Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Målsättning


Våra stadgar säger att målsättningen är:

 • att väcka, höja och vidmakthålla intresset för sjön och segelsporten, bl a genom att arrangera kappseglingar
 • att befordra kunskap i gott sjömanskap på fritidsbåtar
 • att tillvarata medlemmarnas intressen i hamn- och sjösportfrågor
 • att verka för en ren miljö på sjön

Målsättningen borde vara allas vårt rättesnöre. I styrelsen känner vi oss tveksam många gånger att vi lever upp till målsättningen. Hur väl vi än uppfyller målsättningarna för ett minskande antal medlemmar borde vi inte vara nöjda. Utifrån detta resonemang har vi i styrelsen beslutat att försöka tillämpa en annan typ av målsättning.

En annan typ av målsättning:

 • medlemsvård - vad kan LSS göra för sina medlemmar
 • det ska vara trevligt/roligt att vara medlem i LSS
 • det ska vara trevligt/roligt samt spännande att vara deltagare i LSS-aktiviteter
 • funktionärsvård - vad kan LSS göra för sina funktionärer
 • det ska vara trevligt/roligt samt givande att vara funktionär
 • sponsorvård - vad kan LSS göra för sina sponsorer
 • det ska vara trevligt/roligt samt lönande att vara sponsor för LSS

Våra nya målsättningar är inte enkla att tillämpa och det måste ske successivt. I ett första skede är medlemsvård och funktionärsvård det vi försöker arbeta med. Vi söker vara mera välkomnande mot nya medlemmar och vi erbjuder ett bredare program av aktiviteter än vad vi tidigare gjort, tillsammans med att vi försöker förändra tidigare aktiviteter till att bli trevligare.

Huvudområdet för våra verksamheter är att anordna kappseglingar för både kölbåtar och jollar. Förutom detta har vi verksamheter för ej kappseglande medlemmar, i en klubbstuga ute i skärgården anordnar möten och träffar. Vi har dessutom en cruisingverksamhet där vi anordnar aktiviteter både på sommar och på vinter. När det gäller kölbåtarnas kappseglingar försöker vi ha flera och bättre utbildade funktionärer, vi söker också ha aktiviteter efter kappseglingen t ex att kappseglarna och funktionärerna fikar tillsammans och pratar om dagens segling. Deltagarna i jollekappseglingarna är barn och ungdom, där är avsikten att öka inslaget av lekmoment, för att på så sätt göra det roligare att vara med.

När det gäller funktionärerna är de viktigt att det är tillräckligt med funktionärer och att man som funktionär vet vad man ska göra, för att uppgiften ska kännas trevlig. Sommaren 2000 engagerade vi de aktiva kölbåtskappseglarna att vara funktionärer, det var något som uppskattades av både kappseglare och funktionärer. Under vintern har flera av dem gått funktionärsutbildning och inför sommarens kappseglingar kommer funktionärerna att ha ett förberedelsemöte i maj.

Vi breddar vårt program för att på så sätt engagera flera medlemmar. Vintern 2000/01 har vi haft mycket uppskattade kurser i båtbyggnation och långfärdssegling. Avsikten är att också få igång seglingskurser för kvinnor mm.

När nya medlemmar kommer in i vår verksamhet är det risk att de känner sig utanför och mindre kunniga. För att få dem att komma in i våra aktiviteter välkomnade vi år 2000 nya medlemmar genom att bjuda in dem till den funktionärssammankomst vi hade. På så sätt kunde funktionärerna och de nya medlemmarna lära känna varandra. Att detta ger resultat ser vi, flera av våra nya medlemmar deltar nu i klubbarbetet.

Det är naturligtvis inte bara styrelsen som arbetar med dessa frågor. Det är viktigt att föra ut detta till alla medlemmar, att göra så många som möjligt delaktiga.

Att du har kommit så här långt i texten innebär att du har lagt ned flera minuter på att läsa vad vi skrivit. Vi skulle vara mycket tacksam om du ville offra ytterligare någon minut och lämna dina kommentarer om vad vi sagt här, men också andra kommentarer som du kan ha beträffande vår verksamhet och vår hemsida.

Uppdaterad: 04 JUN 2015 11:51 Skribent: Jenny Nordström

Postadress:
Luleå SS - Segling
Box172
97105 Luleå

Kontakt:
Tel: 0706451770
E-post: ordforande@luleasege...

Se all info