Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll


Protokoll årsmöte Lindome Bouleklubb 2010-01-16

 

Plats: Lindome boulehall

 

1.     Mötet öppnades.

2.     Röstlängden fastställdes till 34 personer.

3.     Mötet ansågs behörigt utlyst.

4.     Dagordningen för mötet fastställdes.

5.     Annika Fjelkner valdes till ordförande för mötet.

6.     Henrik Ahlstrand valdes till sekreterare för mötet.

7.     Håkan Berg och Patrik Thelaus valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

8.     Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom.

9.     Styrelsens förvaltningsberättelse gicks igenom.

10.   Revisorernas berättelse gicks igenom. Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

11.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12.   Medlemsavgiften fastställdes till 750 kronor/år för alla medlemmar. I denna summa ingår licensavgiften. 

13.   Årsmötet beslutade att medlemmar i andra föreningar kan vara stödmedlemmar i Lindome Bouleklubb. För juniorer eller yngre fastställdes kostnaden för stödmedlemskap till 50 kronor och för övriga 500 kronor. Ett stödmedlemskap innebär ett hallkort samt beviljar tillträde till medlemsfester men ger ej rösträtt på Lindomes årsmöten. En stödmedlem kan ej heller sitta i Lindomes styrelse.

14.   Verksamhetsplan och budget fastställdes.

15.   Årsmötet beslutade att klubbens styrelse hädanefter ska ha sju ledamöter fördelade på följande poster: en ordförande, en sekreterare, en kassör, en sportchef, en tävlingsansvarig, en hallansvarig och en rekryteringsansvarig tillika vice ordförande.

16.   Årsmötet beslutade att i fortsättningen kommer ingen information att skickas ut till medlemmarna utan all information kommer anslås på hemsidan och i hallen.

17.   Årsmötet valde följande styrelse för klubben:

 

       Ordförande på 1 år – Annika Fjelkner

       Sekreterare på 1 år – Henrik Ahlstrand

       Kassör på 2 år – Mats Holmqvist

       Sportchef på 2 år – Henrik Hugosson

       Tävlingsansvarig på 1 år – Bo Haraldsson

       Hallansvarig på 1 år – Ingvar Bergman

       Rekryteringsansvarig och vice ordförande på 2 år – Robert Boström

 

18.   Till revisorer på 2 år valdes Anders Stenman och Patrik Stenman.

19.   Till valberedning på 1 år valdes Sara Lindelöf och Inger Sjöberg.

20.   Annika Fjelkner informerade om de nya medlemmarna i klubben.

21.   Presenter delades ut till de som arbetat ideellt för klubben under verksamhetsåret.

22.   Presenter delades ut till klubbens SM-guldmedaljörer 2009.

23.   Presenter delades ut till de medlemmar som kommer fylla 50 år under 2010.

24.   Avgående styrelsemedlemmar avtackades.

25.   Mötesordföranden informerade om vilka tävlingar klubben kommer arrangera 2010.

26.   Årsmötet beslutade att i fortsättningen kommer klubbkläder ej att finnas tillgängliga i hallen utan medlemmar som vill köpa nya klubbkläder får i fortsättningen göra detta direkt hos leverantören. Mötesordföranden informerade om var leverantörens lokaler är belägna. Leverantören adress kommer även läggas ut på hemsidan.

27.   Inga frivilliga till festkommitté fanns varför styrelsen fick i uppdrag att försöka lösa denna fråga under verksamhetsåret.

28.   Årsmötet utsåg följande UK:

 

       Veteran – Tore Sandqvist

       Dam – Ingela Eriksson

       Elit – Henrik Hugosson

       UK för lagen i division 2 och 3 kommer utses under verksamhetsåret  av  sportchef Henrik Hugosson.

 

29.   Inga medlemsmotioner hade inkommit.

30.   Årsmötet beslutade att ordförande och kassör har tecknanderätt för klubben var för sig samt att tecknanderätt i övrigt tillkommer två styrelseledamöter.

31.   Årsmöteshandlingarna kommer anslås på hemsidan och genom att hängas upp i hallen.

32.   Årsmötet hade inga övriga frågor till styrelsen.

33.   Årsmötet avslutades.

 

Vid protokollet

Henrik Ahlstrand

 

 

Justeras                                                                                                                                                              

 

 

----------------------------------             --------------------------------

Håkan Berg                                    Patrik Thelaus

 

Årsmötesprotokoll i pdf-format

Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:41 Skribent: Anders Stenman Licensnr. 11374
 

Postadress:
Lindome BK - Boule
Ordf. Peter Bolin, Pl 4351 (Hällesåkersvägen 7)
43735 Lindome

Besöksadress:
Lindome Boulehall, Hällesåkersvägen 7
43791 Lindome

Kontakt:
Tel: +46704200208
E-post: This is a mailto link

Se all info