Hoppa till sidans innehåll

Tappa aldrig respekten


Disciplin har alltid funnits i såväl Karate-Do som i andra Budoarter. Det har varit ryggraden i den hårda och stundtals brutala kampform som karate är. Tyvärr finns det inom såväl Karate-Do som i övriga samhället ett litet antal personer som inte vill underkasta sig de regler som alla förväntas rätta sig efter. Dessa personer lider oftast brist på den viktigaste formen av disciplin, d.v.s. självdisciplin, och skapar därför ofta friktioner och problem i de flesta klubbar, stilar och organisationer som de är medlemmar i. Disciplin är något som alla utövare av Karate-Do måste behärska. Det är inte heller något som skadar eleverna utan tvärtom, det ger dem en stabil grund att stå på med klara regler om vad som accepteras i Dojon. Självdisciplin utvecklas inom varje individ och är en viktig hörnsten i uppbyggandet av en sann Karate-Ka (utövare av karate).

Den främsta anledningen till att jag (Per Holmén) tar upp detta är, att det under senare år har skett en klart märkbar försämring i sättet att uppträda emot sin Senpai och Sensei. Det är hög tid att vi alla tar ett krafttag emot detta. Jag hoppas att ni som läser detta tar er en stund och funderar över ert eget uppträdande. Glöm aldrig bort att vi alla står i tacksamhetsskuld till våra Senpai och Sensei för de kunskaper de givit oss. Vi måste vara beredda att betala tillbaka vår tacksamhetsskuld genom att fortsätta vara lojala mot våra läromästare. Jag vill dock betona att ingen Senpai, Sensei, eller Shihan är någon gud som enväldigt kan bestämma över allt och alla, men precis som i förarkabinen på ett flygplan, måste det finnas en person som tar de avgörande besluten.

Respekt inför de äldre och högre graderade skall vara självklart, likaväl som en hjälpsam och vänlig inställning till de yngre och lägre graderade. Denna känsla av sammanhållning sprids uppifrån och ner genom graderingssystemet likaväl som nerifrån och upp. Ofta ser man elever som går in och ut ur Dojon utan att visa tillbörlig respekt genom att hälsa emot Shomen (huvudväggen) eller emot sina instruktörer. Detta medför att lägre graderade tar efter de högre graderade i sättet att uppföra sig. Ansvaret för ett gott uppförande måste ligga på senioreleverna och framför allt på huvudinstruktören i varje klubb. Det innebär att vi som är huvudansvariga för träningen ibland får ta på oss skulden för odisciplinerade elever. Det kan i förlängningen leda fram till betydligt svårare problem än vad man kan föreställa sig. För mig personligen är respekten gentemot min Sensei det allra viktigaste inom Karate-Do, och jag kräver detsamma av mina elever. Jag brukar försöka smyga in detta i träningen, för det är först när ett förtroende emellan elev och lärare är etablerat som den riktiga respekten har infunnit sig, och det är först då som den verkliga karateträningen kan börja. Karate-Do träning utan disciplin och respekt blir ett tomt skal av farliga tekniker som kan skapa farliga människor.

 

 

 

 

Här följer några viktiga disciplinregler:

*Eleven skall uppföra sig på ett oklanderligt sportsligt och etikmässigt sätt och vara en förebild för andra: före, under och efter träningen.

*Eleven skall visa upp ett gott uppförande vid alla träningstillfällen i den egna Dojon, på träningsläger, tävlingar och i övrigt utanför Dojon.

*Eleven skall buga mot huvudväggen när han/hon träder in i eller ut ur Dojon

(träningssalen)

*Eleven skall gå fram till, hälsa genom att säga Osh, och buga sig emot de instruktörer som befinner sig i Dojon.

*Eleven skall titulera seniorerna med deras korrekta titel (i de flesta fall Senpai, det är bara sandan-graderade och huvudinstruktören i en klubb som tituleras Sensei) och visa respekt för deras grad.

*Eleven skall inte, under träning, hålla på med onödigt och ovidkommande prat eller kommentarer. Eleven får givetvis ställa frågor under träningen ifall något är oklart. Vid framställande av fråga till instruktören börjar man alltid på följande sätt: Osh Senpai, varpå frågan följer. Om den som leder träningen är graderad till 3-Dan eller högre tilltalar man honom/henne Sensei.

*Eleven skall be sin instruktör om tillåtelse att lämna Dojon under pågående träning.

*Eleven skall visa respekt för sina träningskamrater.

*Eleven skall ha ren och vit Karate-Gi (karatedräkt) med klubbmärke placerat på vänstersida, i brösthöjd.

*Eleven ska ha välklippta naglar på så väl händer som fötter.

*Eleven ska ha egna knogskydd med sig till varje träning.

*Eleven skall inte bära smycken under träning. Stor skaderisk.

*Inga ytterskor i Dojon. Gäller även besökare.

 

Om vi alla hjälps åt att följa dessa enkla regler är jag övertygad om att vi i fortsättningen kommer att få ett mycket bättre inlärningsklimat i vår egen Dojo. Det kommer även att hjälpa till att utveckla oss själva som individer och öka vår passion för Karate-Do.

Uppdaterad: 16 JUN 2011 09:39 Skribent: Per Holmén

O-Sensei-Kase

Postadress:
Linköpings Shotokan KK - Karate
c/o Thomas Gotenstam, Skogstorpsvägen 13
58572 Ljungsbro

Besöksadress:
Linköpings Sporthall B-salen, Snickaregatan 35
58243 Linköping

Kontakt:
Tel: +46733809292
E-post: This is a mailto link...

Se all info