Hoppa till sidans innehåll

Brandsäkerhet


Brandskyddspolicy för Lunds Civila Ryttarförening

 

 

LCR´s övergripande mål med det systematiska brandskyddsarbetet är att uppfylla lagkrav, följa myndigheters regler och tillstånd samt öka brand- och personsäkerheten.

 

Brandskyddet skall vara en återkommande punkt i LCR´s kvalitetsarbete.

 

För att uppfylla målen krävs medvetenhet om riskerna, allas engagemang samt utbildning. LCR´s anställda, styrelsen och medlemmarna måste därför arbeta aktivt med riskutvärderingar, förebyggande brandskyddsarbete, utbildning, felanmälan, incident­rapporter, underhåll samt vid behov göra en åtgärdsplan.

 

Brandskyddarbetet berör samtliga och i strävan mot en säkrare miljö skall alla visa ett personligt ansvar för brandskydd och följa de rutiner och instruktioner som finns. Fel och brister skall omedelbart rapporteras.

 

Brandskyddsarbetet på LCR skall bedrivas aktivt och kontinuerligt för att ständigt utvecklas. Till detta hör uppdatering och revision av all dokumentation relaterad till verksamhetens brandskydd vid behov.

 

 

  

LCR är en rökfri anläggning. Om du träffar på någon som röker på anläggningen, var vänlig men bestämd då du berättar för denna person att han / hon får röka utanför området.

  

 

Instruktion vid brand

Bakgrund

Om en brand bryter ut har den eller de som befinner sig i brandens omedelbara närhet ett stort ansvar, eftersom deras insats är avgörande för om det skall stanna vid ett tillbud eller utvecklas till en storbrand. Eftersom alla bränder är små i början, kan ett korrekt agerande med rätt utrustning rädda stora värden och liv.

 

Vid brand

Om det börjat brinna skall du handla efter grundregeln

Rädda - Varna - Larma - Släck.

Vilka av åtgärderna du skall göra först beror på omständigheterna.

 

Rädda - Varna

Stäng in branden!

Du vinner tid åt dig själv och räddningstjänsten samtidigt som du förhindrar brandspridning och underlättar utrymning.

Dröj aldrig med att varna människor i brandens närhet så att de kan sätta sig i säkerhet.

Rädda de personer som befinner sig i ett sådant läge att de kan skadas av den rök eller värme som branden ger upphov till. Tänk på att brand och rök sprider sig snabbt uppåt. Kontrollera alla utrymmen så att det inte blir någon kvar.

För gasflaskor i säkerhet.

 

Återsamlingsplats: Stora hoppbanan (På anläggningsskissen heter den Stora ridbanan)

 

Larma

Ett tidigt larm med korrekta uppgifter om vad som har inträffat är av stor vikt. Vänta inte med larmningen, en fördröjning på 5-10 minuter kan resultera i en totalskada.

Har branden brutit ut där det finns människor ska dessa först avlägsnas ur lokalerna.

 

Ring 112 och begär brandkåren.

            Var beredd att besvara följande:

Vem är du?

Vad har hänt?

Adress och typ av byggnad? - Lunds Ridhus på Getingevägen

Finns det människor kvar i byggnaden?

Risker? Finns gasflaskor eller annat brandfarligt i byggnaden?

 

·        Möt upp räddningstjänsten och visa vägen till brandplatsen.

·        Kontakta räddningsledaren när denne anländer och informera om vilka åtgärder som vidtagits och om det finns skäl att misstänka att någon är kvar i lokalen.

·        Gå till återsamlingsplatsen och var beredd på att vara räddningstjänsten behjälplig.

·       Informera andra om vad som hänt och hur länge utrymningen kan tänkas vara.

De som fått speciella uppgifter ska genast börja utföra dessa.

Övriga hjälper besökare och andra att komma ut ur byggnaden, stänger dörrarna efter sig och går till återsamlingsplatsen.

 

Möt räddningstjänsten för att visa bästa vägen till branden.

 

Släck

Ta inga onödiga risker!

Försök släcka branden, om det är möjligt.

Bedömer du att en brand är för stor att klara av, stäng dörrar och sätt dig i säkerhet. Riskera inte ditt liv och din hälsa för hästarna och materiella ting.

Uppdaterad: 22 MAJ 2013 15:05 Skribent: Lena Malmqvist

Postadress:
Lunds Civila RF - Ridsport
Att: Kansli, Getingevägen 15
22241 Lund

Kontakt:
Tel: 0730661009
E-post: This is a mailto link

Se all info