Hoppa till sidans innehåll

Policy för MBS


Alkohol, tobaks och drogpolicy

Mjölby Bågskyttesällskap

 

Definition

 • Denna alkohol- och tobakspolicy beskriver hur vi vill ha det inom svenskt bågskytte.
 • Vi skall i alla sammanhang vara en "ren" förening fritt från alkohol, droger och många andra stimulans- och prestationshöjande preparat.
 • Det skall vara naturligt för varje ledare och skytt att påpeka när man ser överträdelser från vår policy.
 • Alkohol, droger och många andra stimulans- och prestationshöjande preparat styrs dessutom av RF.s, SOK:s och SBF:s dopingregler.
 • Vi följer det regler och lagar som finns i svensk lagstiftning gällande alkohol, narkotika, dopning och tobak.

 

Så här vill vi ha det i våra anläggningar

 • Våra bågskytteanläggningar är alkohol, drog- och tobaksfria vid träning, tävling eller andra bågskytteaktiviteter.
 • Det är rökfritt på tävlingsbanor, i skjuthallar och samlingslokaler.
 • Det förekommer aldrig någon form av alkoholdryck vid Mjölby BS lokaler under träningstid.
 • Det skall vara naturligt för ledare att informera föräldrar om man konstaterar överträdelser från vår policy.

 

 Så här vill vi ha det vid all utbildning, träning, tävling och läger

 • SBF:s egna utbildningsmateriel kompletteras med lämplig text alternativt används SISU-materiel.
 • Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband utbildning, träning samt tävlingar.
 • Det förekommer aldrig någon användning av droger inom föringen.
 • Det förekommer aldrig någon dopning eller användning av prestationshöjande preparat i samband utbildning, träning samt tävlingar.
 • Våra omyndiga medlemmar använder inte tobak under träning, tävling eller läger.
 • Det är aldrig tillåtet att delta i föreningens verksamhet så länge man har alkohol/droger i kroppen.
 • Vi använder alkohol med måtta efter avslutad utbildning (t.ex. kvällstid vid flerdagsutbildning, eller vid fester som klubben arrangerar ) - ingen uppträder påverkad.  Vi är extra restriktiva när ungdomar är med (även kvällstid).
 • Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn deltaga i vår verksamhet. Vid arrangemang där alkohol kan förekomma ska vårdnadshavre godkänna att ungdom (under 18år) deltar.
 • I samband med nytt medlemskap i föreningen informerar vi om alkohol, droger och tobakens negativa inverkan på bågskyttet såväl fysiskt som psykiskt påverkan.
 • Vid prov för tävlingslicens informerar vi om alkohol, tobak och drogers negativa inverkan på bågskyttet.

 

Så här vill vi ha det vid representation och fester

 • Vi använder alkohol med måtta - ingen uppträder påverkad.
 • Vi är extra restriktiva när ungdomar är med. Ingen ungdom under 18år ska vistas i miljö där alkohol kan förekomma utan att vårdnadshavare har informerats och godkänt.
 • Noll tolerans vad gäller brukande av narkotika –och dopingklassade substanser.

 

Så här vill vi ledare vara föredömen

 • Ledare har ansvar och skall föregå med gott exempel.
 • Ledare ska vara ett föredöme för ungdomar.
 • Vuxna oavsett om vi verkar som ledare eller är på annat sätt aktiva i arrangemang som anordnas av föreningen, verkar som förebilder när det gäller vårt uppförande.

Gemenskap & Allas lika värde

 • Alla är välkomna.
 • Vi inom Mjölby BS strävar efter att sprida glädje för sporten och för klubben, så att alla känner gemenskap och motverka där igenom utanförskap.
 • Föreningen jobbar med att motverka mobbning och främlingsfientlighet genom att visa på allas lika värde och ingen är bättre än den andra.

 


 

 

Handlingsplan:

 • .Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol eller nyttjar droger eller tobak. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar förtär alkohol, droger eller tobak agerar vi på följande sätt:
  - Direkt enskilt samtal med ungdomen
  -Därefter samtal med vårdnadshavare som får hämta ungdomen
  - Om ungdomen är märkvärt påverkat och är i behov av vård eller tillnyktring/ avgiftning tillkallas polis.
 • Vi tillåter inte att någon vuxen medlem i föreningen nyttjar alkohol eller droger i samband med träningar, tävlingar, utbildningar samt läger. Om vi skulle upptäcka att någon/några vuxna förtär alkohol/droger agerar vi på följande sätt.
  - Direkt enskilt samtal med den vuxne
  - Den vuxne avisas från anläggningen och får direktiv om att ej återfinna så förrän denna är i ett opåverkat tillstånd.
  - Om den vuxne är i sådant stånd att denne inte själv kan ta vara på sig själv tillkallas polis.
 • Om någon skulle upptäcka att vi i vår organisation har någon som uppträder påverkad, vid av föreningen anordnad aktivitet, ber vi er att direkt ta kontakt med styrelsen som kan föra ett dokumenterat samtal, med den aktuella personen. Upprepade förseelser kan leda till avstängning.
 • Vi är restriktiva vid val av sponsorer som kan uppmuntra, eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • Föreningen skall i sponsorsammanhang avstå från åtagande som kan uppmuntra eller på annat sätt uppmana till alkoholkonsumtion.
 • Vi uppmuntrar våra medlemmar att värna om nikotinfria miljöer och en kultur utan tobak.

Mål:

 • Bidra med att minska risken för att ungdomar och vuxna råkar ut för skador och problem relaterade till alkohol, narkotika, dopning och tobak.
 • Stärka våra medlemmar att göra hälsosamma väl och undvika alkohol, narkotika, dopning och tobak.
 • Bidra med ökad kunskap om de negativa effekterna av alkohol, narkotika, dopning och tobak på såväl idrott som samhälle.
 • Främja idrottutövande bland såväl barn som vuxna utifrån ett sunt förhållningsätt till alkohol och tobak.

 

Mjölby Bågskyttesällskap
Styrelsen

Uppdaterad: 14 FEB 2017 14:39 Skribent: Rikard Dylander
E-post: This is a mailto link


Sponsorer
GSKylservice-logo-m-tesab_ny[2245].png

Kontakt med klubben sker via Mail: This is a mailto link
 
 
   

Spelar du för mycket?

Postadress:
Mjölby BS - Bågskytte
Hansi Fredriksson, Lunnevadsvägen 14
59048 Vikingstad

Kontakt:
Tel: 0709687004
E-post: This is a mailto link

Se all info