Hoppa till sidans innehåll

Träningsansvarig


Att vara träningsansvarig

Den som är träningsansvarig är den som håller i själva träningen och ansvarar för att den genomförs på ett säkert och regelmässigt sätt. Den personen bör vara på plats 16:00-16:30 och ansvarar för att banan färdigställs.

 


 

Förberedelser 

 • Plocka bort slalombanan i början av långa raksträckan.
 • Ta bort konor efter slalombanan.
 • Ta bort kedja, stoppskylt och stolpar vid depåöverfarten.
 • Flytta bort ev. andra konor/föremål som finns på eller nära banan.
 • Okulärbesiktiga banan så att det inte finns skador eller oljespill.
 • Okulärbesiktiga avåkningszonerna så att det inte finns stenar och djupa hjulspår.
 • Kontrollera att ambulansen finns och fungerar. Nyckeln finns i RaceOffice.
 • Flaggor, 1 ställ/postering. Till grinden stora flaggstället samt en extra grön och röd flagga.
 • Ställ fram brandsläckare, kvastar och absol till posteringarna och grinden.
 • Ta fram däckchikanen (markering finns på banan).
 • Ta fram kuben till grinden.
 • Samtliga posteringar, grind och ambulans ska ha var sin radio (kanal 1).

 


 

Ta emot förarna och ta betalt

 • Anmälningsblanketter finns i pärmen märkt ”LMS RR-träning” i RaceOffice.
 • Redovisningsblankett och skaderapport finns i samma pärm.
 • Skulle någon blankett saknas så finns de i en mapp på RaceOffice-datorns skrivbord och kan printas från den datorn.
 • 500 kr för gäster och Lms-medlemmar utan träningskort.
 • 0 kr för Lms-medlem med träningskort.
 • Ingen får åka ut utan på banan utan licens!
 • Alla betalande får ett lämpligt klistermärke som finns på RaceOffice.
 • Sjukvården skall ha en signatur på en faktura som de lämnar till kansliet för betalning.
 • Serveringen vill ha en lista på dagens funktionärer så att de vet vilka som kan få hämta fika där. De redovisar sedan detta till kansliet som funktionärsfika. Detta innebär att vi inte behöver betala dem som tidigare.
 • Notera namn på de funktionärer som hjälper till på träningen och lämna dessa tillsammans med redovisningen alternativt skriv in det på hemsidan.
 • Kopiera deltagarlistan, redovisningsblanketten och listan med funktionärer och sätt dessa i pärmen
 • Blanketter i original och pengar lämnas till kassören eller till någon som kan ge dem till kassören.
 •  

 


 

Att genomföra träningen

 • För att träningen ska kunna starta krävs bemanning på postering 5 och 9 och huvudposteringen samt en sjuksköterska till ambulansen.
 • Vanligtvis körs tre grupper, en snabb (under minuten), en mellansnabb (upp till ca 1.05 - 1.07) och en mindre snabb. Vi skall hålla dessa tider för att undvika för stora hastighetsskillnader i grupperna.
 • Innan förarna släpps ut på banan ska du hålla ett kort förarmöte (se mall för förarmöte här).
 • Grindarna skall kunna öppnas var 20e minut för övergång. Därför är körpassen 15-20 minuter långa.
 • Under körpassen måste man hålla uppsikt vid grinden/depåöverfarten, ingen passage tillåten.
 • I händelse av olycka flaggar man av och åker ut och hjälper till med bärgning/sjukvård och ev. sanering av banan. Då vi bara har en sjukvårdsperson är det viktigt att vi bistår denne med vad som kan tänkas behövas tex att köra ambulansen.
  Sjukvården är prio 1 !
 • Förbandsväska och filtar finns i inre rummet i raceoffice.
 • Vid allvarlig olycka ska alltid LMS huvudstyrelses ordförande (Jonny Larsson  0734-182853) kontaktas. Du ska aldrig svara på frågor från media utan det är ordföranden, LMS huvudstyrelses som ska ha alla mediakontakter. RR-sektionens ordförande bör också kontaktas (Alexsandra Ringkvist 073-723 70 05). SVEMO:s krisplan kan vid behov användas. Den finns i banliggaren på raceoffice, på skrivbordet i datorn eller på SVEMO:s hemsida.
 • Om någon skadat sig skall en skaderapport för träning fyllas i av träningsansvarig, detta skall göras till SVEMO i en onlineblankett som är länkat till från denna sida på Svemo: Rapportera skada
  Direktlänk till onlineblanketten här.
 • Föraren skall själv anmäla  skadan direkt till IF.
 • För att vi skall ha egen bokföring på skador har vi en blankett med samma uppgifter som onlineblanketten som också fylls i och sparas, den finns i pärmen märkt ”LMS RR-träning” i raceoffice. Ifyllda blanketter lämnas tillsammans med den ekonomiska redovisningen.
 • Efter avslutad träningstid ska banan och depån återställas och materialet ska tillbaka till RaceOffice/containern.
 • Se över ambulansen så att den är ren och redo för nästa träning.
Uppdaterad: 21 APR 2017 17:48 Skribent: Stefan Sundin

Postadress:
Linköpings MS - Motorcykel och Snöskoter
Linköpings Motorstadion
58593 Linköping

Kontakt:
Tel: 013362690
Fax: 013362693
E-post: This is a mailto link