Hoppa till sidans innehåll

Året 1977


Den 12 januari hölls årets första styrelsemöte.

Stig Olsson ordförande och materialförvaltare, Birgit Sundberg sekreterare, Karin Block vice sekreterare, Lillian Andersson kassör, Britt-Inger Larsson, Pia Witt, Gunilla Sundling, Eva Sundström, Åsa Richnau, Ulrika Gustavsson.

Sven-Olof Andersson blir utsedd att sköta föreningens deklarationer.

Konto ska öppnas i Nolbyhallen (ICA).

En toalett ska byggas av Göran Persson.

Anläggningsbidrag ska sökas för byggande av parkeringsplats, bevattning, hinderskjul och hinder.

Ny typ av medlemskort ska användas.

 Pris ska ges till årets bästa ekipage.

Den 23 februari hölls sista styrelsemötet med den gamla styrelsen. Även Git Andersson var med på mötet.

Informerades att de inhyrda hästarna Flicka och Blue Dream har undersökts av veterinären Westin. Beslut att pokalen för bästa ekipage ges till Christian Malmqvist på Fatima.

Beslut att bandtraktor skulle lånas av Stig Lindgren.

RIDSKOLA: Beslut att ridlektioner skulle hållas på måndag, tisdag, torsdag och lördag. 2 teorigrupper skulle hålla till på fritidsgården. Hästledningskurser skulle hållas av Ingrid Andersson. Kurser i stallvård skulle hållas av Karin Block i Eliassons stall (Byvägen 1), Katarina Frengen i Ahlinders stall (Tunavägen 67), Britt-Inger Larsson på Ponderosa (Serpentinvägen 61), Lena Sjöberg i Sjöbergs stall (Kyrkvägen 55). 

Sjöbergs stall på Svartviks Hemmanet

 

Den 25 februari hölls årsmötet på Opalen. 

Bengt Rendlert blev ny ordförande, Annika Salwén blev ny viceordförande, Lena Sjöberg och Ann-Christin Wallin blev valda till nya suppleanter, Birgit Sundberg blev återvald som sekreterare, Karin Block blev återvald som vice sekreterare, Lilian Andersson blev återvald som kassör, Stig Olsson blev återvald som materialförvaltare, Britt-Inger Larsson och Gunilla Sundling blev återvalda i styrelsen. Åsa Richnau och Eva Sundström blev återvalda som suppleanter.

Som revisorer föreslogs att Karl Erik Richnau och Lars-Olof Wahlström skulle ersätta Sture Raitio och Sture Sundling och nya suppleanter till dem skulle vara Ingemar Högberg och Lillemor Lindgren som då ersatte Ingvar Högberg och Inga-Maj Jenssen.

Valberedningen skulle bestå av Ingrid Andersson som sammankallande och övriga skulle vara Kaisa Sundberg och Jan Brusell. De ersatte Sven-Olof Andersson, Lars Witt och G. Hallgren.

RIDSKOLA: Anna Rapp blev utsedd till studieorganisatör.

Studieledare blev Karin Block och Eva Sundström.

Gunilla Englund blev sammankallande för ridkommittén och övriga i kommittén blev Bengt Rendlert och Britt-Inger Larsson.

 

Den 9 mars hölls första ordinarie styrelsemötet med den nya styrelsen.

Nye Ordföranden Bengt Rendlert, nye viceordförande Annika Salwén, sekreteraren Birgit Sundberg, vicesekreteraren Karin Block, kassören Lillian Andersson, materialförvaltaren Stig Olsson, Britt-Inger Larsson, Eva Sundström, nye suppleanten Lena Sjöberg, nye suppleanten Ann-Christin Wallin deltog.

 Beslöt att hästar inte får vistas på området vid klubbstugan och hundar inte får tas in i klubbstugan.

Beslöt att Lillian Andersson skulle ordna med sophämtning och latrintömning.

RIDSKOLA: Man beslöt att ägarna till ridskolehästarna skulle få 6 kr/30 min av seniorer och 5 kr/30 min av juniorer.

Ridinstruktörer som skulle utbildades på Valla var Katarina Frengen, Ann-Christin Wallin, Karin Block (som hade 11 lektioner i veckan), Kaisa Sundberg (som hade 4 lektioner i veckan) . Birgitta Lindblom (som hade 10 lektioner i veckan) och Lena Sjöberg (som hade 4 lektioner i veckan) hade redan utbildning F2.

EGNA HÄSTAR: Bestämde att 2 egna hästar skulle köpas in.

 

Den 13 mars 1977 var NRF värd för distriktsstyrelsens årsmöte.

NRF:s ombud var Bengt Rendlert, Eva Sundström och Stig Olsson. Som ersättare hade Karin Block och Kaisa Sundberg blivit utsedda.

 

Den 23 mars 1977 hölls extra styrelsemöte.

Man beslöt att bilda ett arbetsutskott bestående av ordföranden Bengt Rendlert, materialförvaltaren Stig Olsson, Sven Olof Andersson.

Stig Olsson fick i uppdrag att lista vilka material som föreningen behövde.

RIDSKOLA: Beslöt att höja några ridlektioner från 30 min till 45 min. Sista gruppen på både måndag och tisdag. De 3 sista lektionerna på torsdag ombildas till 2 på 45 min.

TÄVLING: Annika Salwén blev sammankallande för tävlingskommittén. Övriga i kommittén blev Eva Sundström och Kaisa Sundberg.

 

Den 23 april TÄVLING: Det anordnades klubbmästerskap. DM-kommittén bestod av Annika Salwén och Stig Olsson. 

 

Den 27 april hölls andra ordinarie styrelsemötet.

Man beslöt att Stig Olsson skull kontakta Zetterbergs El för att ordna lyset samt Hallbergs Skrot om rör till ett löstagbart staket mot bäckravinen. Stig Olsson frågade om medlemmarna fick rasta hästar i paddocken vilket de fick. 

Styrelsen beslöt också att ställa upp med ridning och lotteri tillsammans med Lions Club Njurunda. Lena Friis och Eva Sundström fick ordna detta tillsammans med Britt-Inger Larsson.

RIDSKOLA: Styrelsen beslöt att ordna en hästvårdskurs för veterinären Lennart Englund och en sjukvårdskurs för läkaren Lennart Fûrst.

 

11-17 maj RIDSKOLA: Karin Block, Eva Sundström och Kaisa Sundberg gick grundkurs på Gällsta Ryttargård i Sala under ledning av Karin Boëthius. De fick kurskostnaden samt bilersättning och 100 kr i fickpengar av föreningen.  

 

Den 15-15 maj TÄVLING: Det anordnades distriktsmästerskap tillsammans med Matfors. Vinstbehållningen blev 242:40 kr (4848 kr i 2013 års värde).

 Den 4 juni hade NRF ridning på dyket i Döviksjön i samarbete med Lions Club Njurunda.

Den 7 juni hölls tredje ordinarie styrelsemötet.

De beslöt att Eva Sundström skulle utses till hästansvarig och att Inger Norman, Mikael Wessman, Carina Horneij, Gunilla Sundling, Birgitta Lindblom och Ulrika Gustafsson skulle vara hästskötare. Ingamaj Bylund fick till uppgift att inköpa hästar. Föreningen lånade hästar för närvarande, bl.a. Flicka, Blue Dream och Shadden, Föreningen hade tävlat med Fatima, Moon Shadow och Trollet.

Onsdagskvällarna skulle vara städdagar från och med 8 juni.

RIDSKOLA: Kaisa Sundberg, Eva Sundström, Lena Sjöberg, Karin Block och Britt-Inger Larsson fick i uppgift att omarbeta ridlistorna till hösten.

Katarina Frengen på Moon Shadow skulle få delta i en 13 dagars kurs för ridlärare som hölls av Ingemar Rindestad. Föreningen betalade hela kostnaden och gav även 100 kr i fickpengar.

Beslöt att Bengt Rendlert skulle skriva ett intyg att Kerstin Malmqvist varit ordförande för NRF.

Den 12 juni hölls tävlingen i gymkana ”Ryttarlekarna” av NRF.

Den 1 augusti skrevs intyget angående Kerstin Malmqvist.

 

Den 3 augusti hölls fjärde ordinarie styrelsemötet.

Ordföranden informerade om att föreningen blivit ansluten till Ridfrämjandet. Lillian Andersson informerade om att skatteverket taxerat klubbstugan till 16 000 kr.

Styrelsen skulle fråga om Erik Eriksson kunde hyra ut stallplatser. 

RIDSKOLA: Bestämdes att ridlärare skulle vara Kaisa Sundberg på måndagar, Eva Sundström på tisdagar, Katarina Frengen på torsdagar, Karin Block på lördagar. Stig Olsson skulle ha hand om hoppgruppen på lördagar. Han skulle även ordna ett skjul för förvaring av hindren. Man skulle också införa ridkort för 10 ridningar med samma pris som 9 ridningar. Lillian Andersson skulle beställa 1000 stycken.

 

Den 7 september hölls femte ordinarie styrelsemötet.

RIDSKOLA: Styrelsen beslöt att be Lotta Söderhjelm att hålla i weekend kurser. Även att 15 styck av ridhandboken skulle beställas.

Styrelsen beslöt även att 4 skolelever skulle få göra fritt valt arbete hos föreningen.

 

Den 11 september hölls extra styrelsemöte.

EGNA HÄSTAR: Styrelsen beslöt att köpa ett halvblod på 4 ½ år som Stig Olsson och Bengt Rendlert varit och tittat på. Stoet skulle veterinärbesiktas vis ankomsten. Katarina Frengen skulle ha huvudansvaret för hästen.

 

Den 28 september hölls det sjätte ordinarie styrelsemötet.

Annika Salwén fick ansvaret för att ta hem föreningströjor på prov.

En ungdomssektion fick tillstånd att bildas. Maria Persson fick ansvaret att bilda en interimsstyrelse.

RIDSKOLA: Kursprogram har kommit från ridfrämjandet och styrelsen beslöt att ansöka om bidrag för kurser. Teorikvällar skulle ersätta ridlektioner när vädret var för dåligt.

EGNA HÄSTAR: En tävling skulle göras för att ge namn åt den nya hästen. Rosa Woxlin skulle få dressera den. (Fick efter tävlingen namnet Ramona).

Styrelsen beslöt att även köpa hästen Dino för 6 000 kr som skulle lånas i Sundsvallsbanken. Gunilla Sundling skulle ha huvudansvaret för Dino. Hästen Shadden som hon haft hand om skulle nu skötas av Maud Westfal.

Det bestämdes att priset för att rida klubbhästarna skulle vara 20 kr per timme.

Klubbhästarna skulle försäkras för 15 000 kr var hos Jordbrukets Försäkringsbolag.

 

Den 9 oktober hölls klubbtävlingarna. Prissättning var 10 kr per ryttare. Ett vandringspris från föräldraföreningen fanns för klubbklassen. Vinstbehållningen blev 300 kr (6 000 kr i 2013 års värde).

 

Den 16 oktober anordnade tävlingskommitén hubertusjakten. Vinstbehållningen blev 140 kr (2800 kr i 2013 års värde).

 

Den 20 oktober bildades ungdomssektionen. Inger Norman blev ordförande, Maria Persson blev viceordförande, Ulla Lindgren blev kassör. Övriga i styrelsen för UK blev Carina Hornei, Annette Wallin, Erica Raitio och Karolin Bersije.  

 

Den 26 oktober hölls det sjunde ordinarie styrelsemötet.

Förutom styrelsen medverkade Inger Norman och Ulla Lindgren från den nybildade ungdomssektionen samt Kerstin Forsberg från föräldraföreningen.

Styrelsen bestämde att ungdomssektionen skulle ansvara för luciatåget. Sektionen fick också i uppgift att ansvara för lotterier och föra bok över klubbhästarna. De skulle även ta upp ledning av hästar på nybörjarlektioner.

Styrelsen bestämde att föreningen skulle ställa upp med ett lag till invigningen av Kungsnäs nya ridhus.

RIDSKOLA: Eliassons erbjöd sig att bygga ett separat stall för ridskolans hästar.

 

Den 16 november hade ungdomssektionen sitt första styrelsemöte. Förutom styrelsen deltog Kerstin Forsberg från föräldraföreningen och Karin Block och Ann-Christine Wallin från föreningens styrelse.

Beslutade att öppna konto i Sundsvallsbanken och firmatecknarna blev Ulla Lindgren och Carina Isaksson.

 

Den 19 november hölls det åttonde ordinarie styrelsemötet.

Styrelsen godkände Eliassons förslag till stallbyggnad.

De beslöt också att köpa en barack av SIAB för 3 000 kr. Sven-Olof Anderson fick i uppdrag att söka bidrag från SCA, Gränges Aluminium, Kema Nord samt landstinget.

Karin Frengen utsågs till föreningens representant i studiefrämjandet.

Karin Block fick i uppdrag att utse föreningens bästa ekipage.

RIDMÄRKEN: Från Svenska Ponnyförbundet kom godkännande att Karin Block, Lena Sjöberg, Eva Sundström och Kaisa Sundberg fick döma för järnmärket. Rosa Woxlin och Laila Jonsson fick döma för silvermärket. Märkeskommittén bestående av Gunilla Sundling som sammankallande och Lena Sjöberg och Kaisa Sundberg som övriga fick i uppgift att ordna för märkesteori och märkestagning.

 

Den 7 december hölls det nionde ordinarie styrelsemötet.

Ulla Sundbom på Trollet blev vald till bästa ekipage.

Styrelsen godkände att Katarina Frengen fick träna Ramona på Kungsnäs.

Medlemsavgifterna blev 15 kr för junior och 30 kr för senior.

RIDMÄRKEN: Nu hade Ridfrämjandet beslutat om att införa ett ridborgarmärke som skulle utdelas första gången 1978 varför Lena Sjöberg utsågs till ridborgarbas och kontrollanter blev Katarina Frengen och Karin Block. Märket ska kosta 10 kr varav 5 kr får behållas av föreningen. Detta året var märket rött med grov stilisering av en häst med ryttare. 

 

Den 31 december blev NRF registrerat som företag.

 

Vid slutet av 1977 var tillgångarna 21 957 kr varav det fanns 3 555 kr på kassa och banker. Klubbhästarna Ramona och Dino var värderade till 18 400 kr. Låneskulderna var på 8 500 kr.

Intäkterna hade varit 94 878 kr och kostnaderna hade varit 95 790 kr. 

Det fanns bara 255 medlemmar vid årsskiftet. Det hade alltså minskat med 30 medlemmar.

Tävlingsstatistik: Totalt var det 20 första placeringar och 16 andra placeringar och 10 tredje placeringar.

En domarvagn hade införskaffats. Den var begagnad men skulle rustas upp.

 

Uppdaterad: 31 OKT 2013 15:39 Skribent: Bert-Urban Norman

 

Kontakt

This is a mailto link

Ridskolechef Jannike Lineruth

This is a mailto link

Ridlärare Therese Värme

This is a mailto link

Personal Magdalena Wreber

This is a mailto link

Tävlingssektionen

This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

Njurunda ryttareförening

 

 

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 

ARV_logo_RGB

 

 

Postadress:
Njurunda RF - Ridsport
Byvägen 1 A
86232 Kvissleby

Besöksadress:
Byvägen 1 A
86232 Kvissleby

Kontakt:
Tel: 0705550635
E-post: This is a mailto link