycket uppskattat och gav en framtidstro om en permanent ridskoleverksamhet i framtiden. I september hölls återigen en stor tävling, DM för stora hästar, vilket även innefattade terränghoppning. En terrängbana byggdes alltså upp i markerna runt Västregården, ett oerhört arbete, där åter klubbandan sattes på prov med lyckat resultat. Olika sektionener bildades såsom tävlings-, lotteri-, festsektion samt en byggnadsgrupp. Medlemsantalet ökade till 212 st.

1974 Under början av året gjordes stora ansträngningar för att få arrendera eller hyra stall för klubbens räkning. Det var svårt att hitta något passande med ett någorlunda centralt läge. Under höstterminen hyrdes 3 ponnier in att användas i ridskoleverksamheten. Ponnierna var uppstallade i Södregården.

1975 Man satsar på att iordningställa ridbanan och att timanställa en ridlärare, Anna-Katarina Nelsson, "Kim", för att få igång ridskoleverksamheten.

1976 LHK flyttar i Västregården och en mer permanent verksamhet kan börja drivas. Ett ridhus uppför bakom stallet, till allas glädje. Det kunde komma i stånd tack vare välvilliga medlemmar som ställde upp som borgenärer för ett banklån. Ridlärare Kallin anställs på heltid som ridlärare och stallansvarig coh därmed kan ridverksamheten permanteras i Lenhovda. Hästar till ridningen lånas in. Pia Törner tar över den tjänsten senare under året.

1977 Från och med mars hyr LHK Västregårdens marker och byggnader av ägaren Fam. Persson. En förhandling pågick under året mellan kommunens representanter och markägare persson. I december anställdes Catrin Termen som ridlärare.

1978 Antalet medlemmare: 296 st. Den 1 juli köpte kommunen Västregårdens ägor och 127 000 m2 mark, av Bernt Persson som klubben tidigare arrenderat av. Planering påbörjade för utbyggnad av stallet då det rådde stor brist på stallplatser och intresset att skaffa häst var stort.

1979 En ständig upprustning av anläggningen pågår. Klubben köper in 3 hästar och äger nu totalt 8 hästar. Klubbens ryttar Åsa Törner vinner SM i hoppning med sin ponny Niklas Bawn.

1980 Uppgifter saknas

1981 Lotta Ohlander är ridlärare. Den efterlängtade vägbelysningen Herråkravägen-stallet-ridbanan blev klar. I september anställdes Monika Eriksson som efterträdare till Lotta. Handikappsridningen startade under hösten. En gjuten gödselplatta bakom stallet stod klar.

1982 En ny ridbana med fullmått, 20x60 m, anlades vid stallet och invigningen hölls i oktober.

1983 Klartecken från kommunen till byggnation om ett nytt stall och invigning och inflyttning av hästarna skedde i november. Anna-Lena Bengtsson övertog tjänsten efter Monika E.

1984-85 Uppgifter saknas

1986 Planering inleddes för ett nytt större ridhus. Thomas Jonsson "Totto" arbetade som ridlärare.

1987 En ridhuskommit´arbetade för ett större ridhus. Mycket bekymmersamt ekonomiskt läge. Kommunens fritidskontor informerades. Det var också svårt på personalfronten och det fattades personer i styrelser och sektioner. Under hösten anställdes Bo Ascard som ridlärare. Den nya logon blev till, och det är den som hänger med än!

1988 Anläggningen renoveras så gott det går trots det ekonomiska bekymret.

1989 Helen Gärdå anställs som ridlärare.

1990 20-årsjubileum! Det efterlängtade ridhuset stod klart och invigdes i november med efterföljande fest i Borgen. I december insjuknade hästarna i kvarka och stallet isolerades.

1991 Rídlektionerna kunder återupptas i mitten av mars igen efter isoleringen. Helen Gärdå slutar som ridlärare i juni och i september anställdes Susanne Kjellerskog. Dess emellan drevs ridning på ideell bas.

1992 Ridläraren fick sägas upp pga arbetsbrist och ekonomi.  Ridningen fick skötas med ideella krafter än en gång. Kommunalt vatten och avlopp installerades i Västregården.

1993 Den mkt dåliga ekonomin rätades upp. En målbeskrivning för klubben gjordes upp. Medlemmarna började sälja bingolotto. Tankar på att utarrandera ridverksamheten till privatperson fanns, dock blev det inte aktuellt. Ridlärare under året var Lena Carlsson och Helen Gärdå.

1994 Kommunen inledde diskussioner med styrelsen om övertagande = köp av anläggningen. Anläggningen upprustades. En ny stor ridbana anlades intill klubbhuset och den invigdes i samband med Hästens Dag i oktober. Helen Gärdå slutar som ridlärare och Veronika Nilsson anställs.

1995 Året börjar tungt. Taket på det endast 4 år gamla ridhuset rasar in. Ingen kom till skada som genom ett under, då det befunnits personer till häst endast några minuter tidigare. Mycket blöt snö och klen takkonstruktion ansågs vara orsaken. Försäkringsbolaget stod för uppbyggnaden med ett svårt avbrott skedde i ridverksamheten. I synnerhet som vädret inte var det bästa, ur ridsynpunkt. Ridhuset återinvigdes i samband med LHK-dagen, som sedan dess varit en återkommande tillställning i maj månad. Annika Wiktorsson, ridlärare, anställdes, för att tillsammans med Veronika utöka verksamheten. Infektionen kvarka drabbade stallet som isolerades under några höstmånader.

1996 Ridningen ökar. Annicha slutar och Annelie Fermskog anställs som ridlärare. En brunn borras upp för vattentillförseln till anläggningen, eftersom det går åt stora mängder vatten till hästarna.

1997 Förhandlingarna om  övertagande av anläggningen slutfördes. LHK köpte Västregården av kommunen. Klubben ägde sin anläggning! Lånet på ridhuset slutbetalades. Handikappsridningen ökade och man såg behovet av att anpassa anläggningen för rörelsehindrade. Planering inleddes för en utbyggnad och handikappsanpassning av stallet.

1998 En tillbyggnad av stall, en bättre servicedel och en handikappsanpassad ridanläggning stod klar att invigas i oktober. Totalt fanns nu 27 stallplatser att tillgå varav 10 privathästboxar.

1999 Körverksamheten kom igång. Intresset för voltige ökade. Sadelkammaren byggdes om och kontorsdelen flyttade till annan del i stallet. Utfodring av hösilage på börjades och en balrivare installerades. Detta minskade inköpskostnaderna för foder väsentligt. En specialanpassad handikappsvagn kunde inköpas tack vare gåvor ur olika fonder och från företag i Lenhovda. Klubben förfogade över 16 lektionshästar, varav 11 var klubbens egna.

2000 Det råder stor aktivitet på klubben. En del stora investeringar görs, som te x en traktor som kan hantera hösilagebalarna. Anläggnningen besiktas av Sv.Rf och får den åtråvärda utmärkelsen "Ridanläggning". En kvalitetsmärkning som Svenska Ridsportsförbundet bestämt. Klubben erhåller också en en plats Sv.Rf´s rökbarometer för "Rökfria anläggningar" i sverige.

2001 Annelie gör lite paus och får barn. Ridantalet flyter på. En ny hinderpark köps in och det sker många tävlingar under året. LHK får en egen hemsida som görs och uppdateras av Ingela Adin.

Ordförande: Håkan Sjöstrand

I början av sommaren gjorde fem medlemmar en resa till Uppvidinge kommuns vänort i Danmark för att besöka en ridskola.

Under året har man haft övernattningsridläger, handikapp, och knatteridläger.

Personal: en ridskolechef, en ridlärare 2-3 personer att sköta stall och övriga göromål.

Lhk dagen var den 13 maj med ett varierande och innehållsrikt program.

Klubben äger 13 hästar.

Årets Lucia var Natalie Gill.

2002 Tävlingssektionen gör en satsning och har rekordmånga tävlingar. Hemsidan tas över av Anna Karlsson som jobbar i stallet. Hon gör en helt ny hemsida. En familjedag anordnas i augusti.

Ordförande: Lars Nilsson

Den 27 februari överlämnar kyrkoherde Gabriel Kvillner Genom LENHOVDA RÖDAKORSKRETS ÖVERLÄMNAS UR ELSA OCH YNGVE JOHANSSONS MINNESFOND EN GÅVA TILL LENHOVDA HÄSTSPORTKLUBB TILL STÖD FÖR DEN VIKTIGA OCH UPPSKATTADE HANDIKAPPVERKSAMHET SOM KLUBBEN BEDRIVER.

Under året har klubben rest runt till övriga samhällen i närområdet. LHK på turné

Några orter som besöktes var Lessebo, Norrhult och Kosta. Även Dädesjö marknad där klubben hade ponnyridning. Klubben har även medverkat vid upp och lev mässa i Norrhult och höstfesten i Lenhovda.  Bussresa till Scandinavium där var det ett 30 tal personer som åkte med för att titta på Göteborgs horse show.

Lhk dagen var den 5 maj och revykungen Nils Åkesson gästade klubben och var dagens confransier, och han hade många ystra artister att hålla reda på till publikens glädje.

Personal: 4-5 personer c:a 2,5 tjänst.

Under året har klubben haft 2 familjedagar med lite småmys på ridskolan.

Årets lucia var Elisabet Hagblom.

2003 Annelie sägs upp pga arbetsbrist. Under året får Veronika barn och hon är därmed föräldraledig. Hennes vikariat får Tina Lennartsson. Tömkörningskurs hålls för Anders Eriksson i oktober.  Susanne Petersen får Lions ungdomsstipendiat.

Ordförande : Lars Nilsson

Klubbens ekonomi är mycket ansträngd så under medlemsmötet som hölls på våren hölls

Fokus på klubbens ansträngda ekonomin och klubbens framtid. Man försökte med att hyra ut privatstallet, men det förblev kvar i klubbens ägande. Klubben måste omorganisera sin personal. Fackliga förhandlingar inleddes med personalen.

Som vikarierande ridinstruktör anställdes Tina Lennartsson.

Klubben har en ridinstruktör och tre personer att sköta stall och övriga göromål.

Lhk dagen var den 15 juni med show och prova på ridning.

Den årliga resan till Scandinavium följde 50 personer med på.

Under sommaren var det som vanligt ridläger, men i år fanns det också ett ridläger för nybörjare.

Tömmkörningskurs för Anders Erixon ordnades, KM i ryktning, femkamp m.m var några av klubbens aktiviteter. Stallvärdinnor att hjälpa till i stallet och hjälpa nya ryttare tillrätta på anläggningen var också mycket uppskattat av föräldrar och barn.

Klubben har 8 hästar i sin ägo.

VICKTORIA FONDEN DELADE UT 15.000KR TILL EN HANDIKAPPLIFT.

Pengar som vi ansökt om och så väl behövde till en lift i ridhuset.

Årets lucia var Malin Kronmar.

2004 Veronika Nilsson slutar och Tina Lennartsson anställs som ridlärare. Helen Erdman anställs som knatteinstruktör. Två hästar köps in till klubben under året.

Ordförande: Lars Nilsson

Under sommaren hade vi extra medlemsmöte o uttarendering av ridskolan, men de tilltänkta personerna drog tillbaka sitt intresse.

Klubbens har en ridinstruktör och 3 personer till att sköta stall och övriga göromål.

Klubben äger 8 hästar.

Resa till Scandnavium.

Saxat lite klipp från klubbtidningen Sporren på påsklovs aktiviteter: Fångarna i stallet,

Skötarekurs i hästfrisering, påskritt långtur mot blåkulla, utbytestävling med Åseda och Braås.

Tävlingssektionen sökte Glada människor som inte är rädda för att hugga i. Det behövs ingen hästerfarenhet, du skall i stället vara bra på att kratta, koka kaffe och korvar, lyfta bommar och annat. Ingen erfarenhet krävs, man blir upplärd på plats.

Lhk dagen var den 9 maj i år med 10-års jubileum. Detta firades med hästshow och en mässa

Där följande medverkade: Bilvisning av Hermibil, Ahls korvar, Älskadefonden, Nottebäcks försäkringsbolag, Skogsvårdsstyrelsen, Kompaniet, Natur och Kultur i glasriket, Strömfiske i alsterån, Räddningstjänsten, Vuxenskolan, Granngården, Aktivitetsklubben, Swipe, Mickes skogstjänst från Alstermo.

Vi var en av de föreningar som bildade Bautafesten som för första året var den 5 juni.

Nytt för i år på ridskolan var att ordna en luciashow på ridskolan som terminsavslutning.

Årets Lucia var Martina Schultz.

2005 LHK får ny hemsida än en gång. Denna gång är det Malin Karlsson som sköter denna med hjälp och sponsring av Systemdesign AB i Lenhovda. Tina Lennartsson slutar hos oss den 1 augusti och Yannic Jönsson anställs. Pga att vi inte längre får bidrag tvingas vi säga upp Susanne Bergqvist. Antalet ridande ökar under hösten och vi timanställer ytterligare en ridinstruktör, Lovisa Fridhagen. Under hösten börjar vi diskutera en eventuell lösdrift av lektionshästarna. Vi tänkte utnyttja delar av gamla ridhuset. Vi kontaktar Länsstyrelsen samt ridsportsförbundet och förundersökningarna startas. Anette Petersson är ordförande. Då vi inte lyckas få ta i någon egen kassör hyrs tjänsten in av Pär Ragnarsson.

Styrelsen arbetar tillsammans med Braås och Åsedas ryttarföreningar i ett EU projekt mål 3 som ger oss möjlighet att kunna utbilda vår personal.

Styrelsen har varit i Växjö under en helg med Sisu Träningsläger för styrelsen.

Klubben har en ridinstruktör och 3 personer att sköta stall och övriga göromål.

Klubben äger 8 hästar.

Vi deltog under året på Bautafesten där vi är medarrangörer.

Lite kort information av några av klubbens aktivitet under året.

Resa till Scandinavium, En ryttarsatsning på ridskoleekipage där man får träna och tävla med en ridskolehäst, Skötarekurs, Swipeparty, försäljning av bingolottos julkalendrar, försäljning av godislådor, Sommarridläger för vuxna.

Lhk-dagen var den 8 maj bjöd på Kadrilj, stafetthoppning, handikappridning, men nytt för året var hästbingo, vilket var jätteuppskattat.

Ridlärare Tina Lennartsson erbjöd alla att ta ridborgarmärket  vilket många passade på att göra i det fina vädret.

Klubbens egen Luciashow var den 1/12 och har blivit ett välbesökt arrangemang.

Årets Lucia var Daniella Larsson.

2006 Antalet ridande ökar och vi anställer Lovisa på fast anställning på 70 %. Vi håller på med Eu-projekt tillsammans med Åseda och Braås ridklubbar och försöker komma igång med ett samarbete. Genom Handslaget 4 får vi pengar för att kunna bedriva en säker hästverksamhet och vi projektanställer Ramona Nilsson på 6 månader. Yannic slutar hos oss i oktober och Hanna Engstrand är vikarie fram till jul. Anette Petersson sitter som ordförande.

Per Ragnarsson  är fortfarande extern kassör.

Klubben fortsätter med sitt mål 3 projekt även detta år.

Styrelsen har varit en helg i Vimmerby tillsammans med SISU  i ett projekt vad vi som klubb skall göra , vad vi vill och vad vi kan bli bättre på och hur vi kommer i balans.

Nytt för året är att man kan sponsra en häst i stallet med sitt namn.

Lite axplock vad vi har gjort för att öka intäkterna: Sålt fröer och lökar, Medverkat vid Bautafesten,  Vi gjorde ett eget lotteri med skänkta vinster som sålde bra.

Försäljning av godislådor, Bingolottosjulkalendrar, medarrangörer vi en clinic med Linda Leek.

Klubben fick pengar av ridsportförbundet på ett projekt som heter säker hästverksamhet, för de pengarna projektanställs Ramona Nilsson.

Klubben äger 6 hästar.

Tidningen sporren finns ej mer numera får man hålla koll på klubben hemsida.

Personal: En ridinstruktör 3 personar att sköta stall och övriga göromål.

Lhk-dagen firades den 18/6 Och Luciashowen var den 10/12 över 100 personer kom för att titta på den.

Årets Lucia var Isabella Sande.

2007 Vi anställer under året Annelie Fermskog som ridinstruktör. Lovisa är föräldraledig och Tina Johansson vikarierar för henne. Många tävlingar under året och då vi har egna utbildade domare - överdomare (Susanne Petersen, Maria Rålin och Christina Johansson) så går alla tävlingar ihop sig.

Ordförande: Anette Petersson

I år har klubben fått en egen kassör: Malin Karlsson

Vi har i stort sett gjort samma som föregående år med försäljning av fröer, julkalendrar,

Hästsponsring. Samarbetet med Sisu fortsätter. Projektet med säker hästverksamhet fortsätter.

Klubben har 2 ridinstruktörer och  en person att sköta stall och övriga göromål

Klubben äger 9 hästar.

Lhk dagen firades den 17/6 och har numer blivit efter önskemål en terminsavslutning på vårterminens ridlektioner.

Klubben driver ett projekt i samverkan med skolan för att få barn att bli mer fysiskt aktiva på fritiden.

Lusiashowen var detta år den 16/12  även detta  år kom över 100 personer för att titta.

Årets lucia var Sanna Gunnarsson.

2008 Vi fortsätter att arbeta med Handslaget och Sisu som ger oss extra resurser för en "Säker Fritidsverksamhet". Annelie och Tina arbetar som instruktörer och Ramona blir under året föräldraledig, Maria Rålin vikarierar för henne.

Ordförande: Anette Petersson. Malin fortsätter som kassör.

Styrelsen har haft en planeringsdag där man tillsammans med personalen gick igenom klubbens aktiviteter, renoveringsbehov och vad vi kan söka bidrag för.

Vi fick bidrag beviljat från kommunen med 31.000kr till vatten ledningssystemet i stallet.

Alstemokabel köpte hästen Casper till klubben och Peter Nilsson skänkte hästen Ship till klubben.

En Anonym sponsor iordningställde vägen till ridskolan.

Klubben äger 9 hästar

Personal: 2 ridinstruktörer och 2 personer att sköta stall och övriga göromål.

Projektet säker hästverksamhet fortsätter och under våren även samverkan med skolan.

Lhk dag 15/6 och Luciashow med tomte 14/12 följdes traditionsenligt.

Årets lucia var Malin Lund.

2009 Lovisa begär tjänstledigt för studier och vi förlänger Tinas vikariat.

Ordförande: Carina Andersson

I år var det inte lätt att få tag på någon som ville vara ordförande valberedningen fick ett svårt jobb, men Carina tackad ja och klubben kunde fortsätta att vara en klubb.

Klubben äger 9 hästar.

Personal: 2 ridinstruktörer och 2 personer föra att sköta arbetet med hästar och anläggningen.

Klubben deltar i ett projekt morgondagens idrott tillsammans med SISU under medlemsmötet bildades en grupp med namnet framtidsgruppen.

Lhk dagen den 14/6 har numera blivit en avslutning på terminen innan sommarlovet

Under hösten har det sålts kaffe med tilltugg på ridlektionerna.

Luciashowen var den 13/12.

När klubbens Lucia Elin Johansson kröntes i samhället av Göran Jakobsson så tackade han klubben för att de höll Lenhovdas Lucia tradition vid liv, detta uppskattar Lenhovdaborna verkligen. Privatstallet har god beläggning under hela året.

2010 Vi förlänger Tinas vikariat då Lovias är fortsatt tjänstledig. Klubben firar 40-års jubileum!

 

 

Mer uppdateringar efter hand!

Uppdaterad: 13 MAR 2013 13:05 Skribent: Annelie Fermskog

Postadress:
Lenhovda HSK - Ridsport
Nöbbele Ridhus
36442 Lenhovda

Kontakt:
Tel: 047420797
E-post: This is a mailto link

Se all info