Hoppa till sidans innehåll

Bunkai och kakushite


Utövande av kata lär dig att utveckla kraft (kime), balans, fokusering och koordination. Kata är både en form av rörelseträning och en aktiv meditation. Därför bör man lära sig de realistiska tillämpningarna. Det finns inre och yttre principer relaterade till kataträning. Inre principer är de som har anknytning till applikationerna och förståelse för teknikerna i kata. De representeras bäst av två nära relaterade idéer, kakushite och bunkai. Kakushite betyder den gömda handen och är den hemliga applikationen gömd i rörelsen, men som måste visualiseras i utförandet av tekniken. Bunkai är den generella förklaringen av rörelser som man väljer ur kata och som man gör förutbestämda parövningar på. Dessa bunkai är låsta i katarörelserna och är ytterst hemliga. I realiteten kallar man det för oyo eller bunkai oyo, som bokstavligen betyder praktisk tillämpning. Oyo-tekniker är mer än en förklaring av momentet. En oyo-applikation betyder i första hand att följa upp och i andra hand att avsluta en motståndare. Meningen med bunkai är att förstå den teknik som de olika applikationerna är tänkta att försvara sig emot. Kunskapen om dessa tekniker är en naturlig och logisk del av träningen.

 

 

Externa principer

Att praktisera kata inbegriper olika begrepp som har utgjort en central tradition i okinawisk/-japansk karate under flera århundraden. Olika kroppsspråk och olika principer av rörelser och sekvenser varieras ifrån stil till stil i kataträning, speciellt för att möjliggöra fysiologiska och dynamiska tekniker. En förklaring av dessa principer och idéer gav Gichin Funakoshi publiken efter karateuppvisningen i Tokyo, redan år 1922.

 

 

Sekvenser och mönster

Varje form av kata innehåller ett förutbestämt antal moment i en förutbestämd ordning. Inga variationer av dessa moment är tillåtna. Detta kan bli ganska svårt att utföra eftersom det är lättare att improvisera än att målmedvetet träna för att fullända en kata till ren perfektion, med helt korrekta rörelser. De tre huvudpunkterna i utförandet av en kata är att bemästra sådant som koordination, korrekt rytm och hastighet, samt att använda och kontrollera kraften (kime) så att man erhåller maximal kontraktion och dekontraktion av musklerna under utförandet.

Varje kata har sin egen rytm. Hastigheten varierar på ett sätt som relaterar till de olika riktningarna i utförandet och det tempo som hänger ihop med riktningen. Detta kräver långvarig träning. Det som avgör om en karate-ka får en kata att bli levande beror i högsta grad på rätt anpassning av tempo och rytm vid varje specifikt moment. Vissa moment är av tradition långsamma och andra är mycket snabba. Långsamma ändringar av riktningen sker oftast i samspel med en rörelse av huvudet koordinerat med ett flyt i rörelsen, detta i kontrast till vissa snabba vändningar där huvudets rörelse sker runt i den nya riktningen före själva riktningsändringen. Meningen med de långsammare rörelserna i kata är oftast att man ska få bättre kroppskontroll och koordination av rörelser och andning. Vissa långsamma tekniker kan ibland utföras för snabbt, vilket medför att det blir svårt att behålla balansen, vilket i sin tur medför ett slokande utförande av kata. Sammankopplade tekniker som t.ex. tre slag eller blockeringar är oftast de snabbaste sekvenserna i kata. När tre tekniker av samma typ medverkar i samma sekvens så har det blivit vanligt att det andra och tredje momentet utförs på dubbelt så snabb tid som första momentet, som om dessa två rörelser vore ett moment. Eftersom balansen är det kritiska, precis som i en riktig strid, så ska man öva dessa svåra vändningar och skiftningar om och om igen under kataträningen.

 

 

Hälsoeffekter

Genom kata får man lära sig hemligheterna i självförsvar. Kata är den rituella metod med hjälp av vilken dessa kunskaper förts vidare från generation till generation. Varje kata har en mängd möjliga självförsvarsscenarier och innebär mycket mer än en lång kombination av tekniker. Varje kata är en unik tradition i sig själv med egna distinkta principer, strategier och applikationer. Det är meningen att man ska kunna använda sig av dessa applikationer i livshotande självförsvarssituationer. De kan även användas till att åstadkomma smärta, medvetslöshet eller död om det blir nödvändigt.

Kroppens biomekanik och koordinationsförmåga förbättras när man i kata utför vändningar, höftrotationer m.m., vilket underlättar utnyttjandet av maximal kraft med minsta möjliga energiförbrukning i många sammanhang. Genom reglering av andning, och genom synkronisering av expansion och kontraktion i muskelarbetet syresätts blodet på ett effektivt sätt och man lär sig hur man bygger upp, samlar på sig och frigör ki, energi. Ki kan ha en mycket betydelsefull medicinsk effekt på kroppen både invärtes och utvärtes. Teorierna om ki utgör grunden för förståelsen av akupunktur och akupressur som nu är integrerade delar även i västerländsk medicin.

En viktig aspekt på kata är deras medicinskt motiverade användning. De olika djurimitations- och andningmönstren används för att förbättra blodcirkulationen och stimulera musklerna. Effekterna av andningsövningarna stimulerar särskilt ki-energin, och tillsammans med djurimitationerna stretchas senor, ligament och muskler. Dessa ges nya krafter, samtidigt som de inre organen masseras. Vidare kan kata beskrivas som betydelsefull för att mobilisera och leda cirkulationen av syre runt i kroppen, balansera hormonproduktionen och olja nervsystemet. Vid korrekt utförande av kata så fylls kroppen med energi.

Med den unika uppsättningen av specifika rörelser som kata innefattar, så öppnas kroppen upp och tillåter energin att flöda spontant. Detta gör att ki-energin renar nervsystemet och reglerar funktionerna i kroppens inre organen. Genom daglig kataträning kommer du att få en mer hälsosam kropp. En kropp med snabbare reflexer och bättre tekniker, som hjälper dig att reagera mer effektivt i alla situationer, även farliga sådana.

 

 

Att bygga upp inre kraft

Gör dig av med alla yttre distraktioner och koncentrera dig endast på utförandet av kata. Koordinera andningen och synkronisera den med rörelserna, t.ex. när du sträcker ut armen för ett slag, andas du ut, men bara till femtio procent. Träna på att aldrig göra dig av med all luft i lungorna på en och samma gång. För att kunna tillägna dig perfekt diafragmaandning så måste ryggen vara parallell med magen. När man andas in kommer kroppen att bli lätt, när man andas ut blir kroppen rotad. Lyssna till din andning och du kommer att varsebli hela din kropp på ett nytt sätt.

Det måste också finnas en konstant rörlig kontraktion i axelmusklerna (deltoideus), kappmuskeln (trapezius, dvs. ryggmuskeln som formar ett v från mitten av ryggraden, ut till skuldrorna och upp i nacken), breda ryggmuskeln (latissimus dorsi, höger och vänster rygghalvor), främre sågtandade muskeln (serratus anterior, ursprung från revbenen och fäster i skulderbladets inre kant) och bröstmusklerna (pectoralis major, -minor). Teknikerna utförs framåt och bakåt med utgång från den låga hikete-position vi använder oss av i Shotokan-ryu.

Att förstå balansen mellan de båda uppbyggande fysiska reglerna hårt och mjukt gör det möjligt att övervinna den svåraste motståndaren av alla, nämligen sig själv. Hårdhet representerar den materiella kraften hos den mänskliga kroppen och ens egen våldsamhet. Det mjuka representerar ens egen ödmjukhet, den egna karaktären samt den egna förmågan att återhämta sig efter en pressad situation. Så småningom bildar alla dessa parametrar en inre balans, men först efter ständiga analyser, hård träning och ett genuint och aldrig tröttnande intresse.

Kraft måste mötas med rörlighet, och rörlighet med kraft. Alla kroppsrörelser, oförmärkta som märkta, måste åtföljas av korrekt andning. Kroppen måste vara böjlig och anpassningsbar som grenen på ett pilträd i blåsten under en våldsam storm. Trädet böjer sig av vindens styrka men så snart det har slutat att blåsa står det åter i sin ursprungliga upprätta position. När kroppen sträcks upp vid inandningen så påminner den om en gigantisk våg som inte känner något motstånd. När man intar en stabil kroppsposition och luften pressas ut ur lungorna, samtidigt som musklerna kontraheras, så blir man orörlig som ett majestätiskt berg

Uppdaterad: 13 JUN 2011 11:23 Skribent: Per Holmén

O-Sensei-Kase

Postadress:
Linköpings Shotokan KK - Karate
c/o Thomas Gotenstam, Skogstorpsvägen 13
58572 Ljungsbro

Besöksadress:
Linköpings Sporthall B-salen, Snickaregatan 35
58243 Linköping

Kontakt:
Tel: +46733809292
E-post: This is a mailto link...

Se all info