Hoppa till sidans innehåll

Styrelsemöte 20190317

Styrelsemötes protokoll 2019-03-17

 

Jonbjörn Hafsteinsson, ordförande

Nils Jönsson, Kassör

Peter Solman sekreterare

Marcus Corneliusson

Micke Sahlin  

 

Adjungerade: Tobias Olausson och Andreas Jansson

 

 

  1. Mötet kallat i laga ordning?

 

Ordf. hälsade alla välkomna och meddelade att kallelse till mötet har gått ut.

 

  1. Val av Justeringsman. Att jämte ordf. justera dagens protokoll.

Till justeringsman valdes. Mikael Sahlin

  1. Enduro SM. 2019

Ordförande informerade om den förfrågan som inkommit från Midgård enduro gällande samarrangemang med LMCK. eller uthyrning av banor för en deltävling i enduro SM. 2019

Ordföranden gav även bakgrunds information om arrangemanget.

Diskussion vidtog där för och nackdelar för LMCK,s medverkan ventilerades.

Beslut. Att LMCK ej medverkar i arrangemanget. Samt ej upplåter LMCK,s anläggning till arrangemanget. Mikael Sahlin uppdraggades att skyndsamt informera representant för Midgård enduro om styrelsens beslut.

 

  1. Årsmöte. 

Diskussion och förberedelser för årsmöte 2019.

Beslutades att lägga till paragraf på dagordning årsmöte 2019.

Punkt gällande information och förtydligande från styrelsen.

Samt att årsmötet avhålls 2019-04-14 kl. 18.00

Ordförande uppdraggades att anslå kallelse via nya Lidköpings tidning per omgående.

Samt att kallelse anslås på LMCK web. Sida.

 

  1. Mötets avlutande.

Ordförande avslutade dagens möte och tackade alla närvarande för visat engagemang.

 

 

Protokoll justerat. 2019-03-

 

Ordförande. Jonbjörn Hafsteinson

 

Representant enduro. Mikael Sahlin.

Nyheter

Nyheter

Postadress:
Lidköpings MCK - Motorcykel och Snöskoter
LMCK, Box 712
53117 Lidköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ordforande@lidkoping...

Se all info