Hoppa till sidans innehåll

Terrängen och kartan


Bilden visar Smegårsberge där "kampen" kommer att stå 15 augusti.

 

Tävlingsområdet ligger även i år uppe på Smegårdsberge men längre norr ut än förra året. Skogen är i huvudsak ca. 50 år även om partier med yngre bestånd finns. De längsta banorna H18-H40 och Ö9 berörs av ett större hygge, alla andra banor går i områden utan hyggen. Hygget är ca. 5 år gammalt, riset är tillvarataget och gräs växer på ytan med ett ringa inslag av nya små träd höjd ca. 0,5 m. Hygget var markberett direkt efter slutavverkningen. För alla banor gäller att det är riktig skogsorientering även om banor med lägre svårighet har tydliga ledstänger t.ex. stigar. Starten ligger högt för att undvika brant uppför direkt efter start, netto har alla klasser "down hill" till målet. I området finns en mindre sjö och en kraftledning korsar området. I slutet av banorna passeras en kraftledning, den är nyröjs med löphindrande ris på marken.  

 

Ett parti i början av banorna, hällar med mossa

 

Tävlingskartan har för klasserna 16-21 skala 1:15000 medan kartor för alla övriga har skala 1:10000. Kartan är rekognoserad utifrån 1:15000 och gällande kartnorm med avseende på denna skala. Min. gräns 1,6 m för stenar har använts. Här finns alltså inga "små" stenar på kartan. Kartan har uppdaterats av klubben 2010.

 

Lägre stenar som dessa finns inte med på kartan, riktlinjen vid rekognoseringen har varit 1,6 m 

 

Området ligger i västra delen av Bergslagen och terrängen är "klassisk" Bergslagsterräng på en höjdnivå ovanför högsta kustlinjen för det hav som i slutet av senaste istiden täckte stor del av Värmland. Denna ”högsta kustlinje nivå” ligger idag ca.190 m över nuvarande havets nivå. Det är genuin finnbygd med lämningar efter svedjebruk från början av 1600-talet och kolproduktion under de följande århundradena. Terrängen anses bruten, blockrik och svårodlad. Området ligger också inom det leptit område som sträcker sig genom Bergslagen och som är så rikt på malmfyndigheter. Inom det karterade området finns dock inga gruvhål och vi har heller inte sett några kompasstörningar.

 

 

Blåbärsris och ljungen växer på vissa områden knähögt denna sommar 

 

Inlandsisen och dess smältning formade landskapet, berg, sjöar, åar och älvar fick en syd nordlig utsträckning och bergen tillplattade toppar. Moränlagret är tunt i området. Med smältvattenströmmar följde jord och finare sediment ner till lägre områden. Topparna av bergen är magra men ofta ganska släta och "urberget går i dagen". Brant och block rik terräng finns speciellt på syd till väst sluttningar även om undantag finns där "sköljningen" skett mot öster. Det har också påverkat detaljrikedomen ur orienteringssynpunkt. Nordsluttningar kan vara släta utan speciellt mycket detaljer medan syd till väst sluttningar ofta är mycket detaljrika.  

 

En liten brant bakom en sten, kasnke en kontrollpunkt på just Din bana?

Vi har klassat området enligt följande:

Skogsmark med barrskog av varierande ålder med flera mindre och större sankmarker. I huvudsak god till mycket god framkomlighet men tätare områden med begränsad framkomlighet finns. En mindre sjö ligger mitt i området. Ett mindre antal stigar och vägar finns, en kraftledning finns i kanten av området. Måttlig till stark kupering, flera större och mindre höjdpartier. Detaljrika områden finns. Ljung och blåbärsris växer frodigt i området.

En av de mindre sankmarkerna 

 

Kartprov  

 

 

 

 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 19:54 Skribent: Lars Bergqvist

Postadress:
Lesjöfors SK - Orientering
c/o Ing-Marie Jonsson, Nybovägen 15
68096 Lesjöfors

Kontakt:
Tel: 059030171
E-post: This is a mailto link

Se all info