Hoppa till sidans innehåll

Bygget av ny arena


2010-02-15

Varje morgon träffas några gubbar och nån gumma vid Swedice Arena och fikar, pratar och underhåller den populära pulkabanan. Kom gärna och delta. Biffen eller Curt-Eric vet när och hur.

 

2009-09-20

KONSTFRUSET SKIDSPÅR OCH PULKABACKE PÅ G

Under helgen 19-20 september 2009 har ett 40-frivilliga arbetat med att anlägga konstfruset skidspår och pulkabacke  mm på Swedice Arena. Än är inte allt klart, Vi behöver jobba också helgen 26-27 september. Se bilder på fotosidorna!

 

2009-09-15

SANDÅ MÅLAR FÄRDIGT

Genom en överenskommelse med Sandå målas nu också resterade omklädningsrum på Swedice Arena om.

 

2009-08-31

NORABOSTÄDER RUSTAR

F n  målar Norabostäder om ett omklädningsrum på Swedice Arena. Ny matta blir det också.

 

ARBETSHELG 19-20 SEPTEMBER

Vi ska lägga skidspåret!

 

2009-06-22

NY MARKIS

Glas och Solskydd sätter upp ytterligare en markis på Swedice Arena. Pecka sponsrar med  jobbet och tyget, CGS! skänker själva markisen.

 

2009-05-29

GRUS PÅFYLLT

Nu har vi fyllt på med grus på Karlsäng, 50 ton.

 

VISIONER FÖR SWEDICE ARENA

Under Ålandsresan presenterades planer för utvecklingen av Swedice Arena. Skidspår och pulkabacke kommer efter semestrarna. Om ekonomin tillåter så flyttas Hemvärnsgården ner till banan och ställs där korv/entrekiosken nu står. Den behöver rustas. Bastu planeras. När huset kan tas i bruk som klubbrum så frigörs nuvarande cafeteria. Att flytta kansliet dit skulle ge avsevärda kostnadsbesparingar. Ut mot den nyreparerade gång- och cykelvägen, på insidan av staketet, planeras en ny materialbod. Sekretariatet och utvisningsbåsen måste flyttas till läktarsidan av banan enl SBF:s regler. Läktaren får då flyttas en bit bakåt. Avspärrningar och gångvägar ordnas så att publik och spelare/domare får skilda vägar till och från banan. Skyltar med texten Swedice Arena ska sättas upp. Gatuskyltar är på gång. På sikt är en ny entré aktuell.

 

RÖRET LAGAT

Nu är det trasiga röret på Swedice Arena lagat. Joakim Cederborg och Jan-Erik Andersson har fixat saken! Nu väntar vi på ett antal gruslass, som behövs för att täcka planen där det har sjunkit undan.

 

2009-03-22

ETAPP I ÄR KLAR

Första etappen av vårt bygge är nu klar. Vi har klarat ekonomin fram till nu även om vi haft en hel del problem. Inför det nya verksamhetsåret ska vi fixa skidspår, pulkabacke, korvkiosk, sekretariat och utvisningsbås, korvkiosk och klubbhus. Vi måste fortsätta jobba ideellt för att bygga och för att samla in pengar.

 

2008-12-23

JUST NU

Avspärrning för att skydda gräsytoran har kommit upp liksom skyltar. Vinterns leksplats i centrala Nora tar form undan för undan med ideella insatser! I julen pågår inga stora jobb. Banan är uthyrd vissa tider, bla till Lindesberg och ÖSK. I övrigt är det fritt fram för Allmänhetens åkning. Mats Eriksson sätter upp reklamplatser och korvförsäljningsplats utomhus. Sony Broman fixar anslagstavla för 1 000-klubben i cafeterian.

 

2008-12-01

BYGGET AV SKIDSPÅR OCH PULKABACKE

Bygge av skidspår och pulkabacke är uppskjutet till våren. Allt administrativt krångel har gjort att vi nu hamnat i tidsnöd och vi måste nu prioritera bandyverksamheten. Till våren bygger vi färdigt anläggningen! Den 27/11 kl 13.30 startades aggregatet och nu finns det is på banan även om den är knagglig här och var. När den nyinköpta ismaskinen kommer så kan vi snart ha matchduglig is.

 

Nu är aggregatet igång men än finns en hel del att uträtta:

- Städning inför hemmapremiären.

- Skidspåret.

- Pulkabacken.

- Tak mot containern.

- Skyltar.

 

Rapport 15/11-08

Nu är allt klart för aggaregatets ankomst och asfalteringen på måndag 17/11. Kl 10 lyfts containern för aggregatet på plats.

 

Ekonomin

Nu har vi sålt rör för ca 85 000. Sponsring har gett 165 000. Bidrag har erhållits med 5 446 000. Eget arbete har gett 600 000. NNBS har betalat 100 000. Sammanlagt har vi alltså dragit in 6 396 000 av de ca 7,3 mkr som behövs. Aktiviteterna fortsätter!

 

Nuläget

På söndag 19/10 lägger vi färdigt banan. Därefter kvarstår diverse arbeten, svetsning, sargbyggning, påfylling av stenmjöl (30 lastbilslass), asfaltering mm. I november kommer aggregatet. Torsenssons El ska koppla in el. Senast 30/11 finns det is. Då ska NNBS göra hemmadebut mot Mosserud i Division I. Många gamla spelare har anmält intresse av att delta i en invigningsmatch. Den matchen hinner vi inte med nu pga förseningen men kanske kan det bli till våren..

 

Finanskrisen har ännu inte nått NNBS

Den gångna helgens arbete på Karlsäng med ca 100 frivilliga innebär att vi arbetat av 540 000 av de 3 000 000 som klubben ska stå för. Från ÖLIF har vi fått 300 000, 1 000-klubben har hittills dragit in drygt 40 000. Sponsring av stenmjöl innebär  115 000. NNBS har köpt aktier i isbanebolaget för 100 000. Övriga bidrag och sponsring har ännu inte redovisats. Hittills är intäkterna alltså uppe i 1 095 000. Ytterligare intäkter förväntas genom sponsring, bidrag, isbanelotteri, uthyrning, auktion mm.

 

Leverantör utsedd

Avtal har slutits med Swedice betr leverans av isbanan. NNBS står själva för manuellt arbete genom ideella insatser.

 

Målsättning

Efter dröjsmål i handläggning har NNBS nu satt följande mål för isbane-bygget:

20/9           Påskrift avtal med Nora kommun

21/9           Försäljning isbanelotter och metrar på stan

27/9           Grävning Karlsäng

3/10           Leverans isbana

11/10         Läggning av bana

12/10         Läggning av bana

1/11-30/11 Färdigställande 

Isplan

Ring 122 32 för att vara med och hjälpa till!

Ett besök har gjorts i Borlänge, där en liknande anläggning har tagits i drift i år. Representanter för Nora kommun och Nitro/Nora BS deltog. Besöket var mycket positivt. Våra driftskillar, Jocke Cederlund och Peder Blomqvist, är beredda att dra igång. Nora kommun kommer att äga anläggningen och ska ta in anbud för entreprenörer. Hittills har tre företag anmält intresse av att leverera banan. NNBS åtar sig att lägga banan, bygga garage och hålla med ismaskiner, till ett värde av drygt 2 MSEK.

Banan läggs på det befintliga underlaget. Först läggs en frigolitbädd och sedan plaströren. Därefter täcks rören med stenmjöl. Runt banan läggs en sarg och sedan asfalteras ytterkanterna. Skidspåret kommer att ligga vid ena sidan av banan och betingar ett värde på ca 500 000 kr.

Med sponsorhjälp från NORA BUSS har vi gjort en planeringsresa till Åland. En mängd idéer väcktes och många åtgärder beslutades. Vi är på gång! Se reserapporten på annat håll i bladet.

Teckningslistor för andelar i en isbaneförening finns klara.

Bergslagens Sparbank erbjuder ett medlemslån för dem som vill teckna sig.

Teckningslistor för arbetsinsatser finns klara.

Vi vill gärna vara med och arrangera Nora Marknad!

Invigningsfest hålls när banan är klar – håll utkik efter annons om tid och plats!

 

 

Konstfrusen isbana och skidspår på Karlsäng i Nora

 

Projektet:

En konstfrusen isbana ska byggas på den gamla landbandybanan Karlsängs IP i centrala Nora. Isbanan ligger i anslutning till skolan. Banan avses användas för skolans fritidsaktiviteter, allmänhetens åkning, bandy och andra issporter vintertid. På sommaren kan banan användas för parkering, marknader, fotboll etc. I anslutning till isbanan kommer ett skidspår på ca 300 m att anläggas. Skidspåret blir det första konstgjorda i länet. I anslutning till banan finns redan tennishall, bollhall och simhall. Vid banan finns omklädningsrum och kafeteria. Karlsäng planeras bli en vinterns lekplats för alla åldrar.
 
Så här vill vi att det ska se ut på Karlsäng hela vinterhalvåret, dag ut och dag in!
 
Finansiering

Kostnaden för banan har beräknats till 7 210 000 kr. Nora kommun har beslutat lägga 5 000 000. Resterande belopp ska Nitro/Nora BS stå för. Dessutom ska klubben stå för utökade driftskostnader på 525 000 per år. Bidrag har sökts från Riksidrottsförbundet, Svenska bandyförbundet, Örebro läns idrottsförbund m fl institutioner och fonder. Arbetet kommer att utföras till stor del ideellt.

Verksamhet

Nitro/Nora BS är en gammal och anrik bandyklubb. Klubben bildades 1979 men bandy har spelats i Nora kommun sedan början av 1900-talet. På senare år har verksamheten sakta tynat bort pga de milda vintrarna och svårighet att spola egen is. Inför nästa säsong planerades en nedläggning av verksamheten. Beslutet att bygga en isbana syftar främst till att återuppliva ungdomsverksamheten och starta upp en verksamhet för flickor.

I och med att skolan ligger i direkt anslutning till isbanan kommer idrottsverksamheten inom skolan att utökas med en ny möjlighet, som är efter frågad.

Komplettering med ett unikt skidspår och utökade tider för allmänheten ger möjlighet att göra Karlsäng till en vinterns lekplats för alla åldrar. Vintertid finns i nuläget inga fritidsaktiviteter utomhus för ungdomar i Nora kommun.

Nitro/Nora ser här möjligheter att starta upp ett nytt fritidscentrum för Nora under vintern.

Uppdaterad: 20 OKT 2010 20:23 Skribent: Sven Elov Hellström

 Länk till
"Jag som gillar NNBS"Bäste supporter!
Välj Nitro Nora BS nästa gång
du spelar på Svenska Spel!


Bäste supporter!
Använd sponsorhuset när
du handlar på internet
- det tjänar både
Du o Nitro/Nora på!

Postadress:
Nitro/Nora BS - Bandy
Söderlånggatan 4
71331 Nora

Kontakt:
Tel: 058712232
Fax: 058712232
E-post: This is a mailto link

Se all info