Hoppa till sidans innehåll

Policy etik och moral samt antidoping


Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening
Riktlinjer och policy.

 Antidoping / kosttillskott.

Att  ha ett tydligt och enkelt budskap är nödvändigt för att nå fram. Därför 

har RF valt att prata om och varna för kosttillskott även om det finns  mer

eller mindre riskabla kosttillskott. När RF gör en film som endast  är sex

minuter lång så finns det inte plats att belysa allt inom  området.

Mer detaljerad information om idrottens syn på kost och tillskott finns på www.rf.se/antidoping/kosttillskott

Idrottsrörelsen med bland andra RF, SOK, IOC och WADA varnar för 

riskerna med kosttillskott. Man bör reflektera över vilka syften som  står

bakom dessa varningar respektive kosttillskottföretagens  försäkringar

om deras produkters förträfflighet.

Idrottsrörelsen har  inget att tjäna på att propagera mot kosttillskott. Vårt

syfte är att  skydda idrottarna genom att informera om riskerna med att

använda  kosttillskott.

Kommunala stickprov och undersökningar visar  att det säljs kosttillskott

som innehåller både hälsovådliga och  dopingklassade substanser,

http://www.stockholm.se/ByggBo/konsument/Livsmedelskontroll/Kosttillskott/

Många dopingfall kopplas till bruk av kosttillskott både i Sverige och

internationellt.

https://www.rf.se/Antidoping/Kosttillskott/RFvarningarkosttillskott/

Förutom de uppenbara riskerna för doping så kan det också vara skadligt 

att använda kosttillskott som är spetsade med olagliga substanser.

https://www.rf.se/Antidoping/Nyheteromantidoping/VarningforOxyElitePro/

 

Antidopingplan för Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening

 

Datum 2017 -11- 06

 

 

 

Vi vill att:

 

  • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
  • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
  • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.
  • Verksamheten ska vara helt fri från droger och doping.

 

 

 

 

 

Förebyggande arbete mot doping:

 

  • Styrelsen har ett gemensamt antidopingansvar.
  • Vi informerar klubbens medlemmar om gällande antidopingplan via epost.
  • Uppmanar alla medlemmar att genomföra RF:s kunskapstest om antidoping på rf.se/vaccinera.
  • Foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll – dina rättigheter och skyldigheter” finns att tillgå i vårt gym.

 

 

 

Beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping eller om ett dopingfall skulle inträffa:

 

 

 

  • Om föreningen misstänker eller upptäckter att någon använder dopingmedel lyfts detta direkt i styrelsen. Kontakt tas med personen i frågan med stöd från Sörmlandsidrotten och/ eller Dopingjouren. Styrelsen beslutar hur situationen hanteras mer i detalj.

 

 

 

  • Om ett dopingfall skulle inträffa eller att en medlem vägrat/smitit från en dopingkontroll kommer styrelsen att ta ett beslut hur situationen ska hanteras utifrån vilket typ av doping det är. Styrelsens beslut grundar sig i att föreningen har en drog- och dopingfri verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

I Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening

Är vi måna om varandra och all vår verksamhet

ska präglas av omtänksamhet och glädje.

 

Etik och moral.

I Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening uppför vi oss mot

andra som vi vill att andra ska uppföra sig mot oss.

 

Vett och Etikett, Fair Play, Mobbning, Våld, Integration/Segregation.

Respekt, ödmjukhet och förståelse ska genomsyra vår dagliga

verksamhet. Vi är alla kompisar, ingen ska vara "utanför". Vårt

uppförande präglas av omtanke och uppmuntran. Vi uppför oss

mot andra som vi vill att andra ska uppföra sig mot oss. Vi tänker

på varandra och kommer i god tid till träningar, tävlingar och

andra arrangemang.

Kränkningar, mobbning och våld tolereras inte i vår förening.

Omtanke gäller även mot material, våld och åverkan accepteras

inte.

All verksamhet är öppen för alla som accepterar och följer våra

stadgar och dessa regler.

Ingen diskriminering oavsett kön, ålder, sexuell läggning, politisk

åsikt, etnicitet eller funktionshinder får förekomma.

Den som ser/misstänker att något av ovanstående förekommer i

föreningens verksamhet, ska omedelbart uppmärksamma

ledare/styrelse på detta.

 

Droger

I Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening motverkar vi alla

former av droger genom att själva uppträda föredömligt.

 

Tobak / snus

Det är rök-/snusfritt vid all sportslig verksamhet, detta gäller

även ledarna.

 

Alkohol

Förekommer INTE vid träning, tävling. Om någon anländer

påverkad avvisas personen och vid behov förs personen på ett

säkert sätt hem.

Vid speciella tillfällen kan det accepteras att föreningen deltar

där alkohol kan förekomma t.ex. årsfester för vuxna.

Den som ser/misstänker att någon i föreningens verksamhet, 

använder tobak och/eller alkohol ska uppmärksamma personen

på de regler som gäller.

Speciellt uppmärksammas den som är under 18 år.

 

Narkotika och Dopning

Narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag,

skulle det mot förmodan förekomma i föreningens verksamhet

kommer styrelsen att kontakta polisen.

Den som ser/misstänker att någon i föreningens verksamhet

använder narkotika och/eller doping ska uppmärksamma

ledare/styrelsen på detta.

 

Säker förening

I Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening är vi måna om

att ha säker verksamhet både vad gäller deltagare och

material.

Vid resor har den som framför fordonet ansvar för, samt att

fordonet är i säkert och godkänt skick. Den som framför

fordonet får heller inte vara påverkad av alkohol eller andra

droger. Vi håller koll och säger till varandra om en sådan

situation skulle uppstå.

 

Ledaren ansvarar

för att material som används i föreningens

verksamhet vårdas och tas om hand på ett tillfredställande sätt,

så att de också i fortsättningen är säkra.

 

Se övrigt om Nävekvarn.
Klicka och se vår
SPÅRSTATUS

Hyttvallen (Nävekvarn)

Södermanland

 

NGIF:s sponsorer

Klicka för att komma till deras

hemsidor.

Intersportloggan

 IMG_0543

IMG_0545

 

Bil & traktorservice

 Hyrställningar

Städ och fastighetsservice

Wettergrens tak

 Byggmästarna AB

 

 

 

Barnens Vasalopp

2018 blev det år då vi åter                                                                                                                            kunde genomföra Barnens                                                                                                                    vasalopp, ca 60 barn åkte                                                                                                                         skidor så det stod härliga                                                                                                                             till. de åkte en slinga på ca                                                                                                                          650 m och fick vid målgång                                                                                                                        barnens vasaloppsmedalj                                                                                                                              och diplom. Ett lyckligt gäng                                                                                                                  skidåkande barn ville aldrig                                                                                                                        sluta åka skidor utan bara                                                                                                                            åkte och åkte, 10 till 15 varv                                                                                                                       blev det för många, mellan                                                                                                        skidåkningsvarven fanns saft                                                                                                                        och mandariner att stärka sig                                                                                                                        med. En strålande skiddag                                                                                                                           med sol och mycken glädje.                                                                                                                              En härlig skiddag. Ett varv                                                                                                                       skulle de åka men det är ju                                                                                                                          inte så lätt att sluta när det                                                                                                                             går så bra och är så roligt.                                                                                                                          Våra 10 par utlåneskidor,                                                                                                                          stavar och skidskor  är en                                                                                                                   uppskattad möjlighet för                                                                                                                                de som inte har egna.

 

 

Postadress:
Nävekvarns GOIF - Skidor
Hyttvallen Nyköpingsvägen 56
61176 Nävekvarn

Kontakt:
Tel: 015550779, 0736310762
E-post: ngif.styrelsen@gmail...

Se all info