Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 13/3 13.00 Bergkulla

02 MAR 2022 22:07
Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte söndag 13/3 kl 13:00. Läs kallelsen och dagordningen här.
  • Uppdaterad: 02 MAR 2022 22:07

Var med att påverka klubbens framtid! ev motioner skickas till Peter Hydén, This is a mailto link.

Dagordning/Kallelse
Årsmöte 2022-03-13 Bergkulla kl 13.00
§ 1 Mötets öppnade och fastställande av röstlängd.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
§ 4 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 5 Fastställande av dagordning.
§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§ 9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
§ 10 Behandling av förslag till budgetplan för 2022
§ 11 Fastställande av medlemsavgifter 2023
§ 12 Val av ledamöter i NAIS Orientering
Val av:
a) 1 ordförande, för en tid av 1 år.
a) 1 vice ordförande, för en tid av 2 år.
b) 1 kassör, för en tid av 2 år.
Sida 2
c) 1 suppleant för en tid av 2 år
d) 1 ledamot i TTK för en tid av 2 år
e) 2 ledamot i UDK för en tid av 2 år
f) 1 ledamot i KK för en tid av 2 år
g) 1 ledamot i UK för en tid av 2 år
h) 1 ledamot i OTEKK för en tid av 2 år
i) 1 tävlingssekreterare för en tid av 1 år
j) 1 ledamot i Bergkullakommittén för en tid av 2 år
k) 1 revisor för en tid av 2 år
l) 1 revisor suppleant för en tid av 2 år
m) 1 ledamot i valberedningen för en tid av 2 år
n) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
§ 13 Teckning av klubbens firma
§ 14 Övriga frågor.
§ 15 Avslutning

Skribent: Erik Wedin
E-post: Adressen Gömd

DSC_0094

Bergkulla

 

NAIS Orientering har en stor klubbstuga i Bergkulla 15 km utanför Norrköping. Totalt är det tre byggnader; en huvudbyggnad med samlingsrum och kök, ett hus med dam- och herromklädningsrum (dusch och bastu) samt en stuga för övernattning med ett 30-tal bäddar.

 

För mer info samt inbokning gå till Bergkulla, eller boka direktVill du hyra.

 

Sponsra NAIS genom att handla från våra partners:

 

 

SVEA

 

Sponsorhuset

Postadress:
NAIS Orienteringsklubb - Orientering
Box 3051
60003 Norrköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info