Hoppa till sidans innehåll

Värdegrund - Föreningspolicy


Ladda ner: Föreningspolicy (Värdegrund)

 

LYSEKILS KONSTÅKNINGSKLUBB

Värdegrund - Föreningspolicy

Glädje, Glöd och Gemenskap

 

Det ar viktigt att alla barn och ungdomar känner sig trygga när de deltar i idrott. Att leda andras barn och ungdomar innebär ett stort ansvar. Att vara föreningsledare och tränare innebär att man behöver ha fler kunskaper än enbart idrotten.

Vår förening vill bedriva och utveckla verksamheten så att vi har roligt, mår bra och presterar efter egen förmåga, intresse och vilja.

Lysekils konståkningsklubb, LKK, har genomfört ett arbete i värdegrundsfrågor i samarbete med SISU. Lysekils konståkningsklubb vill stimulera föreningen att utveckla verksamheten så att den blir mindre sårbar och tryggare for medlemmarna.

I värdegrundsarbetet utarbetades en föreningspolicy.  Bristande respekt för föreningspolicyn kan innebära uteslutning ur klubben.

Föreningspolicy LKK 

Alla medlemmar, åkare, ledare och föräldrar i Lysekils konståkningsklubb har ett stort ansvar att följa föreningspolicyn och att vara förebilder. Ytterst är det styrelsen och ledarna som har ansvaret för att föreningspolicyn är förankrad i klubben och att den följs.

Vi = alla åkare, tränare, föräldrar, förtroendevalda, funktionärer, tekniska funktionärer.

Glädje, Glöd och Gemenskap i den dagliga verksamheten

Våra ledord är precis som för svenska konståkningsförbundet Glädje, Glöd och Gemenskap:

Glädje - energi, roligt för alla åkare, glädjas åt och med varandra, positiv känsla, uppmuntran, måluppfyllelse, lyckas

Glöd - drivkraft, engagemang, passion, utveckling, inspiration, tillsammans, entusiasm, bredd

Gemenskap - glädjas tillsammans, alla får vara med, tillhörighet, samma intresse, vänner, kamratanda, omtanke, familj, sträva mot samma mål, välkomnande känsla, åldersblandad verksamhet.

Säkerhet och trygghet

Åkarna ska känna sig trygga på våra aktiviteter. Tränarna utbildas i ungdomars fysiska utveckling och lär sig hur träning ska bedrivas för att undvika skador.

Vår verksamhet bedrivs i kommunens lokaler (ishallar och träningslokaler i skolor) där det finns grundläggande säkerhetsutrustning. Vi har tydliga åkarregler om exempelvis hjälmar och halsskydd som bygger på Svenska Konståkningsförbundets råd och rekommendationer.

Kränkningar och mobbning

Alla åkare ska känna sig välkomna och klubben motverkar aktivt kränkningar, utfrysning och grupperingar som styrs av annat än klubbens övergripande målsättning och värderingar.

Vi sätter barnen i centrum - huvudsaken är att barnen har roligt och får uppleva glädjen i att åka skridskor, utifrån sina egna förutsättningar och vilja. Händelser av detta slag ska tas upp med tränare, lagledare och/eller styrelsen. Berörda åkare och föräldrar kontaktas. Sexuella trakasserier polisanmäls.

Alkohol och droger

Vår verksamhet ska vara fri från alkohol, droger och tobak. Med detta avses alkohol, narkotika, dopning, tobak, snus och energidrycker med åldersgräns. Förbudet gäller både träning, läger och tävling.

Problem ska tas upp med tränare och/eller lagledare samt styrelsen. Berörda åkare och föräldrar kontaktas. Innehav och bruk av narkotika samt dopning polisanmäls. Svenska Konståkningsförbundet om läkemedel som klassas som dopning

Inflytande och delaktighet

Vi vill att åkarna tidigt ska ha inflytande i klubben och kunna påverka verksamheten. Vid 16 års ålder är det åkaren, inte föräldern, som är medlem, röstar på årsmöten och kan väljas till styrelsen. Förälder får gärna vara stödjande medlem.

Vi vill att åkaren ska kunna styra över sin egen utveckling och träning och väver därför in kunskap om träningsteknik, kost och hälsa i träningen. Det finns möjlighet att gå utbildningar och att vara tränare i skridskoskolan.

Styrelse och ledare uppmuntras att delta i relevanta utbildningar och kurser.

Jämställdhet

Vi verkar för jämställdhet oavsett nationalitet, etnisk tillhörighet, ålder, kön eller sexuell läggning. Genom Svenska Konståkningsförbundet är klubben ansluten till Riksidrottsförbundet och stödjer deras mål avseende idrott och jämställdhet. Vi hälsar på alla, vi inkluderar och uppmärksammar varandra oavsett ålder och nivå, vi hejar på varandra, vi hjälps åt inom föreningen, vi alla är delaktiga i att skapa ett positivt klimat som präglas av glädje i ishallen, vi respekterar varandra.

I konståkningens gemenskap är alla välkomna och viktiga!

Vi jobbar för åkarnas inre motivation, vi peppar varandra, vi tar alla ansvar för att sprida positiv energi, vi kämpar tillsammans, vi bygger starka individer som känner att de lyckas.

Vi sätter glädjen i fokus, vi berömmer varandra när något är bra, vi sätter mål och delmål så alla får lyckas.

 Främjande aktiviteter

  • Vi har lägerverksamhet
  • Vi har träningstillfällen då flera grupper tränar ihop och lär känna varandra över grupperna
  • Vi har en gemensam isshow där alla får vara med och föräldrar samarbetar kring arrangemanget
  • Vi anordnar test, uppvisningar, klubbmästerskap då föräldrar samarbetar kring arrangemangen
  • Vi återkopplar och sätter mål utifrån åkarens nivå, förutsättningar och ambition
Uppdaterad: 13 MAR 2019 00:20 Skribent: Johan Oxby
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Lysekils KK - Konståkning
Norra Hamngatan 6
45330 Lysekil

Kontakt:
Tel: 0768013899
E-post: This is a mailto link

Se all info