Hoppa till sidans innehåll

Dagordning


Dagordning årsmöte

2010-01-16

 

§1.                Öppnande av mötet

§2.                Fastställande av röstlängd

§3.                Mötets behöriga utlysande

§4.                Fastställande av dagordning

§5.                Val av ordförande för mötet

§6.                Val av sekreterare för mötet

§7.                Val av protokolljusterare och rösträknare

§8.                Styrelsens verksamhetsberättelse

§8.                Styrelsens förvaltningsberättelse

§10.             Revisorernas berättelse

§11.             Ansvarsfrihet

§12.             Fastställande av medlemsavgifter

§13.             Stödmedlemsskap

§14.             Fastställande av verksamhetsplan och budget

§15.             Styrelsens förslag

§16.             Val av styrelse, revisorer och valberedning

§17.             Nya medlemmar

§18.             Uppmuntran för ansvarstagande i klubben     

§19.             Firande av prestationer

§20.             Firande av födelsedagar

§21.             Avtackande av avgående styrelsemedlemmar

§22.             Arrangemang av tävlingar 2010    

§23.             Klubbkläder

§24.             UK

§25.             Festkommitée

§26.             Medlemsmotioner

§27.             Tecknanderätt

§28.             Tillhandahållande av årsmötetsprotokollet

§29.             Frågor till styrelsen

§30.             Mötets avslutande

 

Dagordning i pdf-format

Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:42 Skribent: Anders Stenman Licensnr. 11374
 

Postadress:
Lindome BK - Boule
Ordf. Peter Bolin, Pl 4351 (Hällesåkersvägen 7)
43735 Lindome

Besöksadress:
Lindome Boulehall, Hällesåkersvägen 7
43791 Lindome

Kontakt:
Tel: +46704200208
E-post: This is a mailto link

Se all info