Hoppa till sidans innehåll

Policy för landsväg


Syftet med denna policy är att  beskriva vad som gäller vid klubbens gruppcyklingar så att vi tillsammans cyklar på ett säkert och trivsamt sätt. När vi är ute och motionscyklar är vi beroende av varandra för att våra rundor ska vara trevliga och säkra.

Ta en stund och läs igenom denna policy. Den är till för vår säkerhet.

De sk. söndagsturerna för landsväg startar på våren och fortsätter även efter sommarsemestrarna. Här ges det möjlighet även för icke medlemmar att delta i ledarledda gruppcyklingar i de olika fartgrupperna. Startplatsen för söndagscyklingen är Idrottsplatsen, Bangårdsgatan.

Utöver söndagscyklingarna finns också organiserade cyklingar andra veckodagar, beroende på säsong, följ gärna klubbens hemsida för att se tid och plats.

Under höst- och vintersäsongen organiseras också inomhusaktiviteter, t ex intervallpass i vår egna lokal på IP och spinningpass på Actic City samt träningscykling på racer i Team Sportia hallen.

Medlemskap

Medlemskap i Motala AIF CK söks via klubbens hemsida, http://www.maifck.nu/Medlemskap/

När vi tar på oss Motala AIF CK's klubbdress så representerar vi klubben. Vi blir bedömda utifrån hur vi uppträder mot klubbkompisar, andra cyklister och övriga trafikanter. Därför bör vi uppträda på ett sätt som gör att vi skapar säkerhet,trivsamhet och vänlighet både mot oss själva i gruppen, så att alla känner sig välkomna och respekterade, samt mot vår omgivning i trafiken.

Motala AIF CK ser  gärna att man efter några ”prova på pass” blir medlem i klubben.

Att vara medlem i Motala AIF CK innebär också att vi får ta del av ett antal förmåner och erbjudanden såsom rabatter i vissa butiker. Som medlemmar förväntas ställa upp som funktionär i samband med arrangemang i klubbens regi. Vid större arrangemang såsom Vätternrundan stödjer Motala AIF CK med flertal funktionärer. För att även dessa funktionärer ska kunna cykla Vätternrundan arrangeras en egen runda, den sk. Funktionärsrundan som får tillgodoräknas som ordinarie.

Att cykla i grupp

Att cykla i grupp är både trevligt och socialt, och inte minst  går det så mycket lättare att cykla  när vi hjälps åt. Det förutsätter dock att samtliga i klungan vet hur man beter sig i gruppen, allt för en säker framfart.

Vid gruppcyklingar ska ledaren försäkra sig om att eventuella nybörjare får en kort introduktion.

Respektera dina medtrafikanter

Se dig som en representant för cykelsporten oavsett om du kör i klubbtröja eller inte. Följ trafikreglerna och kör säkert! Visa respekt för medtrafikanterna – precis det vi själva förväntar oss av dem. Var ett gott föredöme i trafiken! Att skälla, "peka finger" eller på andra sätt visa sitt missnöje är inte att visa respekt utan alla måste hjälpas åt på vägarna.

Klungteknik

Nedan följer ett antal förhållningsregler för gruppcykling, samt råd och tips för en säker och trevlig klungkörning:

 • Viktigt att vara tydlig och förutsägbar vid klungkörning. Ha inte bara koll på framförvarande cyklist utan titta längre fram och snegla även i sidled.
 • Förmedla signaler och kommandon vidare i klungan, både framåt och bakåt.
 • Vid punktering eller tekniska problem stannar gruppen och vi hjälps åt att lösa  problemet.
 • Äta och dricka gör vi längst bak i klungan. Tappad flaska kan förorsaka vurpa för någon bakomvarande kamrat.
 • För att undvika ”gummibandseffekt” skall täten i klungan hålla igen och invänta resten av klungan när vi passerar krönet på en backe, rondeller, utfarter efter stopp eller korsningar, tills man fått klartecken att alla är med.
 • Vid utförskörning i backe är det viktigt att de som ligger först trampar på för att undvika att bakomvarande rullar ikapp.
 • Ett sätt att spara energi i gruppen är att cykla ”smart” dvs ta det lugnt uppför men trampa på nerför och på platten så vi inte bränner energi på fel sätt.
 • Måste vi ställa oss upp i uppförsbacke eller för att sträcka på oss, tänk på att cykeln skjuts bakåt. För att undvika detta sätt tryck på pedalen samtidigt som du reser dig upp försiktigt. Detta kan med fördel tränas när vi cyklar ensamma.
 • Kraftiga inbromsningar eller sidoförflyttningar i klungan är i princip ej tillåtet, utan vi kör rakt fram och håller linjen.

Tecken och kommandon

Vad vi än tänker göra – se till att alla får reda på det i tid. Gör inga plötsliga rörelser i sidled, utan glid mjukt åt sidan, gärna efter att först ha markerat med en liten handpekning eller dylikt.

Det finns olika tecken som ges för att förvarna kamraterna längre bak i gruppen som inte ser vägen ordentligt. Alla tecken vidarebefordras omedelbart bakåt, även om man inte själv har sett hindret ännu.

 • Vid hål eller objekt i vägen – peka ner på samma sida som hålet/objektet är och/eller ropa HÅL för snabb vidarebefordring bakåt.
 • Vid grus eller långa partier med håligheter – peka som ovan och för samtidigt armen fram och tillbaka för att visa att det handlar om ett längre parti.
 • Vid personer i vägkanten som vi behöver svänga ut för, vid refuger, parkerade bilar eller andra fasta hinder i vägkanten – slå på skinkan på den sidan objektet befinner sig, sväng sedan mjukt ut och lämna god marginal till objektet.
 • Vid stopp – sätt upp handen i luften. Detta tecken ska göras i god tid så alla hinner uppfatta vad som händer.
 • Vid vägkorsningar mm behöver vi ibland dämpa farten – pumpa neråt med handflatan mot marken.
 • Vid splittring av gruppen i t ex rondell eller dylikt så skall sista person meddela gruppen när alla är återsamlade genom att ropa  "KONTAKT", vilket förmedlas av framförvarande framåt.

Meddelanden framåt i klungan sköts med rösten. Alla hjälps åt att vidarebefordra meddelandet fram till första paret. För att undvika missförstånd – håll meddelandena korta och framför dem med HÖG röst, fartvinden gör ofta att det är svårt att höra vad som sägs bakom.

 

Meddelanden som ropas i förekommande fall:

 • HÅLL IGEN! - används när det går för fort i gruppen.
 • LUCKA ! - när gruppen splittrats och gruppen framför behöver cykla långsammare för att alla ska hinna i kapp.
 • ÄR ALLA MED? - när täten i gruppen är osäker om gruppen hänger ihop ställs frågan bakåt i gruppen. Två svarsalternativ finns, LUCKA eller KONTAKT.
 • KONTAKT! - används när gruppen är återsamlad.
 • BIL BAKOM! - används när en bil kommer bakom på en trång väg, tajta ihop gruppen.
 • MÖTE! - används på trånga vägar där mittlinje saknas, tajta ihop gruppen.

Olika sätt att cykla i klunga/grupp

Det finns en del cykelspecifika begrepp som är bra att känna till. Det är begrepp som är vedertagna i cykelkretsar men kan tolkas på lite olika sätt. Nedan följer några förklaringar på uttryck som vi använder oss av vid olika sätt att cykla på.

Två led

Så kallas den formation vi oftast använder när vi cyklar i grupp. Det går ut på att cyklisterna grupperar sig parvis i två parallella led. Med jämna mellanrum gör vi ett så kallat skifte av dem som ligger först. Det innebär att cyklisten längst fram i vänster led byter led och lägger sig framför den cyklist som tidigare låg först i högra ledet. Cyklisten som tidigare låg bakom den som låg först i vänster led lägger sig nu först i samma led och alla andra följer med i rotationen. Det innebär att den som tidigare låg sist i höger led byter led och lägger sig bakom siste cyklist i vänster led istället.

Skiftet initieras antingen genom att den som ligger först i vänster led markerar ett skifte genom att öka farten något så att den tar sig förbi förste cyklist till höger eller genom att den som ligger först i höger led slår av något på farten. Det senare är att föredra för att minimera ryckighet i gruppen. Om den till vänster vill initiera ett skifte utan att behöva öka farten kan den markera det genom att antingen peka framför cyklisten till höger eller säga ”vi skiftar” eller nåt liknande. Då förstår cyklisten till höger att vi vill skifta och därmed slår av på farten.

Ett led

Denna formation används typiskt när det är för trångt att ligga på två led. Vi ligger på ett led rakt bakom varandra och den första cyklisten tar vinden för de andra. När cyklisten längst fram vill byta tar den försiktigt ett steg ut åt vänster, och minskar farten något för att glida ner till sista plats i klungan. Nästa cyklist i ledet tar då över förningen och behåller samma hastighet som innan bytet.

När cyklisten längst fram går ut till vänster är det viktigt att den har koll på eventuell trafik som kommer bakifrån. Annars finns det risk att den tar ett steg rakt ut bland passerande bilar. Om trafiken är alltför intensiv får vi helt enkelt vänta med bytet till vi kommer ut på lugnare vägar igen.

Byte mellan ett led och två led

Vid byte från två led till ett led sticker ledaren för gruppen upp ett finger i luften och ropar eventuellt även "ETT LED!". Då sammanfogar vi ledet med kugghjulsprincipen, dvs cyklisten i den högra ledet släpper in sin parkamrat framför sig. Ta det lugnt en liten stund så att gruppen hinner komma tillrätta.

När ledaren anser att det är tryggt att köra två led igen sticker denne upp två fingrar i luften och ropar "TVÅPAR!" eller "TVÅ LED!". Då gör vi samma sak igen fast åt andra hållet, dvs varannan cyklist går ut i vänsterled. Visa tydligt med handsignal vad vi planerar att göra så cyklisten bakom oss vet. Återigen tar vi det lugnt en liten stund tills alla kommit tillrätta. När siste cyklist kommit rätt så kan den med rösten meddela framåt att alla är med, vilket kommuniceras vidare framåt till första paret.

Belgisk kedja

 Är nästan identiskt med två led förutom att vi roterar oavbrutet och att vi inte alltid roterar åt höger utan åt det håll som vinden kommer ifrån. Belgisk kedja är det vi oftast använder när gruppen ska förflytta sig så snabbt som möjligt.

Omkörning

Gruppledaren avgör om och när en framförvarande grupp ska köras om.

 

Följande regler gäller vi omkörning:

 • Se till att det är fritt från möte. Ropa till den eller de som blir omkörda, "OMKÖRNING" eller "KOMMER VÄNSTER".
 • Gå ut till vänster i god tid och öka farten något så att omkörningen blir så kort och snabb som möjligt.
 • Fortsätt rakt fram till dess att ALLA bakomvarande cyklister i din grupp passerat innan vi går in till höger.
 • Om gruppen inte kommer förbi i två led på grund av platsbrist måste vi gå över på ett led. Det bestämmer ledaren.

Utrustning

Varje cyklist har ansvar för sin egen utrustning:

 • Godkänd cykelhjälm skall användas.
 • Cykelns olika delar ska vara i gott skick.
 • Vid cykling i mörker skall belysning och reflexer finnas.
 • Vi rekommenderar att du i din mobil programmerar in en så kallad ICE kontakt så att vi enkelt kan nå dina anhöriga vid en eventuell olycka. Alternativt att man har en lapp i fickan med ICE-uppgifter. Man bör ej ha dessa uppgifter i hjälmen då den inte ska tagas av vid olycka

Att vara ledare i Motala AIF CK

Ledare för klubbrundorna är utsedda enligt schema. Deras anvisningar, instruktioner och beslut ska respekteras och följas när vi deltar i dessa rundor. Vid dessa klubbrundor har man olika fartgrupper och det är ledaren tillsammans med gruppen som har ansvar att man håller den fart som överenskommits och passar för gruppen.

Alla i gruppen ska känna att man har kul och är bekväma med farten och därmed håller gruppen ihop och lämnar aldrig en kamrat som blivit trött. Att bli frånåkt av sina kamrater är inte positivt för någon, så vänta in de som inte orkar hänga med för stunden.

En förutsättning för att klubben ska kunna erbjuda cykling i grupp är att vi har duktiga ledare. MAIF CK arrangerar utbildning och informationsträffar för intresserade ledare.

Inför varje säsong inbjuds intresserade ledare till ett uppstartsmöte där vårens program presenteras.

Vid varje ledarledd cykling ska tillhandahållen väst bäras av ledarna samt utdelad ”ledarcykelväska” medtas.

 

Utbildning gruppledare

För att vara ledare bör man genomgått gruppledarutbildning.

Ha kul tillsammans

Cykling i grupp är ett trivsamt och social sätt att umgås och vi i MAIF CK tar alltid hand om varandra från nybörjare till elitmotionär, så se till att njut och ha kul tillsammans på  våra gruppcyklingar i våra fantastiska omgivningar runt Motala.

Uppdaterad: 17 MAR 2019 16:02 Skribent: Fredrik Hjertz
E-post: Adressen Gömd

Sponsorer 2021

3. LeWa Sport.png

10. Place Promotion logo.png

7. Allebike logo.png

6. MA Plast logo.png

1. VIMAB logo.jpg

Trimtex

Maurten

Guided Heroes

Tandläkare Per Andersson

Postadress:
Motala AIF CK - Cykel
Idrottsparken Bangårdsgatan
59135 Motala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: motalaaifck@outlook....

Se all info