Hoppa till sidans innehåll

Covid-19 – åtgärder fram till och med 12/12

14 NOV 2020 23:10
OBS! Klubbens förändringar med omedelbar verkan, t.o.m. den 12/12. Läs mer här...
 • Uppdaterad: 14 NOV 2020 23:10

Viktig information angående Covid-19.

MKKs Covid-19-åtgärder, fram till och med 12 december 2020

 

På grund av den ökade smittspridningen av Covid-19 i Västmanland har FHM i samråd med Västmanlands Smittskyddsläkare uppmanat till ökad försiktighet. MKKs styrelse och tränare har i samråd med FHM riktlinjer, Västmanlands Smittskyddsläkare Jan Smedjegård samt Svenska Konståkningsförbundet kommit fram till följande förändringar med omedelbar verkan och fram till och med 12 December.

Vi behöver göra allt för att minska smittspridningen, vi klara det om vi hjälps åt och följer riktlinjerna. Hör av dig till närmaste tränare eller styrelesen om du har några frågor. Skridskoskolan och F1

 • Skridskoskolan och F1 byter ej om i omklädningsrum, så ha gärna skridskor på redan när ni kommer. Alternativt kan skridskor knytas på vid isen under förutsättning att minst 2m avstånd hålls.

 • Endast en anhörig tillåts följa med barnet. Anhörig ombeds att sprida ut sig kring rinken med minst 2m avstånd. Skridskoskolan och F1 bedriver sin träning utomhus (Månskensrinken).
 • Ungdomsledare födda 2004 och tidigare upphör under perioden som tränare av skridskoskola.

 

Tävlingsåkare och F2, veteraner och vuxengrupp

 • Åkare födda 2004 och tidigare har individuella träningstider med ca 20 minuters isträning per åkare. Dessa åkare knyter skridskor i eget omklädningsrum alternativt direkt vid isen.
 • Åkare boende utanför Västmanland pausas fram till att riktlinjerna ändras.

 • All markträning sker utomhus oavsett väder (Viktigt med bra kläder).

 • Inga föräldrar får följa med sina barn in i ishallen, de lämnas och hämtas utanför ishallen.

 • Veteraner och Vuxengrupp pausas fram tills att riktlinjerna ändras.

 • Alla barn bör i möjligaste mån undvika kollektivtrafik samt vara ombytta innan träning. Dusch efter träning sker i hemma miljö.


Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Region Västmanland

För den som vistas i Västmanlands län finns beslut om lokala allmänna råd:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

 • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek,badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

  Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

  Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

● Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Beslutet gäller till och med den 10 december 2020, men kan förlängas.

Håll er uppdaterade på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd- beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/Svenska Konståkningsförbundets rekommendationer

I korthet innebär de skärpta allmänna råden i dessa regioner att personer födda före 2005 inte ska delta i föreningens organiserade verksamhet. Undantag görs för yrkesverksamma idrottare som kan fortsätta träna givet att de allmänna råden efterlevs. Undantaget och begreppet har dock tidigare gett utrymme för olika tolkningar av specialidrottsförbunden och Riksidrottsförbundet har nu därför tagit fram en definition av begreppet. Här finns definition av yrkesverksam idrottare. Det är endast enstaka konståkare inom seniorlandslaget som omfattas av detta undantag.

Idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare kan bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg

 • idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysisk kontakt undviks,

 • idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande, och

 • idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.

  Svenska Konståkningsförbundet uppmanar samtliga distriktsförbund och föreningar att följa rekommendationer och råd från myndigheterna, och ha särskild uppmärksamhet på de lokala allmänna råd som införts och vad de innebär för respektive region. Här uppdateras de lokala råden fortlöpande: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd- beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

  Svenska Konståkningsförbundet menar vidare att även alla konståkare födda 2004 eller tidigare kan träna ensamma i ishallen med yrkesverksam tränare om det finns sådana möjligheter. Det gäller alla discipliner, men förutsätter alltså att en åkare i taget tränar ensam i hallen med yrkesverksam tränare.

  Svenska Konståkningsförbundet tolkar att skridskoskola och konståkningsskola kan fortsätta verksamhet i mindre grupper givet att man förhåller sig till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Föreningen bör ta fram riktlinjer till medföljande målsmän och i möjligaste mån rekommendera att skridskor knyts utanför ishallen och att målsmän vistas på anvisade platser. Svenska Konståkningsförbundet råder till ombyte hemma och endast ta på skridskor i ishallen

 

Skribent: Josefine Meijer
Epost: Adressen Gömd

Vi samverkar med RF-Sisu

 

Våra sponsorer:

 

 

sangenpaangenmkk

  

vaya

  

badvarme

 

 

Vill du synas här? 
This is a mailto link
Följ oss!

MKK på Facebook

MKK på Instagram


 

Postadress:
Mälarstadens Konståkningsklubb - Konståkning
Pernilla Meijer, Billsta Trädgårdsväg 16
72240 Västerås

Besöksadress:
Rocklundaområdet
72223 Västerås

Kontakt:
Tel: +46708893435
E-post: This is a mailto link

Se all info