Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsorganisation LCR


Denna organisationen ersätter TÄS (tävlingssektionen) fr.o.m 1.1.2013


Verksamhetschefen planerar föreningens tävlingsprogram.
Verksamhetschefen ansvarar för att:
planerade tävlingar ansöks i tid
propositionen publiceras i god tid
kontrakterar officiella funktionärer (domare, banbyggare, veterinär)
säkerställer att tidtagarutrustning (inkl tidtagarur) finns, walkietalkie finns och fungerar, pa-systemet fungerar och datorer och skrivare fungerar.
beställer rosetter och andra priser.
organiserar sponsorgruppens arbete
fungerar som sammankallande för förberedande möten inför varje tävling.


Ekonomi:
Presenteras som en del av verksamhetsplan och i verksamhetsberättelsen redovisas gångna årets verksamhet. Budjet för tävlingsverksamhet ingår i föreningens budget som en egen redovisningsenhet. Tävlingsverksamhet redovisas i föreningens bokslut. Verksamhetschefen har attesträtt enligt tjänstebeskrivningen.

Styrelsens roll:
Verksamhetschefen informerar styrelsen om den planerade tävlingsprogrammet. Tävlingsbudget presenteras i samband med övrigt budget. Verksamhetschefen redovisar tävlingarna löpande efter en utfört tävling. Styrelsen kan utse representanter till dom olika funktionärsgrupperna (sekretariat, domartornet, banpersonal och café). Styrelsen planerar inriktningen för föreningens tävlingsverksamhet

Funktionärgrupperna:

Syftet med grupperna är att säkerställa att vi har kunniga funktionärer till alla poster under tävlingarna. Representanter i grupperna skall rekrytera nya medlemmar och, tillsammans med verksamhetschefen, ordna utbildningstillfällen. Representanterna skall även samla en stab för varje tävling.


Sekretariatsgrupp:
Sköter sekretariatet. Är behjälplig vid propositions arbetet. Utbildar nya Equipe användare. Redovisar tävlingarnas ekonomi efter avslutat tävling till kontoret.

Domartornet:
Sköter domartornet. Rekryterar domarsekreterare, tidtagare, etc. Sköter musiken under tävlingarna.

Bangruppen:
Organiserar folk som bygger bana (dressyrstaket, hinder, etc), att det finns funktionärer på banan, framridningen, parkeringen ev. uppstallning. Även när vi ska återställa anläggningen efter tävlingen. Arbetet kan organiseras tillsammans med anläggningschefen framför allt för harvning eller annat där man använder maskiner.

Cafégruppen:
Sköter serveringen. Teddy´s, ev. uteservering, godis och glass försäljning ( tillsammans med BUS), och funktionärsmaten. Upprättar och följer anvisningarna för säker mathantering. Utbildar nya medlemmar. Ansvarar, i samråd med verksamhetschefen, för inköp av matvaror. Redovisar ekonomi dagligen efter varje evenemang till kontoret.

Uppdaterad: 10 JUN 2013 13:09 Skribent: Markku Söderberg

Färs & Frosta Sparbank

Postadress:
Lunds Civila RF - Ridsport
Att: Kansli, Getingevägen 15
22241 Lund

Kontakt:
Tel: 0730661009
E-post: This is a mailto link

Se all info