Hoppa till sidans innehåll

Särskild instruktion för kommittéer


 

          

 

Särskild Instruktion för Kommittéer  

 

Gäller från 16 maj 2013

 

Kommittéernas arbete utgör föreningsverksamhetens ryggrad. Här formuleras den kvali­tativa inriktningen samtidigt som man verkställer årsmötets och styrelsens uppdrag.

 

Kommittéernas verksamhet regleras av föreningens stadgar och redovisas för årsmötet i klubbens verksamhetsberättelse.

 

Luleå Bouleklubb har för närvarande följande kommittéer:

 

Tävlingskommittée                                

Planerar och genomför tävlingar, träningar och seriespel samt tar ut klubbens representationslag.

 

 • Tävlingsverksamheten ska utformas så att den stimulerar medlemmar på alla skicklighetsnivåer, från nybörjare till elitspelare att delta och utvecklas.
 • Klubbtävlingar ska anordnas under hela året, liksom sociala sammankomster med tävlingsmoment. Tävlingsformerna ska stimulera och utveckla spellust och spelskicklighet.
 • Programmet för distrikts- och elittävlingar samordnas med närliggande bouleklubbar och distrikt.
 • Vid tävlingar där andra klubbar deltar ska våra medlemmar ha av klubben godkända tävlingskläder med avseende på form, färg och klubbmärke och särskilt vinnlägga sig om ett korrekt och trevligt uppträdande.
 • Klubben ska verka för att få seriespelare på nationell elitnivå. Spelarna ska vara ett föredöme och en sporre för övriga medlemmar. De ska uppmuntras både till egen träning och till att träna andra medlemmar.
 • Lärarledda träningar ska erbjudas medlemmarna.
 • Tävlingskommitténs arbete ska samordnas med föreningens övriga kommittéer, inte minst för att öka profileringen av klubben och dess sponsorer.

 

Anläggningskommitté 

Ansvarar för utveckling, drift och underhåll av klubbens lokaler och banor.

 

 • Föreslår till styrelsen åtgärder som säkerställer anläggningarnas kvalitet, kapacitet och utformning på kort och lång sikt och att uppsatta mål nås.
 • Boulehallen ska vara en välskött samlingspunkt för våra medlemmar men också välkomna tillfälliga besökare
 • Banorna ska hålla högsta möjliga kvalitet utifrån klubbens ekonomiska resurser.
 • Ordningsställer hallen för arrangemang som under spelfri tid kan ge oss extra intäkter  t ex bingo och loppmarknader.
 • Svarar för att underhåll och skötsel följer driftsavtalet som tecknats med Fritidsförvaltningen vid Luleå Kommun

  

Marknadsföringskommitté

Sköter sponsring, reklam, och press samt intern och extern information.

 

Kommittén svarar för:

 • Sponsoravtal och kontakter med befintliga och potentiella   sponsorer.
 • Försäljning av företagspaket
 • Reklamkontrakt
 • Kontakter med press
 • Klubbfana och flaggstänger
 • Informationsmaterial om klubben till nya medlemmar.
 • Hålla en aktuell, flyttbar utställning över klubbens verksamhet
 • Försäljning av klubbdräkter och profileringsartiklar

 

 

Medlemsservicekommitté

Ansvarar för medlemmarnas trivsel vid sidan om själva spelet.

 

 • Sköter daglig drift av kafeteria.  I samband med alla spelaktiviteter ska serveringen hållas öppen.
 • Ordnar förplägnad vid tävlingar
 • Ansvarar för att lokalerna hålls städade och trivsamma
 • Arrangerar klubbfester

 

Utbildningskommitté

Ansvarar för klubbens behov av utbildningar för boulespelet och utbildning av funktionärer och ledamöter i styrelser och kommittéer.

 

 • Ordnar ett varierat utbud av praktiska och teoretiska kurser till medlemmarnas utveckling som boulespelare
 • Ordnar utbildning av egna instruktörer, tränare och domare.
 • Samordnar utbildningarna med Bouleförbund och distrikt samt SISU-idrottsutbildarna.
 • Erbjuder relevanta utbildningar av styrelsemedlemmar, kommittéledamöter och funktionärer.

 

 

IT-kommitté

Ansvarar för klubbens datahantering

 

 • Sköter klubbens datorutrustning och datorprogram för administration och tävlingar
 • Moderniserar utrustning och programvaror i takt med utvecklingens möjligheter
 • Håller klubbens hemsida aktuell
 • Informerar medlemmarna om tävlingsresultat, inbjudningar mm via gruppmejl

 

 Event- och lotterikommitté

Ansvarar för aktiviteter som ger intäkter från företag, organisationer eller enskilda genom att nyttja klubbens lokaler och/eller medlemmar.

 

 • Ansvarar för tillstånd och genomförande av Bingo och lotterier som riktar sig mot allmänheten.
 • Ansvarar för prislista för uthyrning av klubbens lokaler och instruktörer.
 • Ansvarar för s k Företagsevent i samarbete med övriga kommitéer.
 • Ansvarar för klubbens Loppisverksamhet

 

Ansvaret för försäljning av sponsorpaket och annan marknadsföring, liksom skötsel av café ligger hos andra kommittéer

Uppdaterad: 16 OKT 2013 10:13 Skribent: Rune Utterström

Postadress:
Luleå Boule-klubb - Boule
Klyvargatan 3
97438 Luleå

Besöksadress:
Klyvargatan 3
97438 Luleå

Kontakt:
Tel: 0920231110
E-post: This is a mailto link

Se all info