Hoppa till sidans innehåll

Etik och moral


Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening
Riktlinjer och policy.

I Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening är vi

måna om varandra och all vår verksamhet ska präglas

av omtänksamhet och glädje.

 

Etik och moral.

I Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening uppför vi

oss mot andra som vi vill att andra ska uppföra sig mot oss.

 

Vett och Etikett, Fair Play, Mobbning, Våld, Integration/

Segregation.

Respekt, ödmjukhet och förståelse ska genomsyra vår dagliga

verksamhet. Vi är alla kompisar, ingen ska vara "utanför".

Vårt uppförande präglas av omtanke och uppmuntran.

Vi uppför oss mot andra som vi vill att andra ska uppföra sig

mot oss. Vi tänker på varandra och kommer i god tid till

träningar, tävlingar och andra arrangemang.

Kränkningar, mobbning och våld tolereras inte i vår förening.

Omtanke gäller även mot material, våld och åverkan accepteras

inte.

All verksamhet är öppen för alla som accepterar och följer

våra stadgar och dessa regler.

Ingen diskriminering oavsett kön, ålder, sexuell läggning,

politisk åsikt, etnicitet eller funktionshinder får förekomma.

Den som ser/misstänker att något av ovanstående förekommer

i föreningens verksamhet, ska omedelbart uppmärksamma

ledare/styrelse på detta.

 

Droger

I Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening motverkar vi

alla former av droger genom att själva uppträda föredömligt.

 

Tobak / snus

Det är rök-/snusfritt vid all sportslig verksamhet, detta gäller

även ledarna.

 

Alkohol

Förekommer INTE vid träning, tävling. Om någon anländer

påverkad avvisas personen och vid behov förs personen på

ett säkert sätt hem.

Vid speciella tillfällen kan det accepteras att föreningen

deltar där alkohol kan förekomma t.ex. årsfester för vuxna.

Den som ser/misstänker att någon i föreningens verksamhet, 

använder tobak och/eller alkohol ska uppmärksamma

personen på de regler som gäller.

Speciellt uppmärksammas den som är under 18 år.

 

Narkotika och Dopning

Narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk

lag, skulle det mot förmodan förekomma i föreningens

verksamhet kommer styrelsen att kontakta polisen.

Den som ser/misstänker att någon i föreningens

verksamhet använder narkotika och/eller doping ska

uppmärksamma ledare/styrelsen på detta.

 

Säker förening

I Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening är vi måna

om att ha säker verksamhet både vad gäller deltagare och

material. Vid resor har den som framför fordonet ansvar

för, samt att fordonet är i säkert och godkänt skick. Den

som framför fordonet får heller inte vara påverkad av

alkohol eller andra droger.

Vi håller koll och säger till varandra om en sådan

situation skulle uppstå.

 

Ledaren ansvarar för att material som används i

föreningens verksamhet vårdas och tas om hand på ett

tillfredställande sätt, så att de också i fortsättningen är

säkra.

 

Uppdaterad: 19 APR 2016 20:40

 

 

 

 

 

Övrigt vad som

händer i

Nävekvarn

www.navekvarn.se

Klicka och se vår
SPÅRSTATUS

Hyttvallen (Nävekvarn)

Södermanland

NGIF:s

sponsorer

Klicka på skyltarna för att

komma till deras hemsidor

Intersportloggan

IMG_0543

 IMG_0545

 

  

 

Bil & traktorservice

Hyrställningar

Städ och fastighetsservice

Wettergrens tak

Byggmästarna AB

 

 

 

 

 

Postadress:
Nävekvarns GOIF
Hyttvallen Nyköpingsvägen 56
61176 Nävekvarn

Kontakt:
Tel: 015550779, 0736310762
E-post: ngif.styrelsen@gmail...

Se all info