Hoppa till sidans innehåll

Policy                               POLICY MALUNGS IF SKIDOR                                  

Sponsring

* Sponsorarbetet samordnas genom av styrelsen utsedd 

   representant, Evert Ryen.            

*   Sponsorarbetet skall samordnas med hänsyn till Skinnarloppet, övriga

   arrangemang och de aktiva.

*    De aktiva äger ej rätt att ingå sponsringsavtal utan att samråda med

   Evert Ryen eller styrelsen i skidsektionen. (Gäller ej skidor, stavar, 

   pjäxor och handskar).

 

Information

 

*   Hemsidan skall vara den naturliga anslagstavlan för klubben.

* Odföranden ansvarar i övrigt för informationsspridning.

 

Rekrytering

*   Rekrytering via klubb byte, godkänns av styrelsen.

*   I övrigt skall rekrytering av nya medlemmar bedrivas aktivt av 

   samtliga i föreningen.

  

Föreningsarbete.

*   Varje medlem skall hjälpa till vid klubben olika arrangemang.

 

Medlemskap, FIS-kod

*   För att kunna delta i klubbens tränings- och tävlingsverksamhet skall

   man betala medlemsavgift till Malungs IF.

* Juniorer och seniorer skall inför varje ny säsong teckna avtal/kontrakt

   med klubben, eller informera sig om villkoren hos styrelsen/ledarna.

*   Juniorer och seniorer skall ha FIS-kod. Malungs IF-skidor betalar

   avgiften för standard FIS kod för juniorer och seniorer.  

*   Utan medlemskap och FIS-kod har aktiv ej rätt att deltaga i tävlingar

   sanktionerade av SSF och FIS.

 *   Klubben frånsäger sig allt ansvar vid eventuell uppkommen skada 

   under träning och tävling samt transport till och från träning och tävling

   om den aktive ej innehar medlemskap i Malungs IF-skidor.

 

                                          Kläder

*   Alla reklamrättigheter på klubbens officiella representations-, tävlings-

   och träningskläder ägs av Malungs IF-skidor.

*   När den aktive deltar i av klubben finansierad aktivitet såsom

   träning, tävling, prisutdelningar, uppvaktningar och övriga 

   arrangemang skall den aktive alltid bära klubbens kläder.

   Vid tveksamheter skall samråd ske mellan den aktive och,

   klubbens ordförande eller ansvarig ledare.

*   Den aktive skall alltid tävla i av klubben godkänd tävlingsdress.

   Det gäller även överdragskläder, väst, mössa, och pannband.

   Tävlingsdressen skall vara försedd med av klubben godkänd

   reglementsenlig reklam. Den aktive svarar själv för att angiven

   reklam finns på angiven plats.

  

Läger och tävlingar

Klubben arrangerar boende på mest ekonomiska sätt och i proportion

  till vad som är rimligt för de aktiva. Om den aktiva väljer något annat

  boende, skall denna själv stå för kostnaden för detta.

I de fall där MIF-skidor skall stå för resekostnader så utgår 

  så utgår milersättning med 18 kr/mil. styrelsen kan besluta om

  annan lösning.

*Malungs IF betalar startavgifter till ungdomar som är medlemmar

  i Malungs IF, och som tagit del av ungdomspolicyn. För juniorer och

  seniorer enligt de avtal/kontrakt som respektive åkare undertecknat.

 

 MALUNGS IF SKIDOR 2012-07-01

 

 

Uppdaterad: 22 AUG 2012 17:57 Skribent: JONAS MELIN

9f9619c8-2152-4d1a-a8e4-e2b660073f86[1]

Hans & Jonas

 

Mobilnummer:

Jonas Melin 070 571 0398

Hans Thors 070 564 0982

Kristina Lycke 073 808 2352 

Sara Olsson 072 201 3258

 

 

Postadress:
Malungs IF - Skidor
Box 141
78223 Malung

Besöksadress:
Ishallen, Östra Bangatan 2
78234 Malung

Kontakt:
Tel: 028012918, 028071532
E-post: This is a mailto link

Se all info