Hoppa till sidans innehåll

Personuppgiftspolicy


Moheda Gymnastikförenings personuppgiftspolicy

 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vill vi informera om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas hos oss. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och kontaktuppgifter hittar du här nedan. På deras hemsida finns mer information om Dataskyddsförordningen.

 

Hemsida: www.datainspektionen.se

Telefon: 08-657 61 00

E-post: This is a mailto link

 

Moheda Gymnastikförening (”vi”, ”oss”, ”vår”) är personuppgiftsansvarig.

Ordförande: Lena Einvall Häggblad, 070-5215485

E-post: This is a mailto link

Hemsida: https://idrottonline.se/MohedaGF-Gymnastik

 

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få dina uppgifter rättade, ändrade och i vissa fall raderade. Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet, dvs. få de uppgifter som du själv har lämnat flyttade. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära ett registerutdrag kostnadsfritt en gång per år.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilket ändamål?

Vi behöver alltid personnummer till dig som medlem. Detta för att kunna registrera dig i vårt medlemsregister (lösenordskyddat datasystem) och vidare sköta närvaroregistrering och administrera medlemsavgiften. Genom att registrera dig i vårt medlemsregister får vi via folkbokföringsregistret tillgång till ditt namn och adress. Laglig grund för denna behandling är intresseavvägning (närvaroregistreringen) respektive rättslig förpliktelse (medlemsavgiften).

 

Vidare behöver vi behandla en e-postadress för att skicka information, till dig som målsman till ett barn i en av våra barn- och ungdomsgrupper. I vissa fall behandlar vi även känsliga uppgifter, såsom allergier eller annan sjukdomsinformation som är viktigt för våra ledare att känna till. Laglig grund för denna behandling är intresseavvägning.

 

Fotografier och videoklipp kan tas vid en träning, uppvisning, tävling, avslutning eller liknande event. Sådana fotografier eller videoklipp ska innehålla flera personer och användas i syfte att informera och marknadsföra föreningens verksamhet. Detta görs via vår hemsida, Facebook-grupp eller ev. och mer sällan i tryckmaterial såsom t.ex. flygblad eller posters. Den lagliga grunden för denna behandling är intresseavvägning, då det är viktigt för föreningen att kunna visa sin verksamhet utåt. Vill man inte att ens barn eller en själv är med på foto eller i en video, vänligen meddela din ledare detta. 

 

Var finns uppgifterna?

Uppgifterna finns i första hand i föreningens medlemsregister, vilket finns i ett datasystem som tillhandahålls av Riksidrottsförbundet (RF). Blanketten ”Medlemmens uppgifter” sparas under tiden du är medlem i föreningens låsta arkiv. Ledaren ser till att blanketten kommer styrelsen tillhanda efter att ha lagt in nödvändiga uppgifter i medlemsregistret.

 

Vidare kan uppgifterna även förekomma i föreningens:

  • Protokoll
  • Fördelningslistor arbetsuppgifter (t.ex. vid bemanning av lotteri)
  • Övriga styrdokument för verksamheten
  • Verksamhetsberättelse
  • Föreningens hemsida

 

Skickar våra barn- och ungdomsledare e-post till sin grupp kan e-postadresserna vara synliga för alla mottagare. Detta för att underlätta kommunikation mellan målsmän vid t.ex. samåkning.

 

Vilka kommer åt personuppgifterna och hur länge sparas de?

För Moheda Gymnastikförenings räkning behandlas personuppgifter av styrelse och ledare. Ordförande, kassör, LOK-stödsansvarig, systemadministratörer och eventuellt dataskyddsombud kommer åt samtlig information om en medlem. En ledare kommer, i första hand, åt personuppgifterna endast för de medlemmar som är med i dennes grupp.

 

Dina personuppgifter sparas i medlemsregistret så länge du är medlem i föreningen och tills vi har uppfyllt eventuell övrig lagstiftning som kan göra att vi måste spara dem längre tid än så. Verksamhetsberättelser och protokoll arkiveras som historiska dokument och sparas i föreningens låsta arkiv. Närvarokort/-listor gallras efter 7 år. Övriga handlingar gallras bort efter 10 år.

 

 

Uppdaterad: 24 OKT 2018 10:58 Skribent: Cecilia Örmander
E-post: Adressen Gömd

 

Logotyp

Vi finns på Facebook -

Moheda Gymnastik Förening

 

Vi har FAR utbildade ledare 

 

gymix

 logga

 

Stort tack till våra sponsorer!

 

Horda Jersey litenICA Grytan OJMH 

VIDAmoheda

DirektenXL ByggJärnia Oljeshejkerna Johnsson med Röd gul bakgrundAlvesta Bokhandel   Lottas Ateljé Eddes modeMoheda Golv AB

 

Erelts Rörservice AB Henriks Plåt & Montage  Kämpes Husvagnsservice

 

 

Klondyke Markprodukter Alvesta 

Postadress:
Moheda GF - Gymnastik
Östra järnvägsgatan 22
34261 Moheda

Kontakt:
Tel: 0705215485
E-post: This is a mailto link

Se all info