Hoppa till sidans innehåll

Kase-Ha Shotokan-Ryu Karate-Do


SHIHAN TAIJI KASE 9e DAN

9e februari 1929 - 24e november 2004

 

Principer och utmärkande drag

Den förgrening av shotokan som Shihan Kase är grundare till har existerat i många år och grundlades när Shihan Kase och Sensei Shirai skapade WKSA. WKSA övergick i sin tur till att bli SRKH, som efter Shihan Kase's bortgång bytte namn till KSKA 2005.
Efter Shihan Kase's bortgång har flera olika organisationer sagt sig följa Shihan Kase's karate.

WKSA
World Karate Shotokan Academy (1989-2001) var en organisation grundad av Shihan Kase och Sensei Shirai.
Huvudsakliga målet var att erbjuda kvalitativa läger för karatekas med Sandan eller högre grad där traditionell karate enligt Yoshitakas grundprinciper betonades.

SRKH
Shotokan Ryu Kase Ha, grundades 2001.
SRKHIA = Shotokan Ryu Kase Ha Instructors Academy, grundades 2001 av Shihan Kase och hans elever.
Inom denna organisation skapades även Shihankai,dvs de senior-elever Shihan Kase utsåg leda SRKHIA.

KSKA Tidigare SRKH bytte namn till Kase-Ha Shotokan Ryu Karate-Do Academy 2005. Inga direkta förändringar i organisationen gjordes.

 

Några andra senior-elever till Shihan Taiji Kase, har valt att öppna sina egna organisationer så som:

Shihan Jean Pierre Lavorato

Shihan Albert Boutboul

Shihan Ilija Jorga

Shihan Mirce Opeloski

Shihan Milo Bajraktari

Med flera.

 

I Sverige fanns en organisation kallad KSKA-Sweden (Kase-Ha Shotokan Ryu Karate-Do Academy Sweden) den leds av Shihan Mirce Opeloski. Shihan Opeloski organisation bytte namn till Shoto Mushin Kai 2007. 

Shoto Mushin Kai är den organisation LSKK sorterar under

 

Gemensamt för alla organistioner är att de vill bevara Shihan Kase's syn på Shotokan karate.

Shihan Kase's Shotokan

Den karate som vi praktiserar enligt Shihan Kase skiljer sig ifrån andra skolor av Shotokan-Ryu, trots att Shihan Taiji Kase var Chief Instructor av JKA i Europa ända fram till slutet på -80 talet. Vår Karate kommer inte ifrån Kyokai eller JKA, dvs den linje som härstammar från Nakayama via Gichin Funakoshi.

Vår historia sträcker sig från Gichin Funakoshi, Yoshitaka Funakoshi till Shihan Taiji Kase. Andra instruktörer som har influerat Taiji Kase märkbart är hans första huvudsakliga Sensei Hironishi Genshin samt den mytomspunne Okuyama Tadao.

Ursprung

Ursprungligen kommer vår Karate från det sätt som man använder svärdet Katana i Jigen-Ryu Ken-Jutsu. Det är därför som Gichin Funakoshi´s Karate särskiljer sig ifrån andra Karate stilar från Okinawa. Matsumura som var den Okinawiska kungens personliga livvakt och eskort utbytte sin kunskap och erfarenhet i karate med andra från klanen Satsuma som var mästare i Jigen-Ryu Ken-Jutsu. Detta var början till de stora, vida och kraftfulla rörelserna i karate stilen Shotokan-Ryu.

Kaisho Wasa

Shihan Taiji Kase har på djupet studerat alla öppna handtekniker, speciellt de som har flera olika möjligheter så som Shuto och Haito Uchi. Som tidigare nämnts har formen och utförandet av tekniken i vår stil sitt ursprung i en Jigen-Ryu Ken-Jutsu genom Sokon Matsumura. Det är därför vi använder våra händer så som om de skulle vara ett svärd (Katana) med vida rörelser som angriper vitala punkter i olika vinklar från olika distanser. Trots det är Shihan Taiji Kase vida berömd för sina sparktekniker, olika Kamaepositioner etc.

Seite/Hente

Traditionellt var Shotokan Karate en stil för utövare som var storväxta. De kompenserade sin eventuella långsamheten med kraft. Seite var det typiska sättet att utföra en handteknik, tex. att blockera med ena handen och kontra med den andra. Hente möjliggör att man kan blockera och kontra med samma hand och den kan sen fortsätta med fler tekniker om och om igen. När man använder sig utav Hente så vinner man tid och utrymme för att kunna utföra den slutliga och avgörande tekniken. Shihan Taiji Kase har ofta påpekat att det är principer som Hente och Seite vi borde kunna plocka ut ur olika Kata för att senare kunna applicera dem i en fight etc. När vi tränar Hente så kommer vi så småningom att upptäcka att en arm kan arbeta som två, tex. att den defensiva armen följer upp med en omedelbar kontringsattack med samma arm. Detta ökar möjligheten att applikationerna ger dig perspektiv på din träning samt höjer din förmåga.

O-Waza, Chu-Waza, Ko-Waza

O-Waza betyder stor eller lång teknik, Ko-Waza betyder mindre eller liten teknik på kort avstånd, Chu-Waza är en teknik som är ett mellanting av de bägge andra. Nybörjaren börjar med O-Waza (stora rörelser) eftersom de behöver bygga den nödvändiga muskulaturen samt lära sig att koordinera rörelsen perfekt. Detta möjliggör för nybörjaren att använda sig utav maximal hastighet och kraft på ett naturligt sätt eftersom rörelsen är stor. Shihan Taiji Kase beskriver denna fas i utvecklingen som en grundskola samt påpekar att det är ett mycket viktigt steg av utvecklingen, som borde studeras omsorgsfullt med massor av repetitioner av såväl nybörjaren som utav de som har tränat mycket länge. Men hur som helst det finns ju ingen anledning att tillbringa hela livet i grundskolan. Shihan Taiji Kase brukar säga att det är bättre att springa en mil i uppförsbacke än att springa den på plan mark eftersom när du springer uppför så ser du mer och mer för varje steg du tar. När elevens kropp och den energi de kan utveckla i teknikerna har nått en god nivå, är det inte alltid nödvändigt att använda de största rörelserna i momentet för att uppnå maximal kraft. Tids nog kan samma kraft bibehållas oavsett om vi använder O-waza, Chu-waza eller Ko-waza utan att tänka på var rörelsen börjar eller slutar.

Fudo-Dachi

Denna ställning skapades av Yoshitaka Funakoshi och är typisk för Shihan Kases karate. Trots det är ställningen knappt känd i andra Karate stilar. Yoshitaka var vida känd för sin praktiska och mycket effektiva stil. Fudo-Dachi är en kombination av Yoshitakas favoritställningar Kiba-Dachi och Zen-Kutsu-Dachi. Fudo-Dachi ersätter oftast Zen-Kutsu-Dachi då karatekan har nått en viss nivå av förståelse.
Ordet Fudo betyder orubblig, stabil och stark, det är en låg ställning som tillåter dig rörlighet i alla riktningar. I Fudo-Dachi är höftrörelsen mindre och användningen av framförallt bakre benet är betydligt mer flexibelt än t.ex i zenkutsudachi. Istället för stora höftrörelser ska man lägga tyngdpunkten på korrekt användning av Hara (magen).

Hanmi-Dachi

Är en alldeles utmärkt utgångsställning med sin höga men stabilt centrerade tyngdpunkt och sin stora rörlighet. Detta är den typ av ställning som används i Aikido och Kendo.

Ashi

Förflyttningar så som Yori-Ashi, Tsugi-Ashi och Kae-Ashi kan med stor variation kombinieras från olika vinklar och avstånd anpassat till rådande omständigheter.

Defensive timing

Traditionellt sett är det vanligast att utföra tex. den defensiva blockeringen i slutet av attacken. När Okuyama sa till Shihan Taiji Kase att observera regnet så visste han inte vad det var i regnet som han skulle observera. Efter en lång tid då han höll på att ge upp så sa Okuyama: "-Sitt och titta en liten stund till." Shihan Taiji Kase började kunna se enskilda regndroppar och efter en stund kunde han till och med följa en regndroppe i sin resa mot marken. Ögonen började att se sådana saker som de normalt inte kunde urskilja. Man kan se på en attack på samma sätt, titta inte på var rörelsen startar eller slutar utan titta istället efter den spirit / impuls som startar rörelsen. Från allra första början av impulsen till det den är framme och trycks in i målet. Det är viktigt att lära sig hur man ska kunna observera attackens alla faser från det den börjar.Till och med själva impulsen som din motståndare skickar från sin hjärna till musklerna att attackera går att förutse om man tränar tillräckligt på att försöka se just detta moment. I början kan det tyckas omöjligt men ge det mycket tid och fokus så kommer det så småningom att uppenbaras för dig. Delas attacken i fjärdedelar så får du fyra olika faser av attacken att observera och tima.
- Den första fjärdedelen av försöket till attack från motståndaren.
- Den andra fjärdedelen av försöket till attack från motståndaren.
- Den tredje fjärdedelen är det idealiskt att vara defensiv (block och kontring).
- Den fjärde fjärdedelen är attacken slutförd och förmodligen har tekniken nått fram.
Det är viktigt om man ska vara defensiv att man är det vid ¾ delar och inte när tekniken är slutförd där motståndarens kraft har uppnått 100 %. Dina ögon och fokus är det som är avgörande om du lyckas eller inte.
Timing - Ögon - Känsla
Detta är nyckeln till att kunna uföra Deai (Deai är att kontra motståndaren redan i den första fjärdelen) eller rent utav Toate (att tex. kasta motståndaren utan att vidröra honom).

Kokyu

Korrekt andningsteknik är en vital del av rörelseenergin i tekniken. Att andas med hjälp av diafragman eller så kallad vertikal andning är väldigt viktigt. Diafragman använder området som kallas för saka-tanden och hjälper på så vis stimuleringen av KI och får den att flöda rikligt. Detta möjliggör för individen att komma upp en nivå i kraft och energi långt över den tekniska aspekten när de utför tekniken.

Hara

Utvecklingen av Hara är det som ger kraft och energi till tekniken, stabilitet för den aktuella kroppspositionen och hastighet i rörelsen etc. Vi lägger ner mycket mer tid och energi på att utveckla Hara än vad vi tex. lägger ner på höftrotation. Korrekt användning av hara ger möjligheter att utnyttja de mekaniska och dynamiska principerna Aktion - Reaktion vilket tillsammans med korrekt användning av olika muskelgrupper ger maximal kraft.

Kime

Kime är en kombination av alla väsentliga element inom karate: stabil ställning, användning av hara, avslappning, hastighet, styrka, timing och vilja. Att utveckla detta till en hög nivå tar mycket lång tid i anspråk.

Kamae

Detta betyder position eller attityd. Nybörjaren lär sig att utföra en teknik i ett exakt mönster tex. när man utför en knytnävsteknik dras den andra handen i regel tillbaks till kroppen. Detta är för att man ska lära sig att använda kroppen effektivt. Efter några års träning blir dessa rörelser automatiska. I Shihan Kase's karate försöker vi bryta dessa fasta mönster hos dem som har tränat under många år. Man ska lära sig att utföra en teknik från olika utgångspunkter från olika avstånd och i olika banor. Man ska också lära sig att kunna utför en teknik med den ena handen samtidigt som den andra handen ska kunna användas för vilken rörelse som helst kan vara nödvändig. Målet är att kunna använda armarna helt oberoende av varandra. Olika ställningar och kamaepositioner kan användas som fint för att lura motståndaren i en fälla eller som försvar. På så sätt kan kamaepositioner begränsa eller kontrollera motståndarens rörelser.

Hikite

Hikite (vanligtvis att dra tillbaks handen till höften) är enligt Shihan Kase obligatorisk på de lägre nivåerna men förbjudet på de högre. Principen är realitet istället för formalitet.

Kata : Omote, Ura, Go, Ura-Go

Kata och deras bunkai övas i Omote (standardform), Ura (motsatt sida), Go (baklänges) , och Ura-go (baklänges spegelvänt).

Keri-Wasa

Speciell vikt läggs på hikiashi, att lyfta knät och att böja stödjebenet för maximal stabilitet. Kaiten ushiro geri som skapades av Shihan Kase tränas och övas. Sparkar tränas från olika riktningar och olika avstånd.

Kumite

I Kumite använder vi alla tekniker och övar de tillsammans med en partner enligt de metoder som finns i japansk budo.

Kihaku

Är vägen till utvecklandet av "spirit". Under de övningar vi gör så blir vi ibland "pushade" till vårt max.
Detta utvecklar vår spirit att aldrig ge upp.

Taikyoku No Kata

Vi tränar alla tre Taikyoku kata som skapades av Yoshitaka Funakoshi.

Ten No Kata

Vi praktiserar Ten No Kata i dess olika former såsom Omote (utan partner) och Ura (med partner).

Kata Heian Oyo

Kata Heian Oyo är en kata som Shihan Kase och Sensei Shirai skapade.
Heian Oyo är en mix av all Heian kata och anses vara en "avancerad" kata.

 

Uppdaterad: 08 JUN 2016 01:20 Skribent: Per Holmén

O-Sensei-Kase

Postadress:
Linköpings Shotokan KK - Karate
c/o Thomas Gotenstam, Skogstorpsvägen 13
58572 Ljungsbro

Besöksadress:
Linköpings Sporthall B-salen, Snickaregatan 35
58243 Linköping

Kontakt:
Tel: +46733809292
E-post: This is a mailto link...

Se all info