Hoppa till sidans innehåll

Valberednings förslag


Under hösten har styrelsen och valberedningen tillsammans utarbetat en skiss för hur klubben skall vara organiserad.

 

Den primära tanken har varit att det i styrelsen inte får finnas några odefinierade poster, som bara benämns ledamot eller suppleant, utan varje styrelsemedlem skall ha ett uttalat ansvarsområde. För att kunna uppnå detta, kommer styrelsen på årsmötet föreslå att den kommande styrelsen inte skall ha några suppleanter utan bestå av sju ordinarie ledamöter. Ordföranden kommer att väljas på ett år i taget medan övriga väljs på två år i taget. Detta innebär att det på varje årsmöte kommer att väljas ordförande + tre styrelseledamöter samtidigt som tre styrelseledamöter kommer att ha ett år kvar på sitt mandat.

 

Även om det enligt stadgarna endast är ordföranden som väljs specifikt på årsmötet och övriga poster sedan fördelas inom styrelsen på ett konstituerande styrelsemöte, kommer de olika funktionerna inom styrelsen att se ut på följande sätt:

 

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Hallansvarig

Rekryteringsansvarig

Sportansvarig

Tävlingsansvarig

 

Som det skrevs ovan är det visserligen styrelsens uppgift att fördela alla roller förutom ordförandeposten, men valberedningen har haft styrelsens mandat att fråga de tilltänkta kandidaterna ifall de accepterar ett i förväg öronmärkt ansvarsområde, vilket alla tillfrågade ställt sig positiva till. Detta gör att valberedningens förslag ser ut enligt nedan:

 

Ordförande                      Annika Fjelkner

Kassör                             Mats Holmquist

Sekreterare                     Henrik Ahlstrand

Hallansvarig                   Ingvar Bergman

Rekryteringsansvarig   Robert Boström

Sportansvarig                 Henrik Hugosson

Tävlingsansvarig           Bo Haraldsson

 

Som revisorer föreslås:

 

Anders Stenman

Patrik Stenman

 

 

För valberedningen:   Mats Holmquist & Inger Sjöberg

Uppdaterad: 01 DEC 2009 21:14 Skribent: Anders Stenman Licensnr. 11374
 

Postadress:
Lindome BK - Boule
Ordf. Peter Bolin, Pl 4351 (Hällesåkersvägen 7)
43735 Lindome

Besöksadress:
Lindome Boulehall, Hällesåkersvägen 7
43791 Lindome

Kontakt:
Tel: +46704200208
E-post: This is a mailto link

Se all info