Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte MCK 3 mars

24 JAN 2018 08:26
 • Skapad: 24 JAN 2018 08:26

Inbjudan till Mölndals CKs årsmöte 2018.

Datum: 3 mars 2018
Tid: kl. 14:00
Plats: Klubbhuset

Inför årsmötet 

Nominering till styrelsen skall vara valberedning till handa stefan.sandsten@telia.com senast 17 februari 2018. 

Motioner till årsmöte skall vara This is a mailto link till handa senast 17 februari 2018.  

Inga anonyma nomineringar eller motioner godkäns.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

 

Dagordning Mölndals cykelklubbs 96:a årsmöte 2018-03-03 kl. 14.00

Klubbhuset 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fastställande av dagordningen för mötet
 3. Fråga om mötets behörige utlysande
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av protokollssekreterare för mötet
 6.  Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötesprotokoll samt val av två rösträknare.
 1. Behandling av verksamhets -och förvaltningsberättelse

        A) Mölndals CK styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

        B) Mölndals CK styrelsens förvaltningsberättelse för 2018

        C) Revisorernas berättelse för samma tid.

 1.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2017
 2. Behandling av styrelsens förslag och motioner som är inlämnad föra 17 feb. 2018
 3. Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhets år samt fasställende av medlemsavgiften för 2019

          Val av ordförande för en tid av ett år. Avgående Roberto Ecke 

 1. Val av tre styrelseledamöter för två år. Avgående Michael Lindgren, Aase Bosager

          Fyllnadsval av en ledarmot för 2 år och 1 ledaramot på 1 år.

 1. Val av två revisorer och två revisorssuppleant för ett år.

Avgående Åsa Lindqvist/Standa Gloss. Suppleant Ulrika Andersson/Christoffer Andersson

 1. Val av valberedningen ordförande och två ledarmoter för i år. Avgående Stefan Andersson (ordf,) Peter Lindman och Jonas Andersson.
 2. Val av lokalvårdare för ett år. Avgående Aase Bosager
 3. Val av husvärd för ett år. Avgående Patrik Johansson
 4. Val av materialförvaltare för ett år. Avgående Peter Lindman
 5. Ordförande avslutade mötet. 

Utdelning av utmärkelse. SM. Mästare, avgående styrelseledarmoter

10 och 25 års nålar. Frågor som inte är med på årsmöte
Skribent: Michael Lindgren
Epost: This is a mailto link

 

Postadress:
Mölndals CK - Cykel
Box 2045
43102 Mölndal

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link