Hoppa till sidans innehåll

Policy


Policy

Motala AIF Fotbollklubb barn- och ungdomspolicy.

Verksamhetsidé

MAIF:s ungdomsfotboll ska ge förutsättningar för alla ungdomar att bli bra fotbollsspelare, ledare, tränare eller domare. Det ska finnas möjlighet att satsa på elitfotboll eller att ha fotbollen som en meningsfull fritidssysselsättning. Verksamheten ska vara öppen för alla.

Verksamheten är en del av Motala AIF FK och underställd dess styrelse via ett Ungdomsutskott.

Värdegrund

Grunden för klubbens verksamhet är moral, dvs. ett beteende som överensstämmer med god sed för en enskild person, en grupp eller en hel klubb samt etik, dvs. den uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt som formar vår moral.

Som medlem i klubben bidrar den enskilde till vår etik genom att i varje situation besvara frågorna "vad är det goda", "vad är det rätta", "hur bör man bete sig". Några exempel på etik som utgör bas i vår värdegrund är:

 • Inom MAIF:s ungdomsfotboll ska alla barn och ungdomar kunna utöva fotboll på lika villkor.
 • Alla ska få utvecklas i sin egen takt under utbildade ledare.
 • Utövandet sker på barnens villkor.
 • Den sociala miljön ska vara lika viktig som den fotbollsmässiga.
 • Elitverksamhet ska bedrivas via en mjuk övergång under det år spelaren fyller 15.
 • Bruk av alkohol och droger får inte förekomma.
 • Seniorspelare, ledare och föräldrar ska vara goda förebilder.
 •  Missbruk av alkohol eller nyttjande av droger på fritid, är inte förenligt med klubbens varumärke. En aktiv medlem med problem av det slaget ska i första hand erbjudas klubbens hjälp och i andra hand skiljas från klubben. All form av doping kommer att anmälas.

 • Aktiva spelare eller ledares nyttjande av alkohol eller droger i anslutning till utövande, även efter träning och match, får inte förekomma i klubbens anläggningar.

Om klubbens värdegrund inte passar en enskild medlem bör denne söka sig bort från klubben.
Om en medlem avsiktligt, alternativt oavsiktligt men upprepat bryter mot etik och moral som den definieras i klubbens värdegrund, ska klubben i första hand försöka rätta till missförhållandet och i andra hand be medlemmen lämna klubben.

Exempel på klubbens värdeord, sorterade i under rubrikerna Attityd-Motivation-Disciplin

 

AttitydMotivationDisciplin

KroppsspråkKoncentreradKom förberedd (kost, sömn mm.)

SpråkbrukRätt inställningFölj alltid värdegrunden

GlädjeVilja att läraRespektera laguttagning

BidraHär för att träna inte bli tränadLaget före jaget

Fokus på fotbollEgna målPlanera och agera. 

 

Vision och mål

MAIF:s ungdomsfotbolls vision är att vara ledande i Västra Östergötland och har som mål att förse MAIF:s representationslag med spelare och klubben med ledare, samt vara ett föredöme när det gäller ett juste uppträdande mot lagkamrater, motståndare och funktionärer.

Vi vill få fram så kvalificerade spelare att föreningens representationslag består av minst tio stycken egenfostrade spelare. I akademiålder, 15 - 19år erbjuder klubben spelare från västra Östergötland elitinriktad träning.

Strategier och handlingsplaner för att nå uppsatta mål och leva upp till vår policy finns i separata dokument. Där kan man se ledarnas roll, spelarnas roll och även föräldrarnas roll samt få vägledning till praktisk tillämpning. Vi har regler för krishantering, utbildning, trafikpolicy för resor till och från matcher etc. 

Ledarpolicy 

Våra ledare representerar alltid MAIF FK. Därför ska ledarna vara lojala mot klubben och dess beslut, vara goda föredömen såväl internt som externt. Ledaren ska själv vara delaktig i att säkerställa en god kommunikation med klubbens styrelse.

 • Ledarna ska vara engagerade och positiva, rättvisa och ärliga och främja en god gemenskap. 
 • Ledarna ska informera spelare och föräldrar om föreningens policy, vilka regler som gäller och beskriva konsekvenser om dessa inte följs. 
 • Ledarna ska vara tydliga i sitt ledarskap och alltid använda ett vårdat språk. 
 • Ledarna ska ta till sig den utbildning klubben erbjuder och följa den utbildningsplan som gäller både dem själva och spelarna. 
 • Ledarna ska uppträda korrekt mot gästande lag och funktionärer. 
 • Ledarna ska organisera sitt lag, kunna delegera arbetsuppgifter, vara först och sist på plats vid träningar och matcher alternativt delegera till annan vuxen i lagets närhet. 
 • Ledarna ska prioritera sina spelares skolgång och påverka i en positiv riktning, ha förståelse för deras andra idrotter och intressen samt vara öppna för nya idéer.

Matchsituation

 • hantera ditt kroppsspråk och språkbruk oavsett resultat under/i och efter matchen
 • kontrollera din anspänningsnivå
 • vara positiv och uppmuntra
 • se alla individer – ge stöd och empati
 • skapa god kontakt med ungdomarnas föräldrar-förmedla att du leder laget
 • se till att alla som är med i matchtruppen i breddlag/ungdomslag får speltid 

 

Träningssituation

 • använd ett vårdat kroppsspråk och språkbruk
 • kom väl förberedd 
 • bedriv träning enligt föreningens målsättning och riktlinjer

 

En tränare ska aldrig

 • uttala sig negativt om, eller till domare, ledare, publik, spelare eller matchfunktionärer
 • rikta negativ kritik till eller baktala andra klubbar

 

Spelarpolicy 

Våra spelare representerar i viss mening alltid MAIF FK. Spelarpolicyn måste läsas med hänsyn till spelarens ålder, ju äldre spelare desto större eget ansvar.

 • Spelarna vara lojala mot klubben och dess beslut, vara goda föredömen såväl inom som utanför klubben. 
 • Spelarna ska känna till föreningens policy.
 • Spelarna ska komma väl förberedda och rätt utrustade till träning och match, hålla reda på tider och platser samt informera sina ledare vid förhinder.
 • Spelarna ska ha ett vårdat språk, vara en god kamrat, hjälpsam, glad och positiv. 
 • Spelarna ska visa ödmjukhet och respekt mot ledare, med- och motspelare samt funktionärer, dvs. agera ”Fair Play”.
 • Spelarna ansvarar för sin egen utveckling och ambitionsnivå. 
 • Spelarna ska alltid sätta sin skolgång före fotbollen.
 • Spelarna får gärna syssla med andra idrotter i samråd med sina ledare.

 

Träningsavgift- medlemsavgift

Har spelare inte betalat medlemsavgift senast 31/1 och träningsavgift senast 28/2 årligen får den inte delta i MAIF FK:s träning och spel.

Policy vid unga spelares övergång till annan klubb under säsong.

Detta tillägg till klubbens policy, föranleds av de övergångar som sker i samband med att spelare lämnar grundskolan och väljer att studera på ett fotbollsgymnasium som har status nationellt intag (NIU). Motalas gymnasieskolor är inte NIU-certifierade, ännu. Dock är det i allt väsentligt applicerbart på alla övergångar till och med 16 års ålder.

Spelare som har för avsikt att byta klubb någon gång under säsong, 28/2 – 1/8, har följande alternativ att välja mellan;

* Skrivas över till den nya klubben innan träningsavgiften betalas. Spelaren deltar inte i träning eller tävling med MAIF.

* Betala träningsavgift, träna och tävla med sitt lag i MAIF under vårsäsong, samt träna med den nya klubben men tävla för MAIF under höstsäsongen.

Klubben kan inte tvinga en spelare att fullfölja säsongen men det är önskvärt att spelaren stannar under hösten, i syfte att inte bränna några broar för framtiden. Spelare som accepterar klubbens policy är alltid välkommen tillbaka efter sin sejour utanför” klubbens gröna gräs”.

Spelare/föräldrar ombeds notera att betalda medlems- och tränings-avgifter inte till någon del återbetalas.

Fotbollsskor

MAIF har ett sponsorsamarbete med Adidas som gäller för klubbens spelare från och med 15 år. Spelare som inte följer detta får inte delta i MAIF akademis träning och spel.

Uniforma kläder

MAIF akademi tillhandahåller och sköter kläder för match och träning. Akademispelare ska använda dessa och det är inte tillåtet att träna i andra kläder. Om en spelare av godtagbart skäl inte har tillgång till uniforma kläder, ska en neutral klädsel väljas. Det är inte tillåtet att träna i kläder som bär tillverkares namn som inte är sponsorer till klubben, eller annan klubbs klädsel. Spelare som inte följer detta får inte delta i MAIF akademis träning och spel.

Det är önskvärt att spelare under 15 år också uppträder i uniforma kläder.

Träningspolicy

Planering

 • Om du inte kan träna
 • Är du sjuk, skriv ett sms till huvudtränaren (namn och orsak).
  • Sjuk/frisk-anmälan senast kl. 13 samma dag.
 • Vid skada, håll en dialog med huvudtränareom hur du ska göra.
 • När du kan träna
 • Ombytt och klar 5 min innan utsatt träningstid för genomgång.
 • Fyll din egen vattenflaska.
 • Benskydd ska alltid vara på, ingen kollektiv träning om du inte har det.
 • Om du är sen till träningen och inte meddelat huvudtränare det via SMS eller ringt, ingen kollektiv träning.
 • Om du inte tillåts delta i kollektiv träning, tränar du enskilt löpning eller gym. Tränaren beslutar.
 • Om du tränar i gymmet
 • Endast en mobil, och då för musik, samtidigt i gymmet-

 

Under träningen

Som spelare i MAIF akademi accepterar den enskilde att bli tillsagd, eller bortplockad från träning, om spelaren:

 • Visar dålig Attityd – Motivation - Disciplin. 
 • Tjafsar med eller gnäller på Motståndare – Medspelare – Tränare.
 • Inte accepterar instruktioner under pågående träning.
 • Använder mobiltelefon eller kamera i omklädningsrummet.
  • För det som sägs ovan, markerar tränaren tydligt och inväntar bekräftelse från spelaren vid första tillfället. Om det upprepas får spelaren rött kort från den träningen.
  • Vid upprepade tillfällen av negativt beteende meddelas spelaren om avstängning från träning och/eller match.
 • Könsord eller kränkande behandling/gester under träning = Rött kort för den träningen.

 

Om klubbens träningspolicy inte passar en enskild medlem bör denne söka sig bort från klubben.

Vid viloperioder under träning

 • Se till att bollar och övrigt material är på plats snabbt inför nästa övning (Vattenpaus tar vi också snabbt)

 

Efter träning

Spelaren städar alltid efter sig på sin plats i omklädningsrummet.

 • Lägg utrustningen där den ska vara. 
  • Plats bestäms av lagets materialare.
 • Inget får vara kvar på golvet.
 • Alla hjälper till med att få gemensamt material insamlat.
 • Ingen lämnar lokalen innan allt material är insamlat.

 

Matchpolicy

Före match

Normalt meddelas laguttagning sista träningen innan match, men det kan också bli på matchdagen.

 • Respektera uttagning av spelartrupp till match, samt startelva.
 • Spelare som börjar på bänk får inte visa missnöje mot gruppen och/eller ledare. 
 • Spelare som vill få en förklaring rörande trupp/laguttagning, ska kontakta tränare inför första träningen efter match. 
 • Om du inte meddelat att du blir sen till samlingen inför hemmamatch och skulle startat så får du börja på bänken.
 • Om du inte är i tid till avresan vid bortamatch så går bussen utan dig, om du inte meddelat godtagbart skäl till sen ankomst. 
 • Inför uppvärmningen innan match ska alla vara på planen den tiden som sagts.
 • Vi strävar alltid efter att ha matchgenomgång 75 - 90 min för utsatt avsparkstid, efter genomgången gör spelaren sina matchförberedelser.
 • Spelare ska alltid ha MAIF:s träningskläder vid träning/matchuppvärmning.

 

Under match

 • Innan avspark samlar lagkapten laget.
 • Spelare ska alltid använda det skofabrikat som föreningen har ett sponsoravtal med.
 • Fokusera på det vi kan påverka för att minimera onödig varningar/utvisningar.
 • Alla uttagna ska normalt få speltid.
 • Alltid laget före jaget.
 • När vi gör mål ska alla samlas vid målskytt, målvakt undantagen.
 • Vid insläppt mål ska alla samlas vid lagkaptenen.

 

Spelare ska: 

 • Alltid följa matchplanen och tränarens matchcoachning så länge matchen pågår.
 • Respektera att bli utbytt utan att visa missnöje. 
 • Aldrig visa missnöje vid misstag, som missad passning/målchans etc.
 • Alltid visa rätt kroppsspråk och använda korrekt språkbruk mot varandra.
 • Dålig Attityd – Motivation – Disciplin eller tjafs, hanteras som vid träning. 

 

Spelare som sitter vid sidan ska:

 • Alltid vara förberedd på inhopp genom att ha utrustningen på. 
 • Hålla igång när tränare säger det
 • Stötta lagkamrater

 

Efter match

Syfte; respektera motståndare. regler och medspelare.

 

 • Hantera förlust med ett korrekt kroppsspråk och språkbruk.
  • Diskutera inte i negativa ordalag med någon.
  • Låt inte din besvikelse få utlopp i fysisk handling.
 • Hantera vinst med ett korrekt kroppsspråk och språkbruk.
  • Visa din glädje på ett sätt som inte är stötande för någon i din omgivning.
 • Städa efter dig som efter avslutad träning
 • Hantera om du inte fått någon speltid med ett korrekt kroppsspråk och språkbruk.

 

Föräldrapolicy
Vi välkomnar och hoppas på föräldrarnas engagemang och delaktighet i barnens fotbollsutövande.

Föräldrarna ska, på uppmaning av ledare eller ungdomsansvariga, ta del av föreningens policy och information rörande aktuella lag.

Föräldrarna får inte glömma att allt fotbollsutövande i MAIF:s barn och ungdomsfotboll sker på barnens villkor. Stötta barnen men sätt inte press på dem. Siffermässigt resultat i matcher är underordnat spelarens utveckling.

Föräldrarna betraktas som föreningens ansikte utåt. Därför ber vi Er tänka på att uppträda på ett korrekt sätt mot spelare, ledare och funktionärer samt använda ett vårdat språk.

Vi ser gärna att föräldrarna framför sina åsikter till ledarna, dock inte under eller i samband med träning eller match. Föräldrarna förväntas vara lojala mot ledarna och deras beslut.

Vi ber även föräldrarna att informera ledarna om viktiga förhållande rörande barnen t.ex. allergier, sjukdomar, skolarbete o. dyl.

Vi vill att våra föräldrar ska känna delaktighet i vår verksamhet. Det kan t.ex. ske genom att gå på A-lagets matcher, bli ledare eller på annat sätt hjälpa till i föreningen.

 

Materialpolicy 

Spelare, ledare och i förekommande fall föräldrar ska vårda allt klubbens material på ett så bra sätt som möjligt, i syfte att säkerställa tillgång samt minimera klubbens kostnader.

Från och med 11-mannaspel ska endast det material som följer av klubbens avtal med materialsponsor användas och eventuellt reklamtryck ska godkännas i förväg av ungdomsutskottet. Ungdomsansvarig kan lämna besked om vad som gäller från tid till annan.

 

Resepolicy 

Motala AIF FK delar varje år, förutsatt att det är ekonomiskt möjligt, ut ett lagbidrag för varje serie klubben deltar i. Syftet med lagbidraget är att bidra till kostnadstäckning för drivmedel i samband med resor till lagets bortamatcher. Det är upp till respektive lag att definiera principen för planering och fördelning av bidraget. Bidraget är olika stort för 5, 7/9 respektive 11-manna lag.

För ungdomsfotboll upp till och med 14 år gäller, utöver ovanstående, att samtliga resor som företas i Motala AIF FK:s namn, exempelvis resa till bortamatch eller till cupspel, bekostas av individen och organiseras av den ledare eller förälder som utsetts att ansvara för reseplanering och samordning.

För akademins resor tillhandahåller klubben två minibussar för resor till bortamatch. Bussarna kommer också att användas av klubbens seniortrupper, för resa till bortamatch på orter inom en radie av 120 kilometer från Motala.

Prioritetsordningen i händelse av samtidiga resor är:

 • Senior herrar
 • Senior damer
 • Akademi
 • Inom akademi, längsta resväg
 • Ungdomslag 14 år

Föraren av minibuss måste vara över 25 år och haft svenskt körkort i minst 5 år, känna sig trygg med uppgiften och ansvaret, samt ha truppens anhörigas förtroende.

 

Motverkan av kränkningar och övergrepp

Idrotten i gemen har en mörk historia i frågan om kränkningar och övergrepp mot barn o ungdomar. Även äldre idrottare utsätts för kränkning, bland annat i samband med ”inkilning”. Kvinnor/Flickor utsätts och behandlas på ett helt oacceptabelt sätt, Me Too- rörelsen 2017 visar på detta. Listan kan tyvärr göras lång och det krävs ett gediget arbete för varaktig förändring.

Klubbens rutin bygger på de principer som Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollsförbundet antagit.
Barn och unga ska inom Motala AIF FK känna trygghet i sin fotbollsmiljö.

Kränkningar kan vara av olika slag; sexuella, homofobiska, rasistiska m fl.
Även språkbruk, beteende i kamratkretsen, i match- o träningsmiljö, beteende mot domare och på sociala medier ska uppmärksammas/följas upp.

Ledare inom MAIF-fotbollen ska vara medvetna om att övergrepp o andra kränkningar kan ske i de mest skiftande miljöer och själva vara ett föredöme på området som denna rutin behandlar.

Regelbunden utbildning inom området skall hållas för att uppnå en god kunskap och insikt inom ledarkretsen.

Locker room talk-rörelsen och deras insatser är en stor inspirations- och kunskapskälla.

Föräldragruppen skall av Motala AIF FK informeras om rutinens innehåll och konsekvenser.

Åtgärder

Varje ledare skall lämna utdrag ur misstanke- och belastningsregistret på begäran av styrelsen eller dess utsedde ungdomsansvarige.

Vid upptäckt eller misstanke om brott och kränkning av barn/ungdomar skall detta omedelbart anmälas till Ungdomsansvarig inom Motala AIF FK styrelse eller till styrelseordföranden.
Samma regler gäller för incidenter som har med annat icke lämpligt uppförande i samband med match/träning eller skrivningar på socialmedier

Brottsliga handlingar skall alltid polisanmälas och utredas av polis/socialtjänst efter beslut av styrelsen eller dess ordförande.

Disciplinära åtgärder mot ledare/spelare styrs av Motala AIF FK och dess Allmänna policydokument

Rutinen finns översatt till engelska och arabiska, i slutet av detta dokument.

 

Matchfixing

Uppgjorda idrottstävlingar eller del av idrottstävlingar, så kallad matchfixing, är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. Att idrotten präglas av rent spel är en grundläggande förutsättning för idrottens trovärdighet och fortlevnad. All form av matchfixing är därför absolut förbjudet. 

Det är av stor vikt att alla inom Motala AIF FK tar problemet med manipulerade matcher på allvar och att vi även lär oss hur vi ska agera vid spel och vadhållning i samband med matcher för att minimera risken för matchfixing.

Matchfixing är en brottslig handling som alltid kommer att polisanmälas och utredas av de instanser som normalt sköter sådana utredningar. Den spelare/medlem som ertappas kommer omedelbart att uteslutas ur klubben, utan att få återbetalning av medlemsavgift eller andra erlagda kostnader.

 

Sociala medier

Spelare/Ledare får aldrig göra inlägg eller publicera bilder på sociala medier som kan skada föreningen eller en enskild person.

Det är inte Motala AIF:s ansvar eller skyldighet att bevaka eller styra en spelare/ledares privata inlägg och bilder på sociala media, men klubben ber var och en att i görligaste mån undvika att publicera något som förhärligar användandet av alkohol eller droger.

Mobiltelefon

 • Ingen fotografering i omklädningsrum
 • Ingen mobilanvändning 10 min innan utsatt träningstid
 • Ingen mobilanvändning 10 min efter tränings slut
 • Ingen mobilanvändning efter matchgenomgång
 • Ingen mobilanvändning 10 min efter matchens slutsignal
 • Ingen mobilanvändning under matchen och i paus 
 • Inga sms eller telefonsamtal till tränare/ledare/sportchef efter match. Är det något spelaren vill ta upp, så bokas ett möte 1–3 dagar efter match
 • Vid särskilda fall kan mobil finnas tillgänglig för ledare

Konsekvensbeskrivning

Beroende på graden av skada som spelaren/ledarens agerande orsakat, gör ledare i första hand och styrelse i andra hand något av nedanstående alternativa åtgärder. Om skadan bedöms som liten och renderat en varning men agerandet sedan upprepas, så ska styrelsen besluta om uteslutning ur klubben utan återbetalning av medlemsavgift eller andra erlagda kostnader.

 1. Varning
 2. Rött kort (den träning/match)
 3. Avstängning
 4. Byta/Lämna klubb

 

Routines for preventing violations or abuse against children and youths

These routines are founded on the principles already adopted by the Swedish Sports Confederation (RF) and the Swedish Football Association (SvFF). 

Children and young people playing with Motala AIF FK should feel a sense of safety in their football environment. 

Violations can be of different natures; sexual, homophobic, racist, etc. The use of language, behavior within the circle of friends, in a game, and in training as well as behavior towards referees, and social media should be considered and followed up if need be.

Coaches and other leaders within Motala AIFK FK should be aware of the fact that violations and abuse could occur in very different environments. And the coaches themselves should lead by example when it comes to these guidelines.

Training and updates within this area should be given frequently to group leaders so that they are sensitive to these areas.

The Locker Room Talk-movement and their efforts is a big source of inspiration and knowledge.

The parent group should also be informed by Motala AIF FK regarding these guidelines.

 

Measures
Every leader or coaching personnel in the association should deliver an extract from the police’s criminal record and the Directory of Suspicion, to the board or the person in charge of the youth squad.

If anyone should be caught, or if there is any suspicion of crime, regarding violation or abuse against children within the club, this shall immediately be reported to the person in charge of the youth squads, or the chairman of the Motala AIF FK board.

These rules apply to any incidents of inappropriate behavior in connection to games, training or social media.

Criminal activities should always be reported and investigated by the police or social services, after a direct decision by the board or its chairman.

Disciplinary actions against players or leaders is governed by Motala AIF FK and its general policy document. 

 

الإجراءات الروتينية من أجل مواجهة الاعتداءات والانتهاكات ضد الأطفال والمراهقين.

تستند الإجراءات الروتينية على المبادئ التي اعتمدتهاالرابطة الوطنية للرياضة والاتحاد السويدي لكرة القدم.

إنّه أمر أساسي أن يشعر الأطفال والشباب بالأمان في بيئة كرة القدم الخاصة بهم في Motala AIF FK 

هناك أنواع متخلفة للانتهاكات، مثلاً: الاعتداءات الجنسية، رهاب المُثلية، التمييز العنصري، وغيرها.

يجب ملاحظة ومتابعة اللغة والسلوك المستخدمَين في الأماكن التي تقام فيها الدورات الرياضية والتدريبية والمباريات، وأيضاً ملاحظة ومتابعة السلوك ضد حُكّام المباريات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

يجب على قادة كرة القدم في MAIF أن يدركوا أن الإساءات وغيرها من الانتهاكات يمكن أن تحدث في أكثر البيئات تنوعًا وفي الأماكن التي تكون فيها الانتهاكات مُدانة وتطبق فيها هذه الاجراءات الروتينية.

سوف يتم عقد دورات تعليمية في هذا المجال لتحقيق المعرفة والرؤية الجيدتين داخل دائرة القيادة.

إن حركة "الحديث في غرف التبديل" (Locker room talk-rörelsen) وجهودها مصدر كبير للإلهام والمعرفة.

يجب إبلاغ مجموعة الأولياء في Motala AIF FK بمحتوى الإجراءات الروتينية وعواقبها.

تدابير

على كل قائد أن يقدم ملخّص عن سجل الشكوك والأعباء عند طلب المجلس أو المسؤول الخاص بالشباب.

عند الكشف أو الاشتباه بوقوع جريمة أو انتهاك بحقوق الأطفال | المراهقين يجب على الفور إبلاغ المسؤول الخاص بالشبابفي مجلس Motala AIF FK أو إلى رئيس مجلس الإدارة

تنطبق القواعد نفسها على الحوادث التي تتضمن سلوك آخر غير لائق فيما يتعلق بمباراة أو بتدريب أو بالكتابات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

يجب دائماً الإبلاغ عن أعمال العنف والجرائم إلى الشرطة والتحقيق فيها من قبل الشرطة / الخدمات الاجتماعية (السوسيال) بعد قرار من مجلس الإدارة أو رئيسها.

تتم إدارة الإجراءات التأديبية ضد القادة / اللاعبين من قبل Motala AIF FK ووثيقة سياستها العامة.

 

Värdegrunds ansvarig i Motala AIF FK, Stellan Axelsson 0141-223263

Uppdaterad: 21 JAN 2019 19:29 Skribent: Stellan Axelson

  facebook_iconsmall twitter_iconsmall 

Namnlöst-1 yt 

Följ oss i sociala medier!

 

Maif Vatten

Postadress:
Motala AIF FK - Fotboll
Bangårdsgatan 3
59135 Motala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info