Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte

13 DEC 2018 10:46
Nedan samt under Föreningen --> Om föreningen --> Årsmöteshandlingar --> Årsmöteshandlingar finner du kallelse till årsmöte den 4 feb 2019.
 • Uppdaterad: 13 DEC 2018 10:46

Kallelse till årsmöte för Linköpings AK

När:  Måndag den 4 feb 2019 kl. 18.00

Var: I LAKs lokal i Stångebrohallen

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 januari. Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida tre veckor innan mötes genomförande. 

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av justeringsman och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  b) Tävlingsberättelse.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande Verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år
  b) val av övriga styrelseledamöter (3–5 st) för en tid av två år. Hälften väljs udda år och hälften jämnt år
  d) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år
  e) två revisorer varav en sammankallande för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses som sammankallande
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.  

 

Skribent: Cecilia Cederblad
Epost: Adressen Gömd

140609_vk_puff2_190x140dpi

2018_marknadsf-ring_f-r_v_gym

Postadress:
Linköpings AK - Styrkelyft
Gumpekullavägen 3
58278 Linköping

Besöksadress:
Stångebro Ishall
58278 Linköping

Kontakt:
Tel: 013-105472 em
E-post: This is a mailto link

Se all info