Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

23 JAN 2018 07:30
 • Uppdaterad: 17 FEB 2018 19:55

ÅRSMÖTE.

Malmö Konståkningsklubb avhåller sitt årsmöte onsdagen den 21 Mars 2018, kl 19.00

Plats: lokal Icing, Malmö Isstadion
OBS, För att ha rösträtt på årsmötet, skall medlemsavgiften vara inbetald senast den 31/12 2017, enligt stadgarna.

Välkomna
Styrelsen
Malmö Konståkningsklubb

 


Dagordning, enligt § 19 i stadgarna

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 2. Fastställande av dagordningen.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av justeringsman, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt rösträknare.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balans räkningar för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Val av;
  a. Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för en tid av ett år.
  b. Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två år 
  c. Två suppleanter. I Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
  d. Två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga.
  e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
  f. Erforderligt antal ombud till Skånes konståkningsförbunds möte samt Svenska Konståkningsförbundets möten.
 9. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnat till styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar. Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen senast 30 dagar före mötet.
 10. 10. Presentation av verksamhetsplan och budget för det kommande året. Fråga av ekonomisk natur får Inte avgöras om den ej finns med på dagordningen.
 11. Avslutning
Skribent: MKK
Epost: Adressen Gömd

Sponsorer


 

Erikssons Trafikskola

 


 

Eden


 

sponsorhuset

Stöd Malmö Konståkningsklubb när 
du handlat på nätet

Postadress:
Malmö KK - Konståkning
Box 5080
20071 Malmö

Kontakt:
Tel: 040-916228
E-post: This is a mailto link

Se all info