Hoppa till sidans innehåll

Villkor för träning hos Lugi TF


Villkor för träning hos Lugi TF
 

Följande villkor gäller vid träning hos LUGI Tennis


1. Anmälan

1.1 Anmälan till träning skall göras via anmälningsformulär på Lugi Tennis hemsida. Anmälan är bindande och gäller för båda terminerna tillsammans. För personer under 18 år skall anmälan till träning göras av målsman. I samband med anmälan tar spelaren/målsman del av dessa gällande träningsvillkor. Villkoren skickas även via email till spelare som anmäler sig via Lugi Tennis anmälningsformulär.

 

2. E-mailadress

2.1 Spelaren/målsman förbinder sig att ange en giltig och aktiv e-mailadress i samband med anmälan till träning. Lugi Tennis använder denna e-mailadress för all kommunikation gällande träningsverksamheten. Även fakturor och besked om inställda träningar och liknande meddelas via e-mail. Spelaren/målsman skall informera Lugi Tennis om eventuella ändringar av e-mailadress under pågående träningsterminer.
 
3. Träningstider

3.1 Lugi Tennis meddelar träningstider och annan information om träningsverksamheten på sin hemsida, www.lugitennis.nu. Lugi skickar även e-mail till samtliga deltagande spelare med information om när träningen startar. I det fall information om träningstider inte skulle nå spelaren, så är spelaren själv skyldig att ta reda på sina träningstider.

4. Träningsavgift

4.1 Träningsavgiften faktureras två gånger per år, i början av höstterminen och i början av vårterminen. Detta gäller även om man inte är närvarande på alla träningar. Således återbetalas inte hela eller delar av träningsavgiften vid sjukdom, skador eller andra skäl till frånvaro. I vissa undantagsfall kan det vara aktuellt med återbetalning av viss del eller hela träningsavgiften. Dessa undantagsfall redovisas under punkt 5. 
 
4.2 Faktura gällande träningsavgiften skickas till den e-mailadress som är angiven i anmälan. Träningsavgiften skall betalas enligt Lugi Tennis instruktioner. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Lugi Tennis har rätt att neka spelare träning om träningsavgiften inte betalas enligt instruktioner från Lugi Tennis. Vid utskick av påminnelse tillkommer en avgift på 50 kronor. Efter två påminnelser lämnas fakturan till inkasso.


5. Återbetalning av träningsavgift

5.1 Återbetalning av viss del eller hela träningsavgiften kan göras i följande fall (under förutsättning att Lugi Tennis kansli erhåller skriftligt besked om detta):

5.2 Om långvarig skada/sjukdom uppstår som kan styrkas med läkarintyg och Lugi Tennis sätter in annan spelare på denna plats.
5.3 Om spelare slutar under termin och Lugi Tennis sätter in annan spelare på denna plats.
5.4 Om spelaren/målsman skriftligen avanmäler träning till This is a mailto link innan andra träningstillfället.

5.5 För att återbetalning av träningsavgift skall vara aktuell så måste Lugi Tennis erhålla ett skriftligt besked till kansliet. Återbetalning kan bara vara aktuell för maximalt den tidsperiod som kvarstår efter att det skriftliga beskedet lämnats till Lugi Tennis. Om man inte vill fortsätta i tennisskolan under vårterminen måste besked lämnas skriftligt till kansliet senast 15 december. Besked lämnas antingen till This is a mailto link eller via brev till klubbens adress. Ett muntligt besked till tränare om uppsägningen gäller inte som giltig uppsägning.


6. Inställda träningar

6.1 Inställda träningar kompenseras med spel på annan tid enligt överenskommelse.

7. Medlemsavgift

7.1 Spelare skall vara medlem i Lugi Tennis under aktuellt år för att kunna delta i träningsverksamheten. Fakturering av medlemsavgift sker i samband med fakturering av träningsavgift. I dagsläget är medlemsavgiften för junior 250 kronor, senior 320 kronor och familj 530 kronor.

Följande villkor gäller vid träning hos LUGI Tennis

Uppdaterad: 12 JUN 2019 10:42 Skribent: Eva
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Lugi TF - Tennis
Tre Högars väg 7
22475 Lund

Kontakt:
Tel: 046130990
E-post: This is a mailto link