Hoppa till sidans innehåll

Klubbinfo


Börja skjuta?

 

Pistolskytte – en sport för alla!

 

Kontakta This is a mailto link och tala om vem du är. Därifrån kommer du sedan att få information om vårt utbildningsprogram.

Under utbildningstiden kommer Du att erbjudas söka medlemskap i föreningen.

Det finns en utbildningsplan för nybörjare i vår förening. Du får lära dig vilka säkerhetsbestämmelser som gäller på skjutbanan. Viktigt att veta är vad de olika kommandoorden betyder, som t.ex. – "ladda", "eld upphör" och "patron ur". Andra viktiga kunskaper är åtgärder vid eldavbrott samt vapenhantering vid markering.

Om Du redan är en erfaren skytt får Du fylla i en ansökan om medlemskap i föreningen. Om Du inte har eget vapen kan Du låna ett klubbvapen mot deponi av Pistolskyttekortet. Ammunition (kal. 22) finns att köpa vid skjutbanan under ordinarie träningstider.

När det gäller krutskytte får man börja skjuta med kal. 22 under det år man skall fylla 14 år.

För att få skjuta med grövre kaliber skall man under året fylla 18 år.

Vid kretstävling, landsdelstävling eller nationell tävling krävs dessutom att skytten har erhållit Pistolskyttekortet. Detta "körkort" får man pröva för närskytten har fyllt 14 år.
Någon åldersgräns nedåt finns inte när det gäller att få skjuta med luftpistol.

Vill man tävla i luftpistol måste man ha fyllt 9 år.

 

Här kan du ladda ner en medlemsansökan: Ansökan om medlemskap

 

Vapenlicens

 

Numera är alla vapenlicenser tidsbegränsade. Efter 5 år måste Du förnya Din vapenlicens. För att erhålla vapenlicens fordras att Du skall:

 

  • Vara 18 år fyllda
  • Vara medlem i någon skytteförening
  • Regelbundet ha deltagit i föreningens skjutningar och aktiviteter under minst 6 månader
  • Under något av de två (2) senaste kalenderåren ha uppfyllt poängfordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke eller Svenska Sportskytteförbundets silvermärke i sport- eller grovpistol

 

Blanketter för vapenlicensansökan finns hos polismyndigheten och skall efter att Du fyllt i dessa också lämnas in där. Föreningsintyget lämnas till klubbstyrelsen.

 

Märkesbestämmelser

 

Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttemärke finns i tre valörer – brons, silver & guld. För att erhålla något av dessa märken fordras att skytten under kalenderår, vid tränings- och/eller tävlingsskjutning visat prov på sin skjutskicklighet enligt följande: 

  1. Att i tre precisionsserier mot pistoltavla, på 25m avstånd, med fem skott under maximalt sex minuter ha uppnått som lägst poäng i varje serie:

 

 

Vapengrupp         A             B             C

 

Bronsmärke             32                  33                  34

Silvermärke             38                  39                  40

Guldmärke               43                  45                  46

 

Samtliga märkesskjutningar kan skjutas under samma år men guldmärket kan lösas ut först året efter.

Guldmärket är personligt och numrerat. Detta nummer skall redovisas vid vapenlicensansökan.

 

  1. Att i tre tillämpningsserier mot 1/6 frontfigur eller cirkelmål C30, på 25m avstånd, med sex skott och utgångsställning 45gr. ha uppnått som lägst i varje serie:

 

Märkesvalör    Ant.träff         Skjuttid

Bronsmärke            5                 60 sek.

Silvermärke            6                 40 sek.

Guldmärke             6                  17 sek.  (A-vapen)

                                                15 sek.  (B- & C-vapen)

 

Vid tillämpningsserierna är det tillåtet att skjuta med stödhand.

 

 

Personliga egenskaper

Det finns många fördomar om pistolskytte. Många tror att det är "häftigt" att skjuta pistol, man är "macho".  Inget kan vara mer fel! Den som vill lyckas i sporten måste ha helt andra egenskaper. Ödmjukhet och förmåga att kunna ta en motgång är viktigt. Snabbtänkthet, reaktionsförmåga, koncentrationsförmåga är andra bra egenskaper.

  

 
Till sist

 

Var aktsam med klubbens materiel och hjälp till att hålla ordning i skjuthallen och skjutbodarna.

Kom ihåg att sopa upp tomhylsor efter avslutad skjutning.

 

All skjutning som sker i klubbens regi, d.v.s. när skjutledare är utsedd enligt Tränings-/Tävlingsprogrammet, får endast ske av skyttar som klarat någon av märkesbestämmelserna .

Nybörjare skjuter under överinseende av utsedd handledare/skjutledare tills de har fullföljt utbildnings- planen eller erhållit Pistolskyttekortet. Var uppmärksam på skjutledare och Din omgivning.!

 Lämna aldrig ett vapen obevakat och betrakta alltid ett vapen som laddat.

All skjutning sker på skyttens egen risk och givna regler skall alltid efterföljas.

Varmt välkommen och lycka till!

Lidköpings PSF - Skyttesport

Bildad 1955-01-01
Föreningsnummer 16831-38
Postadress Ursula Donnerhack, Källbytorp Myra
53195 Källby
Telefon 0735250258
E-post lidkopingspf@hotmail...
Hemsida [saknas] Information
Bankgiro 5946-3935
Organisationsnummer 802472-1006

Postadress:
Lidköpings PSF - Skyttesport
Ursula Donnerhack, Källbytorp Myra
53195 Källby

Kontakt:
Tel: 0735250258
E-post: lidkopingspf@hotmail...

Se all info