Hoppa till sidans innehåll

Årsmötes protokoll 2021

19 NOV 2021 14:41
  • Skapad: 19 NOV 2021 14:41

 

Protokoll Årsmöte 2021-08-24

 

1                    Mötets öppnande.

 Ordförande Jonbjörn Hafsteinsson öppnade Mötet.

 

2                    Fastställande av röstlängd.

Vid tillfälle av sluten omröstning fastställs röstlängd.

 

3                    Val av ordförande för mötet.

Jonbjörn Hafsteinsson valdes att leda mötet.

 

3.b                 Val av sekreterare för mötet.

 Peter Solman valdes.

 

4                    Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

att  justera mötesprotokoll valdes  Staffan Synergren och Rickard Johansson

 

5                    Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.

 Mötet ansågs vara utlyst i laga ordning enligt stadgarna.

 

6                    Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes så som den är föredragen årsmötet.

 

7                    Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för gångna året.

 Ordförande föredrog ett axplock av vad LMCK gjort under det gånga året.

Så som att trotts Corona virus så har LMCK. hållt igång banorna för träning. Det har arangerats " Tjej läger" En nyårsstaffet. Vi har byggt om knatte bana. Förbättrat endurobana samt inköpt bla. en ny traktor. Samt avhållit ett antal styrelsemöten.

 

8  Föredragning av. revisionsberättelse, Ekonomisk rapport och årsbokslut.

Mötet beslutade att dessa dokument lades till handlingarna.

 

9 Fråga om ansvarsfrihet.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för gågna räkenskapsåret.

 

10                  Fastställande av budgett och avgifter för kommande verksamhetsår.

Beslutades att avgifter skall vara oförändrade fram till nästa årsmöte.

 

11                  Val av ordförande.

Jonbjörn Hafsteinsson valdes att leda föeningens arbete.

12 Val av vice ordförande.

Marcus Corneliusson valdes.

  1. val av sekreterare.

Peter Solman Valdes.

  1. Val av kassör.

Nils Jönsson valdes.

15 Val av tre ordinarie ledamöter.

A Cross valdes Andreas Jansson

B Enduro Nyval Andreas Dolk

C Ungdom Tobias Olausson

15 B. Val av valberedning.

Till valberedning valdes. Representerande ungdom- Daniel Rydberg. Representerande cross Kim Gustavsson. Representerande enduro Mattias Tuominen. Till samankallande valdes Mattias Tuominen.

16 Val av revisor.

Tommy Jonasson

17 A Motion från styrelsen. Stadgeändring § 6 Kallelse till årsmöte.

Årsmötet beslutade bifall till styrelsens motion. Gällande stadgeändring. Tidigare krav på annonsering i NLT. Utgår.

17 B Motion från medlemmar. Motion från Stefan Berntsson gällande startersättning samt ekonomisk ersättning till nyckelpersoner i LMCK.

Årsmötet beslutade i enlighet med motionärens förslag del 1.

Att verka i riktningen att LMCK. Fördelar startersättning.

Att till nästa årsmöte bereda frågan och senast 6 veckor före nästkommande årsmöte till styrelsen ha avlämnat skriftligen förslag på regelverk gällande startersättning för LMCK. Medlemmar.

Valdes en beredningsgrupp . Där sammankallande är Micke Sahlin.

Samt representant Staffan Synergren och Jerker Ljung

Del 2 i motionen avslogs med hänvisning till beslut fattat på årsmöte 2019-04-14 punkt 17 B i protokoll.

  1. Övriga frågor.

Diverse diskusitioner bla. runt LMCK hemsida.

  1. Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

 

Justeras. 2021-09-25

 

Jonbjörn Hafsteinson

 

 

 

Rikard Johansson

 

 

Staffan Synergren

Skribent: Jonbjörn Hafsteinsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Lidköpings MCK - Motorcykel och Snöskoter
LMCK, Box 712
53117 Lidköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ordforande@lidkoping...

Se all info