Hoppa till sidans innehåll

Trygg Idrott


Policy Gällande Registerutdrag ur belastningsregister

 

Samtliga vuxna i föreningen som kontinuerligt och varaktigt har en kontakt med barn under 18 år ska på styrelsens uppmaning visa upp ett registerutdrag.

Det nya registerutdraget för ideella organisationer innehåller enbart upplysningar om domar som gäller våldsbrott, sexualbrott och barnpornografibrott. Andra brott, till exempel skattebrott eller rattfylleri, syns inte i utdraget.

Rutin för Mjölby bågskyttesällskap.

Det är föreningens ansvar att genomföra kontroll av begränsat utdrag ur belastningsregistret för nya ledare.

 1. Styrelsen informerar medlemmarna i föreningen att den kommer att begära att de nya ledare som regelbundet kommer att möta barn och ungdomar i verksamhet ska visa upp ett registerutdrag.

 

 1. Styrelsen utser två personer som får uppdraget art kontrollera registerutdrag.                 Ordförande och vice Ordförande.

 

 1. Den kontrollerade ombeds att själv begära utdrag. Utdraget begärs via Polisens hemsida under rubriken tjänster och tillstånd/belastningsregistret – begär tillstånd/Övrigt arbete med barn https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

 

 1. Den kontrollerade visar upp utdraget för utsedda personer. Dessa två ska alltid kontrollera det begränsade registerutdraget tillsammans. Kontrollen bör genomföras med personen som ska kontrolleras närvarande. Registerutdraget får vara max ett år gammalt vid uppvisandet och skall överlämnas i det oöppnade kuvertet.

 

 1. Enligt lagen får en kontroll av ett registerutdrag inte dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Förslagsvis görs detta i en namnlista i en pärm.

Denna lista innehåller samtliga som har visat upp registerutdrag och omfattar enbart information om ”uppvisat” eller ”ej uppvisat” samt namn och datum för uppvisade.

Det är inte tillåtet att notera eventuell information som finns i registerutdraget på något sätt. Det är mycket viktigt att listan förvaras på ett säkert ställe där inga andra än de av styrelsen utsedda personerna kommer åt informationen.

Någon registrering i automatiserade register, är heller inte tillåtet.

 

 1. Det begränsade registerutdraget ska alltid lämnas tillbaka till personen som det omfattar direkt efter att kontrollen är utförd.

 

 1. Om registerutdraget visar att en blivande ledare har någon form av brottslighet bakom sig bör beslut om personens lämplighet för att genomföra uppdraget avgöras av hela styrelsen. Personen ska informeras om att detta kommer ske. Den kontrollerade ska få ett snabbt besked om den erbjuds det tilltänkta uppdraget eller ej.

 

 • Det kan finnas fall då brottsligheten bestått av handlingar som föreningen inte anser har någon betydelse i sammanhanget.
 • Särskild hänsyn bör tas till hur långt tillbaka i tiden brottet begicks och ifall det går att styrka att personen har fått någon form av stöd/behandling för att förändra sitt beteende.
 • Är det begångna brottet riktat mot ett barn är personen inte aktuell som ledare. 

Vem ska uppvisa registerutdrag för uppdrag i Bågskyttesällskapet?

Kontrollen får enbart ske av de som har ett, skriftligen eller muntligen, överenskommet uppdrag. Uppdraget ska också innebära en kontinuerlig och varaktig kontakt med barn under 18 år. Om en person deltar vid fler än tre tillfällen per termin bör det betraktas som att kontinuerlig och varaktig kontakt med barnen. Därför skall en överenskommelse om ett uppdrag göras och i samband med det också en kontroll av registerutdrag.

 • Initialt kommer samtliga vuxna i föreningen som har en kontinuerlig och varaktig kontakt med barn under 18 år uppmanas att lämna ett registerutdrag.

 

Därefter gäller:

 • Alla nya blivande ledare, eller förtroendevalda skall visa upp ett registerutdrag innan de påbörjar ett uppdrag ifall det innebär regelbunden kontakt med barn.
 • Personer över 15 år, exempelvis föräldrar, som regelbundet deltar i verksamheten skall visa upp ett utdrag.
 • En förälder eller annan vuxen som medverkar under längre aktiviteter och särskilt vid en eller flera övernattningar skall visa upp ett utdrag innan aktiviteten påbörjas.

 

Förening gemensamma aktiviteter och läger

 • Samtliga deltagande ledares och funktionärers registerutdrag bör ha kontrollerats innan aktiviteten påbörjas.
 • Kontrollen genomförs av respektive förening och intygas på begäran av den som är ansvarig för lägret/aktiviteten.
 • Att kontrollen genomförts antecknas i en lista av läger-/aktivitetsansvariga.
Uppdaterad: 16 DEC 2019 19:12 Skribent: Jonas Jönsson
E-post: Adressen Gömd


Sponsorer
GSKylservice-logo-m-tesab_ny[2245].png

Kontakt med klubben sker via Mail: This is a mailto link
 
 
   

Spelar du för mycket?

Postadress:
Mjölby BS - Bågskytte
Hansi Fredriksson, Lunnevadsvägen 14
59048 Vikingstad

Kontakt:
Tel: 0709687004
E-post: This is a mailto link

Se all info