Hoppa till sidans innehåll

Funktionsansvariga sökes

12 MAR 2018 22:26
Anmäl redan nu ditt intresse för att hjälpa till på O-Ringen 2019. (Länk nedan)

Vill du ta på dig en ansvarsroll redan nu och/eller tipsa om någon som kan göra det, läs mer nedan och sedan av dig till Gunilla.
  • Skapad: 12 MAR 2018 22:26

 

Allmänna anmälningsformuläret för funktionärer finns här: oringen.se/funktionär2019

Du får välja inom vilken funktion/arbetsgrupp du vill delta. Det är flera i Mjölby OK som har valt "start".

Har du frågor hör du i första hand av dig till Mjölby OKs funktionärsansvarig Gunilla Carlsson. Desto tidigare du anmäler dig desto större chans att du får göra det du helst vill.

 

Nedan listas vilka roller som behöver tillsättas under våren. Vill du anta utmaningen eller har tips om vem som skulle passa? Hör av dig till Gunilla...

Nivå 2 - ledningsgruppen 

Upplevelseansvarig till ledningsgruppen

Vår nuvarande Upplevelseansvarig i LG måste tyvärr kliva av sitt uppdrag av privata skäl och vi söker nu därför en ersättare. Området är väl etablerat, planeringen pågår och de viktigaste delansvariga inom området är på plats.  Området Upplevelse är det allra viktigaste området för hur våra deltagare kommer att uppleva vårt O-Ringen nästa sommar och som ledare för detta område har du stor möjlighet att påverka helheten kring O-Ringen Kolmården 2019. Området omfattar det som deltagaren möter runt omkring tävlingarna. Här är de olika tävlingsarenorna och O-Ringentorget självklara mötesplatser. Inom upplevelse finns arenor, O-Ringentorget, miniknat, barnpassning, ceremonier, avslutningsfester och orienteringsskolan.

Som Upplevelseansvarig har du inte så mycket egna leverabler, utan är framförallt duktig projektledare och kan inspirera och leda dina delansvariga.

 

Marknadsansvarig till ledningsgruppen

Inför sista året inför vårt fantastiska O-Ringen Kolmården 2019 kommer marknadsföringsarbetet att intensifieras och det är här vi gör den stora skillnaden i hur många deltagare vi får i slutänden! Vår lokala marknadsgrupp består av ett ganska stort gäng passionerade personer och nu söker vi dig som vill leda detta gäng under det tiden som är kvar till vårt O-Ringen. Området innefattar övergripande marknadsföringsplanering, redaktionsarbete kring O-Ringentidningen, webb, sociala kanaler samt hantering av press. Delansvariga är delvis på plats redan och vi söker dig som gillar projektledning och har ett tydligt marknadsfokus.

 

Nivå 3 - funktionsansvariga

 

Redaktionsansvarig

Som redaktionsansvarig ansvarar du för hur och med vad vi syn i O-Ringens olika kommunikationskanaler. Dessa kanaler är framförallt O-Ringentidningen, oringen.se och sociala kanaler. Vårt O-Ringenprojekt tar över O-Ringens kommunikationskanaler efter O-Ringen i Höga kusten i sommar och då vill vi fylla dessa med en massa inspiration för våra blivande deltagare! Du gillar att skriva, planera och vara projektledare för delansvariga inom området. 

 

Funktionsansvarig Press

Funktionsansvarig för Press ska planera, etablera och genomföra hanteringen av press i nära samarbete med övriga marknadsgruppen i vår lokala organisation samt med marknadschef i fast organisation. Detta innefattar framförallt planering och etablering av presscenter på O-Ringenstaden och arenorna under O-Ringen, men också att ha löpande kontakt med den regionala pressen löpande under projektet i samarbete med Generalsekreterare och marknadsansvarig. Du är serviceinriktad, tycker det är viktigt att sprida våra budskap och har gärna någon erfarenhet av att jobba med press.

Ansvarsområdet beskrivs på sidorna 224-225 i Uppdragsplanen.

 

Ansvarig för avslutningsfesterna

Avslutningsfesterna ingår inom Upplevelseområdet och som ansvarig för dessa. För den äldre målgruppen är det en fördel om man kan lägga ut hela arrangemanget på en extern arrangör och avslutningsfesterna för de lite yngre arrangeras normalt av vår ideella organisation.

 

Ansvarig för Bagheeralabyrinten

O-Ringen ordnar en Labyrintsprint på O-Ringentorget, där deltagare kan testa sin förmåga att klara en labyrintbana inför publik, medtävlare och Radio O-Ringen. Ansvarig för Labyrinten ska därför gilla tävlingsledarskap och gärna vara väl förtrogen med tävlingsadministration, även om det handlar om liten skala jämfört med andra O-Ringen-tävlingar.

 

Funktionsansvarig Nätverk

Funktionsansvarig nätverk ska tillsammans med It-chef i FO säkerställa att samtliga resurser inom området, inklusive nätverksexperter från Jönköpings tekniska högskola och övriga funktionärer i LO, arbetsleds och prioriterar uppgifterna på rätt sätt. Fungerande nätverk är en förutsättning för det mesta av O-Ringens tävlingstekniska hantering och behöver därför planeras, testas och driftas på ett säkert och välplanerat sätt. Erfarenhet från nätverksarbete och att kunna arbetsleda med fokus på prioriteringar är de två viktigaste egenskaperna.

Ansvarsområdet beskrivs på sidorna 263-267 i Uppdragsplanen

 

Funktionsansvarig Radiosamband

IT-funktionen ska ansvara för att ett sambandsnät via radio etableras och driftas under arrangemanget. Kommunikationsnät ska primärt finnas på arenorna, inklusive i skogen, samt vid behov på O-Ringenstaden. I uppgiften ingår att bestämma vilken typ av kommunikation som ska användas på vilka ställen.

Ansvarsområdet beskrivs på sidorna 260-263 i Uppdragsplanen

 

Tävlingsledare Pre-O

Den deltävlingsansvariges viktigaste roll är att koordinera de olika områdena inom tävling så att deltagarna ges förstklassiga tävlingar. Vana av tävlingsledning är en fördel men ingen kunskap om PreO krävs för rollen.

Ansvarsområdet beskrivs på sidorna 44-46 i Uppdragsplanen

 

Elitansvarig

Som elitansvarig under O-ringen är din huvudsakliga uppgift att serva eliten som är på plats och se till att de får bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! I planeringsstadiet är du, tillsammans med O-ringen, delaktig i vilka löpare som får springa. Under O-Ringenveckan kommer du att vara elitlöparnas närmaste vid frågor, gps-hantering och dylikt.

 

Träningsansvarig

Inför O-ringen 2019 ska samtliga som önskar ha möjlighet att träna på relevanta kartor och områden. Din huvudsakliga uppgift är att se till att områden finns, hålla dialog med berörda parter samt se till att distributionen av träningskartorna flyter på.

 

Funktionsansvarig Bygg

Nu finns chansen att bli en viktig del av kärnan i det serviceteam som ska bygga upp vårt O-Ringen rent praktiskt! Som övergripande byggansvarig bör man ha erfarenhet från byggbranschen, men framförallt ha en förmåga att arbetsleda olika byggledare med undergrupper. Bygguppgiften är under ett normalt O-Ringen något som kräver en stor funktionärsåtgång och normalt sett tillsätter byggansvarig tre byggledare för tre olika byggteam. Byggansvarig tar in och samlar beställningar av byggbehov från projektets olika funktioner.

Läs mer i kapitel 11.10 Funktionsansvarig Bygg i Uppdragsplanen.

 

Funktionsansvarig Toalett

Toalettfunktionen ska säkerställa att rätt antal toaletter beställs för att täcka behovet på O-Ringenstaden (camping och O-Ringentorget) och till de olika tävlingsarenorna (inklusive MTBO, PreO, Elitsprint, Träningsrace), samt på väg till start för OL-tävlingarna. O-Ringen AB har ett avtal med Hyrtoaletten, som är ett franchise-företag med lokala operatörer. Erfarenhet av projektledning är en bra merit. Det är en fördel om personen är van att arbeta med logistikfrågor och har förmågan att arbeta tillsammans med många olika intressenter parallellt. I uppgiften ingår att samla in det totala toalettbehovet och vilka toalettyper som ska hyras, hålla kontakt med leverantören, samt att schemalägga leveranser och transporter.

Läs mer i kapitel 11.11 Funktionsansvarig Toalett i Uppdragsplanen

 

Funktionsansvarig Tält

Som tältansvarig ansvarar man för de c:a 100 tält som behövs under ett normalt O-Ringen. Erfarenhet av projektledning är en bra merit. Det är en fördel om personen är van att arbeta med logistikfrågor, och har förmågan att arbeta tillsammans med många olika intressenter parallellt. I uppgiften ingår att samla in det totala tältbehovet, föreslå vilka tält som ska hyras, samt att schemalägga leveranser och transporter.

Läs mer i kapitel 11.12 Funktionsansvarig Tält i Uppdragsplanen

 

Funktionsansvarig Material och Godsmottagning

Inför och under ett O-Ringen ankommer och skickas stora mängder gods. Att ha en välfungerande logistik och lagerhållning underlättar och effektiviserar många funktioners arbeten. Erfarenhet av inventering och lagerhållning är goda meriter, liksom noggrannhet och punktlighet. Det är en fördel om det är person som både inför och under arrangemanget snabbt kan ta sig till godsmottagningen och är lätt att nå.

Läs mer i kapitel 11.15 Funktionsansvarig Material och Godsmottagning i Uppdragsplanen

 

Funktionsansvarig Arena

En viktig del i ett O-Ringen är att ha fungerande och bra planerade arenor. För att arenorna ska fungera bra och hålla god ekonomi behöver det finnas ett gott samarbete mellan arenorna. Vi har sedan länge arenaansvariga klara för våra huvudarenor och planeringen är i full gång. För att få bästa möjliga samordning mellan arenorna vill vi dock tillsätta en övergripande arenaansvarig som blir sammanhållande för alla våra fem arenor (två huvudarenor, en MtbO-arena, arena för Ungdomsstafetten samt Elitsprintarenan). Genom denna samordning vill vi uppnå likvärdighet kring exempelvis arenadesign och logistik kring arenorna.

Området beskrivs i kapitel 5.2 i Uppdragsplanen

 

Funktionsansvarig Trafikplanering

Trafikplaneringsansvarig ska arbeta i nära samarbete med övriga funktionsansvariga inom Resa, för att nå bästa möjliga totala trafiklösning mellan buss, bil, cykel och fotgängare. Det övergripande målet med trafikplaneringen är att skapa säkra trafikmiljöer för alla trafikanter som berörs av O-Ringenarrangemanget. Ett antal myndigheter och externa parter ska normalt kontaktas på ett tidigt stadium för att kunna genomföra föreslagna planer på bästa sätt.

Området beskrivs i kapitel 4.5 i Uppdragsplanen

 

Funktionsansvarig Parkering

Parkeringsansvarig ska arbeta i nära samarbete med övriga funktionsansvariga inom Resa, för att nå bästa möjliga totala trafiklösning mellan buss, bil och cykel. Parkeringsplatser ska finnas i anslutning till varje tävlingsarena (även PreO och MtbO), samt vid O-Ringentorget.

Området beskrivs i kapitel 4.6 i Uppdragsplanen

 

Övriga roller

 

Webbredaktörsansvarig

Bli vårt nav kring att hålla www.oringen.se bra uppdaterad vad gäller information om O-Ringen Kolmården 2019. Det gäller både mer ”statisk” information såväl som att hålla nyhetsflödet uppe på sidan. Som webbredaktörsanvarig ingår du i en grupp som jobbar med redaktionellt material i O-Ringens olika kanaler. Du gillar att skriva och tycker det är viktigt att våra deltagare är välinformerade. Inga kunskapskrav gällande webbverktyg, det lär du dig. Tycker du bildhantering och webbdesign är intressant så är det ett plus.

 

Ansvarig för Sociala medier

De sociala kanalerna för O-Ringen blir alltmer centralt för att nå ut till våra deltagare, inte minst den yngre generationen. O-Ringens Facebook-kanal har nästan 14 000 följare och Instagram uppåt 7000 följare. Ansvaret innefattar både O-Ringens externa kanaler såväl som vår interna sociala kanal Facebookgruppen.

Du gillar att skriva, ta bilder och hålla sociala kanaler levande! Du gillar också att lägga upp en långsiktig plan för hur vi ska synas i de olika kanalerna under projektet.

 

Kioskansvariga arena

På varje etapp på O-ringen ska det finnas fyra kiosker, på centralorten lika många och ytterligare försäljning på några platser. Nu är det dags att tillsätta ansvariga för varje kiosk och därför söker vi dessa personer bland våra klubbar. Jobbet innebär att ansvara för en eller flera kiosker gällande den operativa driften med varor, kunder och personal. Rutinbeskrivningar för detta och hygieniska krav finns dokumenterade inom O-ringens verksamhetsplaner.

Vi söker dig som har något av:

o    Erfarenhet från detaljhandel (kiosk eller affär)

o    Erfarenhet från restaurang (servering, kök, gatukök)

o    Erfarenhet av kassaarbete

o    Erfarenhet från ansvar i större marketenteri på orienteringstävling

o    Servicekänsla

o    Organisationsförmåga

Ansvarsområdet beskrivs på sidan 239 i Uppdragsplanen

Funktionärsgruppen

Vi söker dig som vill vara med och arbeta med funktionärsrekrytering. I arbetet ingår administration och planering av bemanning, och vid intresse även planering och deltagande vid funktionärsutbildningar.

Ansvarsområdet beskrivs på sidorna 216-222 i Uppdragsplanen

Prisutdelning

Området beskrivs i kapitel 5.7 i Uppdragsplanen

 

Etappinvigningar

Området beskrivs i kapitel 5.7 i Uppdragsplanen

 

Elitceremonier

Området beskrivs i kapitel 5.7 i Uppdragsplanen

 

Underhållning torget  

Området beskrivs i kapitel 5.7 i Uppdragsplanen

Skribent: Lotta Frisell
Epost: Adressen Gömd

Träningsprogram här
Resultat träningar här
Anmäl till tävlingar via Eventor

-Klubbmästerskap 2018-06-yy-

Budkavlar 2019
7/4 Kolmårdskavlen
6-7/7 Tjoget
8/9 DM-kavlen
28/9 Ekorren Cup
12/10 25-manna

Anmälan budkavlar


O-ringen Kolmården 2019 - Upplev äventyret

Mjölby OK är funktionärsförening
för O-Ringen Kolmården 2019 i
Norrköping. Läs mer...


Postadress:
Mjölby OK - Orientering
Parkgatan 58
59551 Mjölby

Kontakt:
Tel: 0142-611861
E-post: This is a mailto link

Se all info