Hoppa till sidans innehåll

Året 1975


Den 4 januari hölls Nolbys Hopptävlingar vid Eliassons stall och idén vaknade om att starta en ryttarförening. Man beslöt att ha några förmöten.   

Den 20 mars hölls ett möte mellan John och Kerstin Malmqvist, Sven-Olof Andersson, Ingvar Högberg, Stig Olsson, Britt-Inger Larsson (Larssons stall i Hemmanet) och Karin Block (Eliassons stall i Nolby) för att diskutera bildandet av en ryttarförening i Njurunda.

Man beslöt att använda Svenska Ponnyföreningens stadgar för lokalföreningar.

Man föreslog kandidater för förtroendeposter i föreningen: Kerstin Malmqvist som ordförande, Birgit Sundberg som sekreterare, Lillian Andersson som kassör. Som övriga styrelsemedlemmar föreslogs Britt-Inger Larsson, Karin Block och Pia Witt. Som suppleanter föreslogs Gunilla Sundling, Eva Sundström, och Åsa Richnau.

 

Den 7 april hölls nästa möte. Då var inte Karin Block med men istället fanns Lars Witt med.

Man föreslog att Stig Olson skulle vara med i styrelsen och att Gunilla Sundling skulle vara med och att Eva-Mia Eriksson skulle vara suppleant istället.

Man föreslog också att valberedningen skulle bestå av Sven-Olof Andersson, Lars Witt och G. Hallgren.

Som revisorer föreslogs Sture Raitio och Sture Sundling och suppleanter till dem skulle vara Ingvar Högberg och Inga-Maj Jenssen.

Man föreslog att medlemsavgiften skulle vara 20 kr om året för seniorer och 15 kr om året för juniorer.

20 årsavgifter för ständigt medlemskap.

Det fanns då bara 4 föreningar i sundsvalls kommun som var anslutna till Svenska Ponnyföreningen: Sundsvalls Ridklubb (bildad 1945), Sundsvalls Fältrittklubb (bildad 1966), Sundsvalls Lantliga Ryttarförening Svarta Hingsten (bildad 1967), Matfors Ryttarförening (bildad 1971). Ridklubben Sporren som grundades 1953 i Nacksta var inte ansluten. Bergsåkers Ponnytravklubb bildades först 1983.

(Den första ryttarföreningen i Sverige bildades 1886)

 

Den 10 april hölls det första årsmötet på Njurunda församlingshem. John Malmqvist hälsade välkommen.

Stig Olsson talade om varför det skulle bildas en förening och hur den var tänkt att fungera.

Sven-Olof Andersson förde mötesprotokollet.

De föreslagna valdes och stadgarna godkändes.

 

Den 16 april hölls det första styrelsemötet.

Som revisorsrepresentant fanns Ingvar Högberg med på mötet.  

RIDMÄRKEN: Även Lisbeth Rao var med på mötet. Hon var kontrollant för märkestagning 1975.

Man beslöt att utse Stig Olsson till vice ordförande i styrelsen och han fick i uppgift att anskaffa medlemskort.

Karin Block utsågs till vice sekreterare och hon fick till uppgift att ordna medlemskap i Svenska Ponnyföreningen.

Styrelsen beslöt att det skulle öppnas ett postgirokonto som bara ordföranden och kassören skulle ha utnyttjanderätt till.

Man beslöt att be Sture Sundling att kontakta kommunen för att ansöka om bidrag och arrendering av kommunal mark.

TÄVLING: Man beslöt att anordna en snitseljakt under våren.

RIDSKOLA: Kerstin Malmqvist erbjöd sig att hålla 1 timmes ridlektioner varje tisdag klockan 18:30. Birgit Sundberg fick i uppdrag att kontakta Ulla Wänseth angående kurser i Åkersjön.

 

Den 17 april fanns det 85 medlemmar varav 10 var 7-11 år och 70 var 12-25 år (enligt ansökan om organisationsbidrag i oktober detta år).

 

Den 5 maj hölls det andra styrelsemötet hemma hos Kerstin Malmqvist.

Kerstin Malmqvist fick i uppdrag att kolla försäkringar, Stig Olsson och Sture Sundling fick i uppdrag att ordna markfrågan.

RIDSKOLA: Birgit Sundberg fick i uppdrag att anställa en ridinstruktör. Även att kolla tävlingsfodringar.

 

Den 14 maj hölls det tredje styrelsemötet hemma hos Birgit Sundberg.

Styrelsen beslutar att ordna ansvars- (A75:2 och K700:2) och juniorförsäkringar (PO9086) hos Skandia.

Birgit Sundberg fick i uppdrag att fråga Maj Nettelbladt var Matfors Ryttarförening köper sina föreningströjor. En tävling om hur emblemet ska se ut ska anordnas.

Ansökan om förskott på anläggningsbidrag lämnades till kommunen.

 

Den 15 maj blev försäkringsbrev nr 957 02 47 utfärdat för medlemmar yngre än 18 år. Olycksfallsförsäkring för personskada till max 100 000 kr för invaliditet och dödsfall till max 3 000 kr. läkekostnader max 3 år.

 

Den 29 maj RIDSKOLA: Då blev försäkringsbrev nr F118033-9474-01 utfärdat för ridskole- och ridklubbsverksamhet. Ansvarsförsäkring för personskada till max 2 000 000 kr och sakskada till max 1 000 000 kr. Rånförsäkring till max 25 000 kr.

Eftersom hästarna var inlånade från medlemmar behövdes inga försäkringar på dem.

 

Några av de inlånade var från början

4 B-ponnys: Carina Isakssons ROBIN, Marie Wennerstens GNISTEN, Helena Hallgrens GULLMAN, Git Anderssons SPOTTY.

4 C-ponnys: Veronica Perssons BLONDIE, Christin Malmqvists FATIMA, Ylva Westmans SESSAN, Eva Sundströms SHITTY BANG BANG.

5 D-ponnys: Pia Witts SIRIUS, Birgitta Wennerstens FLICKA, Katarina Perssons LORD, Karin Olssons TERCO, Britt-Inger Larssons ZORINO.

3 stora hästar: Karin Blocks VINCET, Gunilla Sundlings PARANTO, Karin Frengens MOON SHADOW.

Sedermera lånades även d-ponnyn BLUE EYE samt hästen TINDRA.  

 

Den 2 juni kom meddelandet att föreningen var medlem i Svenska Ponnyföreningens Sportsektion från och med den 14 maj. Medlemsavgiften till SPF för året 1975 var 100 kr.

 

Den 9 juni hölls det fjärde styrelsemötet hemma hos Karin Block.

Föreningen fick en ordförandeklubba gjord av Torsten Fernlund.

TÄVLING: Man beslutar att ha tävlingar och seriehoppning till hösten och Birgit Sundberg får i uppdrag att be Sundsvalls Fältrittklubb om hjälp.

RIDSKOLA: Gunilla Englund anställs som ridinstruktör. Lektioner kommer att hållas 3 dagar i veckan. Tisdag, torsdag och lördag. En sjukvårdskurs ska hållas till hösten med veterinären.

 

Den 11 juni TÄVLING: Snitseljakten körs. Startavgiften var 2 kronor. Det fanns 12 frågor.

 

Den 14 juni klockan 10:00 samlas en städpatrull utanför Eliassons stall för att göra rent inför bygget av paddocken.

 

16 juni hölls det femte styrelsemötet hemma hos Pia Witt.

 

10 juli TÄVLING: klubbtävlingsreglementet beställdes från SRC och ponnytävlingsreglementena 1 och 3 från Svenska Ponnyföreningen.

 

Historien under resten av 1975

 En klubbstuga skänktes av vägverket. Ridbanorna inhägnades och belysning ordnades.

RIDSKOLA: Ridlektionerna utökades till 4 dagar i veckan eftersom måndag också blev lektionsdag. De hade 3 teorikurser. 2 av teorikurserna hölls på Opalen av Britt-Inger Larsson.

 

I oktober söktes organisationsbidrag. Föreningen fick godkänt för 5 650 kr i december.

 

RIDSKOLA: I november-december hölls en kurs i ridlära av Karin Block på fritidsgården i Kvissleby klockan 19-21 varje vecka för intresserade ungdomar.

Lektion 1 var ridutrustning som träns och bet osv.

Lektion 2 var hästanatomi, hovvård och hästskötsel.

Lektion 3 var sadellära.

Lektion 4 var foderlära, avmaskning och uppfödning.

Lektion 5 var hästens anatomi med praktisk övning.

Lektion 6 var hästraser och hästfärger.

Lektion 7 var hur utfodring går till.

Lektion 8 var studiebesök på stall och praktikövning.

 

Den 17 november deltog föreningen för första gången på Svenska Ponnyföreningens Jämtland-Västernorrlands distrikts möte på Matfors Ryttarförenings klubbstuga i Lunde.

 

Den 26 december söktes LOK för 157 sammankomster varav ridskola var 148 stycken och resten var föreningsverksamhet. 

RIDSKOLA: Ridskolan fick 230 elever varav 215 var kvar vid årsskiftet. 36 vuxna (äldre än 18 år), 15 pojkar, 164 flickor.

RIDMÄRKEN: Flera har tagit Järnmärket för Lisbeth Rao.

130 medlemskort har köpts.

TÄVLINGAR: Föreningen deltog i 7 tävlingar hos andra föreningar.Föreningen anordnade även en egen tävling i oktober. Föreningen fick låna material av LV 5 genom Fate Bouvin. Föreningens medlemmar hade fått 25st 1a placeringar och 18st 2a placeringar och 15st 3e placeringar.

 

Den 31 december 1975 var tillgångarna 4 313 kr. Det fanns 1 550 kr i skulder.

 


Uppdaterad: 31 OKT 2013 15:49 Skribent: Bert-Urban Norman

 

Kontakt

This is a mailto link

Ridskolechef Jannike Lineruth

This is a mailto link

Ridlärare Therese Värme

This is a mailto link

Personal Magdalena Wreber

This is a mailto link

Tävlingssektionen

This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

Njurunda ryttareförening

 

 

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 

ARV_logo_RGB

 

 

Postadress:
Njurunda RF - Ridsport
Byvägen 1 A
86232 Kvissleby

Besöksadress:
Byvägen 1 A
86232 Kvissleby

Kontakt:
Tel: 0705550635
E-post: This is a mailto link