Hoppa till sidans innehåll

Etik och moral samt antidoping
Nävekvarns Gymnastik och
Idrottsförening


Riktlinjer och policy.

Antidoping
Att  ha ett tydligt och enkelt budskap är nödvändigt för att nå fram. Därför  har RF valt att prata om och varna för kosttillskott även om det finns  mer eller mindre riskabla kosttillskott. När RF gör en film som endast  är sex minuter lång så finns det inte plats att belysa allt inom  området.

Mer detaljerad information om idrottens syn på kost och tillskott finns på www.rf.se/antidoping/kosttillskott

Idrottsrörelsen med bland andra RF, SOK, IOC och WADA varnar för  riskerna med kosttillskott. Man bör reflektera över vilka syften som  står bakom dessa varningar respektive kosttillskottföretagens  försäkringar om deras produkters förträfflighet.

Idrottsrörelsen har  inget att tjäna på att propagera mot kosttillskott. Vårt syfte är att  skydda idrottarna genom att informera om riskerna med att använda  kosttillskott.

Kommunala stickprov och undersökningar visar  att det säljs kosttillskott som innehåller både hälsovådliga och  dopingklassade substanser, http://www.stockholm.se/ByggBo/konsument/Livsmedelskontroll/Kosttillskott/

Många dopingfall kopplas till bruk av kosttillskott både i Sverige och internationellt. https://www.rf.se/Antidoping/Kosttillskott/RFvarningarkosttillskott/

Förutom de uppenbara riskerna för doping så kan det också vara skadligt  att använda kosttillskott som är spetsade med olagliga substanser. https://www.rf.se/Antidoping/Nyheteromantidoping/VarningforOxyElitePro/

 

Antidopingplan för Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening

Datum 2017 -11- 06

 

Vi vill att:

  • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
  • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
  • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.
  • Verksamheten ska vara helt fri från droger och doping.

 

 

Förebyggande arbete mot doping:

  • Styrelsen har ett gemensamt antidopingansvar.
  • Vi informerar klubbens medlemmar om gällande antidopingplan via epost.
  • Uppmanar alla medlemmar att genomföra RF:s kunskapstest om antidoping på rf.se/vaccinera.
  • Foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll – dina rättigheter och skyldigheter” finns att tillgå i vårt gym.

 

Beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping eller om ett dopingfall skulle inträffa:

 

  • Om föreningen misstänker eller upptäckter att någon använder dopingmedel lyfts detta direkt i styrelsen. Kontakt tas med personen i frågan med stöd från Sörmlandsidrotten och/ eller Dopingjouren. Styrelsen beslutar hur situationen hanteras mer i detalj.

 

  • Om ett dopingfall skulle inträffa eller att en medlem vägrat/smitit från en dopingkontroll kommer styrelsen att ta ett beslut hur situationen ska hanteras utifrån vilket typ av doping det är. Styrelsens beslut grundar sig i att föreningen har en drog- och dopingfri verksamhet.

 

 

I Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening

Är vi måna om  varandra och all vår verksamhet

ska präglas av omtänksamhet och glädje.

 

Etik och moral.

I Nävekvarns Gymnastik
och Idrottsförening uppför vi oss mot andra som vi

vill att andra ska uppföra sig mot oss.

 

Vett och Etikett.

Fair Play, Mobbning, Våld, Integration/Segregation.

Respekt, ödmjukhet och förståelse ska genomsyra vår dagliga

verksamhet. Vi är alla kompisar, ingen ska vara "utanför".

Vårt uppförande präglas av omtanke och uppmuntran.

Vi uppför oss mot andra som vi vill att andra ska uppföra sig

mot oss. Vi tänker på varandra och kommer i god tid till

träningar, tävlingar och andra arrangemang.

Kränkningar, mobbning och våld tolereras inte i vår förening.

Omtanke gäller även mot material, våld och åverkan

accepteras inte.


All verksamhet är öppen
för alla som accepterar och följer våra stadgar och dessa

regler.

Ingen diskriminering oavsett kön, ålder, sexuell läggning,

politisk åsikt, etnicitet eller funktionshinder får förekomma.

Den som ser/misstänker att något av ovanstående förekommer

i föreningens verksamhet, ska omedelbart uppmärksamma

ledare/styrelse på detta.


Droger

I Nävekvarns Gymnastik
och Idrottsförening motverkar vi alla former av droger genom att

själva uppträda föredömligt.


Tobak / snus

Det är rök-/snusfritt
vid all sportslig verksamhet, detta gäller även ledarna.


Alkohol

Förekommer INTE vid träning, tävling. Om någon anländer påverkad

avvisas personen och vid behov förs personen på ett säkert sätt hem.

Vid speciella tillfällen kan det accepteras att föreningen deltar där

alkohol kan förekomma t.ex. årsfester för vuxna.

Den som ser/misstänker att någon i föreningens verksamhet, använder

tobak och/eller alkohol ska uppmärksamma personen på de regler som

gäller. Speciellt uppmärksammas den som är under 18 år.

 

Narkotika och Dopning

Narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, skulle

det mot förmodan förekomma i föreningens verksamhet kommer

styrelsen att kontakta polisen. Den som ser/misstänker att någon i

föreningens verksamhet använder narkotika och/eller doping ska
uppmärksamma ledare/styrelsen på detta.

 

NGIF ska arbeta mot doping i enlighet med RF:s normer


Säker förening

I Nävekvarns Gymnastik
och Idrottsförening är vi måna om att ha säker verksamhet både

vad gäller deltagare och material.

Vid resor har den som framför fordonet ansvar för, samt att fordonet

är i säkert och godkänt skick. Den som framför fordonet får heller

inte vara påverkad av alkohol eller andra droger.

Vi håller koll och säger till varandra om en sådan situation skulle

uppstå.


Ledaren ansvarar

Att material och redskap handhas på ett tillfredställande sätt,

så att de också i fortsättningen är säkra. 

 

Uppdaterad: 21 NOV 2017 15:17 Skribent: Ulf Myrman
E-post: This is a mailto link

 

 

 

 

 

Övrigt vad som

händer i

Nävekvarn

www.navekvarn.se

Klicka och se vår
SPÅRSTATUS

Hyttvallen (Nävekvarn)

Södermanland

NGIF:s

sponsorer

Klicka på skyltarna för att

komma till deras hemsidor

Intersportloggan

IMG_0543

 IMG_0545

 

  

 

Bil & traktorservice

Hyrställningar

Städ och fastighetsservice

Wettergrens tak

Byggmästarna AB

 

 

 

 

 

Postadress:
Nävekvarns GOIF
Hyttvallen Nyköpingsvägen 56
61176 Nävekvarn

Kontakt:
Tel: 015550779, 0736310762
E-post: ngif.styrelsen@gmail...

Se all info