Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2017


Årsmöte

                                                            

Plats: Torkladan, bakom Coop i Tungelsta

Datum: onsdag den 22 februari

Tid: 19.00 fika finns före, från 18.30

 1)     Mötets öppnande

2)     Mötesfunktionärer
a) Mötesordförande
b) Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet
c) Val av protokolljusterare tillika rösträknare

3)     Fastställande om mötet blivit laga utlyst

4)     Upprättande av röstlängd (närvarolista)

5)     Fastställande av dagordning

6)     Behandling av verksamhetsberättelse

7)     Behandling av ekonomisk berättelse

8)     Behandling av revisorernas berättelse

9)     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10)   Val av

a) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
b) Ordförande, 2 år
c) Val av ledamöter, 2 år

d) Val av ledamot, 1 år (fyllnadsval)

e) Val av suppleanter, 1 år

f) Revisorer och ersättare

g) Valberedning
h) Ombud till SIFs riksårsmöte, 3 ombud

11)  Behandling av verksamhetsplan och ekonomisk plan

12)  Fastställande av medlemsavgiften för 2018

13)  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
(motioner skickas skriftligt till ordförande, Anna Thorsell, This is a mailto link, senast tre veckor innan årsmötet, senast 1/2)

14)  Motioner till SIF´s rikssårsmöte

15)  Övriga ärenden som kan tas upp till beslut av årsmötet
(övriga ärenden skickas skriftligt till ordförande, Anna Thorsell, This is a mailto link, senast tre veckor innan årsmötet, senast 1/2)

16)  Mötets avslutning

Handlingar kommer finnas tillgängliga på Mökkur RS hemsida (www.mokkur .com) senast 1 vecka i förväg och upptrycka vid mötet.

Kom och påverka MÖRS och ha en trevlig stund med oss. Nya och gamla medlemmar välkomna! För rösträtt krävs att du betalt medlemsavgiften 2017.

Varmt välkommen!

Det finns inga bilder/dokument att visa.

 

Postadress:
Mökkur Ryttarsällskap - Islandshäst
Åsa Karlberg, Fastlagsvägen 43
12647 Hägersten

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Vi gratulerar 2018 års klubbmästare

 Ungdom: Amelie Segerström / Fleygur frá Skeiðvöllum

Vuxen: Catharina Lindwall / Oddur från Tofta

 Klubbmästare 2018