Hoppa till sidans innehåll

Aktuella avgifter och ordningsregler.


 


Aktuella avgifter och ordningsregler. 

 

Årsavgift 1000 kr.

Den som äger andelen den 1 jan skall betala medlemsavgiften för året.

200 + 200 kr avdrages för fullgjorda arbetsdagar. Har du gjort din insats och inte fått avdrag, hör av dig till styrelsen. Se vidare under ”Arbetsdagar”

 

Köp och kölista

Vill man köpa en andel i Hamnföreningen kontaktar man föreningens sekreterare via e-post, This is a mailto link, där man uppger sitt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Om det inte finns någon tillgänglig andel kan man sätta upp sig på en kölista som också hanteras av sekreteraren.

För att få stå på kölistan betalar man, med uppgivande av sitt namn och att inbetalningen avser köplats, 100 kr till Hamnföreningens konto, PG 6 25 31 – 9, omgående vid anmälan. Om köavgift för flera bokförts på samma dag skiljs de åt i den ordning de inkommit med sin anmälan.

I början av varje år skickas e-post till alla på kölistan med uppgift om att 100kr ska sättas in på föreningens plusgirokonto senast en månad efter utskick. Till de som då inte har betalat, skickas en påminnelse med 14 dagars betaltid. De som därefter inte har betalat stryks från listan.

När det blir en andel ledig erbjuds den som står överst på kölistan att köpa till det pris som årligen fastställs vid Hamnföreningens årsmöte. Blir man erbjuden att köpa kan man tacka nej hur många gånger som helst inom en tidsperiod av 12 månader. Blir man därefter erbjuden att köpa, måste man anta budet. Annars hamnar man sist på kölistan. 

 

Byte/köp av plats

1. Inbördes byte mellan två stora respektive två små platser kan göras när båda andelsägarna är överens och efter godkännande av styrelsens sekreterare.

2. Andelsägare som har en liten plats och vill köpa en stor plats kan gå förbi kölistan när det finns en önskad ledig plats, förutsatt att hon/han har

innehaft sin andel i minst 5 år. Samma förhållande gäller den som har en stor plats och vill köpa en liten. Undantag från regeln om 5 år kan göras om det inte finns någon på kölistan som önskar tillträda den lediga platsen.

Den nya andelsplatsen betalas enligt § 2.12 i föreningens stadgar. 

 

Uthyrning

Vid uthyrning sommartid betalar hyresgästen 4 % av andelsvärdet (inklusive del i kassabehållningen) till föreningen varav 1/4 går till föreningen för administration och resten tillfaller uthyraren (se stadgarna). 

Uthyraren meddelar sekreteraren via e-post eller telefon sin avsikt att hyra ut sin plats i god tid före säsongen och uppger samtidigt

 - sitt namn och bryggplatsnummer 

 - sin bank och kontonummer där pengarna för hyran ska sättas in

Sekreteraren tillfrågar hugade spekulanter på kölistan i ordning uppifrån.

Då hyresgästen betalat in hyran till föreningen återbetalar kassören den del av hyran som enligt stadgarna tillfaller uthyraren. 

Vid uthyrning vintertid erläggs 25 % av sommarhyran till föreningen. 

All inbetalning till Hamnföreningen sker på PG 6 25 31 – 9 

 

Ordningsregler:

Medlem har en andel i föreningen och äger alltså inte någon specifik plats. Normalplatsens bredd är 3,5 m c/c bommar. 

Medlem får inte hyra ut eller låna ut sin plats längre tid än 14 dagar utan att kontakta styrelsen. 

Om medlem vill ändra bredden på sin plats, skall styrelsen tillfrågas. Bommarna får inte flyttas utan styrelsens medgivande, även om platsgrannarna är överens. I första hand skall man undersöka om man kan flytta till annan plats, för att på detta sätta lösa situationen.

Bommarna får inte kläs med heltäckningsmattor eller annat som binder fukt, på grund av risk för rostangrepp.

Man får inte borra hål i bommarna. Vid montering av fendert eller pinnar för förtöjningsgods får endast buntband eller befintliga skruvar användas.

För båtar som ligger kvar vid bryggorna över vintern gäller att vintertäckning ska tas bort på våren i samband med sjösättningen, sista helgen i april.
Täckningen får sättas på tidigast i samband med torrsättning av båtarna på hösten, månadsskiftet september-oktober

Alla båtägare ska regelbundet se till att kontrollera så att inget skadligt har hänt på den egna båten.
Om vi upptäcker något som verkar vara fel på någon annans båt, kan vi hjälpa varandra genom att kontakta båtägaren. Telefonlista finns vid bryggorna.
Det är också trevligt för alla om båtar och förtöjningar hålls i gott skick.

Pallar, stegar på bryggan och peken på båtar får endast belägga max 2 brädor (innanför den grova kantskoningen) in på bryggan. Detta för att underlätta möjligheten att t.ex. komma fram med transportkärran.

 

Arbetsdagar

För att vi ska kunna hålla så låg medlemsavgift som möjligt behöver vi alla hjälpas åt med det löpande underhållet. Normalt sköter vi detta vid två arbetsdagar (kl. 09 – 12.00), en gång på våren och en gång på hösten. Datum för dessa dagar annonseras i god tid på föreningens hemsida och oftast också ihop med kallelserna till årsmöte och höstmöte.
Varje närvarande medlem ansvarar för att anteckna sig på närvarolistan, som tillhandahålls av sekreteraren. Listan utgör underlag för reducering av årsavgiften med 200 kr eller 400 kr beroende deltagande i arbetsdagar.
Det finns också möjlighet att i stället för på arbetsdagarna utföra arbete för Hamnföreningen vilket då kan motivera motsvarande avdrag från årsavgiften. Sådant arbete ska vara förankrat och godkänt av styrelsen och vara definierat med utförarens namn. Initiativ till sådant arbete kan komma från medlem eller från styrelsen.
F
örtroendevalda skall anses ha uppfyllt sin arbetsplikt.

 

Frihamnsordningen: http://www.frihavne.com/ 

NBK Hamnförening ingår i Frihamnsordningen som är en organisation initierad från Danmark. Där ingår ett stort antal danska båtklubbar/hamnar, men även svenska från väst och sydkusten. 

Om du vill utnyttja detta köper du en dekal av kassören för c:a 100 kr och klistrar på din båt, detta innebär att när du besöker en hamn som är med i ordningen, får du ligga gratis på grönskyltade platser i upp till tre nätter. 

Detta innebär att vi grönskyltar våra platser när vi är borta från hamnen lite längre tid för att gäster utifrån skall kunna använda dessa platser.

Likaväl som vi blir väl omhändertagna på andra platser bör vi ta väl hand om dessa gäster. 

 

Uppdaterad: 24 APR 2018 10:27 Skribent: Åke Andersson

Postadress:
Nättraby BK - Segling
Håkan Magnusson, Ringvägen 4b
37330 Nättraby

Besöksadress:
Åslätten
37024 Nättraby

Kontakt:
Tel: +46705930292
E-post: nattrabybatklubb@gma...

Se all info