Hoppa till sidans innehåll

Styrelseprotokoll från den 22 nov 2017


Utdrag ur styrelseprotokoll från sammanträde den 22 november 2017.

§ 7 Angående banförbättringar inför kommande banbesiktning 2018

Föredrogs och diskuterades de banförbättringar som överenskoms vid träffen i Skånes Fagerhult den 15 november 2018.

Anteckningar och banskiss från mötet i Skånes Fagerhult finns sedan tidigare utlagt både på Face-book och på hemsidan,

 Jonathan har efter mötet fått in ytterligare ett förslag som han diskuterat med Fredrik och Henrik Werner. Styrelsen anser att förslaget är så genomtänkt och bra att de beslutar ta upp det till diskussion.

 Ny bansträckning är föreslagen och  inritad på bifogad banskiss. Blåmarkerad på kartan som finns på den 2:a fliken till vänster.

 Förändringen gör detta bansegment mer lättskött samtidigt som förarnas krav på svårighetsgrad och körglädje tillgodoses. Två hopp försvinner, bland annat Bojehoppet men detta kan kompenseras på den nya bansträckningen.Förändringen är relativt enkel att genomföra men kräver att en del tallar avverkas. För detta planeras en arbetsdag snarast möjligt förslagsvis helgen 2-3 december 2018.

Banförändringen bör genomföras inom en snar framtid för att banan ska kunna besiktigas i god tid innan säsongen startar på nytt.

 För att ta vara på material för sortering till lämplig gruskvalitet krävs tillgång till lastare, grävmaskin och en dumpers. Av det bidrag som Markaryds kommun beviljat återstår 19.203 kr plus moms att fakturera.  Markaryds kommun ska till MK Tranan utbetala 18.657 kr avseende diesel. Ett belopp som ingick i bidraget och som klubben förskotterat. Dessa pengar ska i första hand användas för banförbättringar.

Genom CM Entreprenad kan de massor som finns utmärkta på banskissen samt de som tidigare placerats på planen vid det igenfyllda grustaget sorteras på ca tre dagar med hjälp av folk från klubben. CM Entreprenad kommer att debitera klubben 30.000 kr för detta.

 Jonathan erbjuder sig att ta tjänstledigt och assistera CM Entreprenad mot en ersättning på ca 5.100 kr. Dieselkostnaden beräknas till ca 30.000 kr och hyra av dumpers och grävmaskin ca 2.000 kr. Den sammanlagda volymen på färdigsorterat material beräknas till mellan 4 och 500 kbm. Klubben har dessutom erbjudits av CM Entreprenad att köpa redan sorterat material som finns på planen vid gamla grustaget på ca 250 kbm för 20 kr kbm. Erbjudandet är så förmånligt att styrelsen förordar att erbjudandet antas.

Det grus som blir disponibelt genom sortering och det som redan är färdigt kan användas för att genomföra de övriga förändringar som bestämdes i Skånes Fagerhult. Dessutom ska vissa bandelar dräneras (båda U:na bort mot varvräkningsboden) varför ca 50 m 200-slang måste inköpas till en kostnad av 250 kr plus moms per 6 meter, totalkostnad ca 2.500 kr inklusive moms.  Den sand som finns på banan och som ska tas bort kan lämpligen användas till att lägga slangen på.

Även bevattningen måste kompletteras på sina ställen men material för detta finns redan tillgängligt.

 Styrelsen beslutar

att det kompletterande förslaget är så positivt att det bör genomföras samt

att snarast lägga ut förslaget för kännedom och eventuella åsikter på Facebook och på MK Tranans hemsidan samt

att vid positivt gensvar arbeta för att genomföra förändringarna snarast möjligt och innan banbesiktningen ska göras,

att  Henrik och Kent via Facebook och hemsida meddelar att banan från och med vecka 47—2017 och tills vidare är stängd på grund av ombyggnad. 

Uppdaterad: 25 NOV 2017 09:56 Skribent: Kent Petersson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
MK Tranan - Motorcykel och Snöskoter
Box 35
28721 Strömsnäsbruk

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info