Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 25 mars 2018

20 FEB 2018 11:47
  • Uppdaterad: 20 MAR 2018 14:13

Årsmöte 25 mars 2018

Plats: Resecentrum Ljusdal

Tid: 18.00

Viktigt att alla närvarar.

Välkommen.

DAGORNING vid Ljusdals Motorklubbs årsmöte 2018-03-25

Enligt stadgarna §5 Ärenden vi årsmötet 1–13.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare för mötet
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultatrapport för senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter (höjdes säsongen 2018 med 100kr till u300 v600 f700 s200kr)
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets och räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1 år har varit Mats Johansson
b) erforderligt antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
har varit Ove Brandén, Erik Bylund.
c) en Suppleant i styrelsen för en tid av 1 år har varit Pär Persson.
d) två ordinarie revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av 1 år i detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga. har varit Patric Gröning och André Thyrell.
e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en skall utses till ordförande. har varit Anders Bergqvist, Benka Hansson och Mattias Fröhlén.
f) beslut om omval av ombud till SDF-möten och eventuellt till andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Skribent: Ove Brandén
Epost: Adressen Gömd

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 

Postadress:
Ljusdals MK - Motorcykel och Snöskoter
Crossektionen, Box 18
82721 Ljusdal

Kontakt:
Tel: +46703728943
E-post: This is a mailto link

Se all info