Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Årsmöte

Protokoll: Årsmöte för Lysekils skid- & löparförening

Plats: Vattenverksvägen 42

Datum: 210420

Närvarande: 

Fysiskt: Jörgen Nilsson, Fredrik Nilsson, Annelie Wester, Malin Nilsson, Johan Mattsson, Christian Kingstad, Theresa Claesson-Andreasson, Marie Bengtsson 

Via Teams: Helena Kristensson, Mattias Wester, Lisa Kling, Jörgen Herrmann, Elin Hansson, Stefan Lagerkvist

 1. Årsmötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade alla välkomna samt förklarade årsmötet öppnat.

 

 1. Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslutade att välja Fredrik Nilsson till mötesordförande.

 

 1. Val av sekreterare för mötet

Årsmötet beslutade att välja Christian Kingstad till mötessekreterare.

 

 1. Val av 2 justerare, tillika rösträknare

Årsmötet beslutade att välja Annelie Wester och Johan Mattsson till justerare och rösträknare för mötet.

 

 1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

 

 1. Godkännande av dagordning

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen enligt Lysekil SLFs stadgar.

 

 1. Justering av röstlängd

Röstlängden justerades.

 

 1. Styrelsens ekonomiska berättelse

Mötet fick en ekonomisk rapport av ”tillf. kassör” Jörgen Nilsson.

Det ser stabilt och bra ut, inkomster från medlemsavgifter sponsorer, prispengar Musselloppet, aktivitetsbidrag sponsorpåsar mm. Utgifter har varit hyror av anläggningar årsavgifter till skid-, friidrotts- och triathlonförbunden, släpkärra mm. Vid dags dato har föreningen ca 76000 på konto.

Försäkring av utrustning på Gullmarsvallen är relativt och bör ses över vad gäller värde på försäkrad utrustning, kostnad hos olika försäkringsbolag.

Ändring av räkenskapsåret från 1/7-30/6 till 1/1-31/12.

 

Inköp av ett ekonomiskt redovisningssystem kommer att undersökas.

 

 1. Verksamhetsberättelse

Helena föredrog verksamhetsberättelsen.

För verksamhetsberättelser, se Bilaga A Verksamhetsberättelse LSLF 2020 och Bilaga B Verksamhetsberättelse LSLF friidrott 2020.

 

 1. Policyfrågor

Vi godkänner och arbetar med kommunens åtgärder mot doping.

Styrelsen får i uppdrag att undersöka rutiner för utdrag ur belastningsregistret för barn- och ungdomsledare.

 

 1. Verksamhetsplan

Fortsätta med träning och tävlingar. 

 

 1. Medlemsavgift

Årsmötet beslutade att det skulle vara samma årsavgift som tidigare 200:-/person eller 300:-/familj. Alla medlemsavgifter ska gå till ett gemensamt konto i föreningen.

Samma gäller därmed för friidrott, cykling och löparföreningen.

Årsavgiften kommer att gälla för helår med brytningsdatum 1/1.

 

 1. Val av styrelse

Ordförande                    Fredrik Nilsson                         1 år

Vice ordförande             Annelie Wester                          2 år

Kassör                           Jörgen Nilsson                         1 år

Ledamot                       Johan Mattsson                         1 år

Sekreterare                   Helena Kristensson                   2 år

Suppleant                      Theresa Claesson-Andreasson  1 år  

Suppleant                     Marie Bengtsson                       1 år

 

Föreningens firma tecknas av ordförande. Årsmötet beslutar att utse vice ordförande och kassör som tillfälliga firmatecknare jämte ordförande.

    

 1. Val av revisor

Årsmötet beslutade att återvälja Mikael Nilsson till revisor.

 

 1. Val av valberedning för nästkommande år

Till valberedning väljs Lisa Kling och Jörgen Herrmann

 

 1. Övriga frågor

16.1 Invigningslopp bryggrundan Lysekils vänner

Invigningslopp där startavgiften går till Lysekils vänner. 27/5 har diskuterats som ev. datum men verkar tveksamt med tanke på rådande pandemiläge, alternativ under september. Jörgen Nilsson har fortsatt kontakt med Lysekils vänner kring detta.

 

16.2 10-års Jubileum

17/4 2022 firar klubben 10-årsjubileum. Fest planeras. Ev. bjuda in sponsorer, grannklubbar m.fl. Styrelsen tar upp frågan om att tillsätta en jubileumskommitté på nästa styrelsemöte.

 

16.3 Snöskoter

Friluftsfrämjandets skoter är bortom räddning. Ny (begagnad) skoter för dyr för föreningens kassa. Medel behöver sökas från ex. Thordénstiftelsen.

 

16.4 Träningsläger Löpning   

Pandemin gör det svårt att planera. Årsmötet beslutar att det skjuts fram till hösten.

 

16.5 Träningsläger Skidor

Planerar för v.2 i Sjusjöen.

 

16.6 Utegymmet utveckling

Ev. utveckling av utegym i Fjälla diskuterades. Funderingarna finns fortsatt med på klubbens agenda.

 

16.7 Släpkärra reklam

Sponsorernas logga skulle kunna sättas på kärran. Frågan följs upp av styrelsen.

 

16.8 Ledare

Frågan om vilka som är aktiva ledare i klubben togs upp. Svaret blev de som har håller i måndagsintervaller, samt ledarna för friidrotten.

Ska det finnas någon sammanställning över klubbens ledare? Messengergruppen rensas på de som inte är intresserade av att leda pass. De som finns i gruppen bör skriva när den planerat ett pass till nästkommande måndag.

Styrelsen (Marie, Theresa och Johan) får i uppdrag att rensa i gruppen och tillse att de som ska förses med klubbjacka får det. 

Helena lägger ut info om kommande måndagsträningar. Jörgen och Lisa kommunicerar torsdagsträningar.

Möjlighet till utbildning för ledarna finns. Ledarna får själva komma med förslag på utbildning de vill gå.

16.9 Vattenloppet

Pandemiversion av loppet 2021, under en veckas tid. Förslag att ta torsdagsträningen 20/5 då var och en får anmäla sig själv. Marie skriver något om detta på fb-sidan. 

16.10 Skidträningsgrupp

Styrelsen fortsätter dialog med skidträningsgruppen för att försöka samordna inom klubbens ramar.

 

16.11 Gullmarsvallen

Kvaliteten på underlaget är dålig. Kan vi ställa krav på kommunen att sköta löparbanorna bättre i och med de hyror vi betalar? Jörgen Nilsson kontaktar kommunen.

 1. Mötet avslutas

Bilagor

Bilaga A, Verksamhetsberättelse LSLF 2020

Bilaga B, Verksamhetsberättelse LSLF Friidrott 2020

Justeras av 

Annelie Wester  Johan Mattsson             Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Lysekil SLF - Skidor
Kaprifolvägen 25
45336 Lysekil

Kontakt:
Tel: +46768429929
E-post: This is a mailto link...

Se all info