Hoppa till sidans innehåll

Året 1978


Den 10 januari hölls extra styrelsemöte.

Förutom styrelsen medverkade Sven-Olof Andersson och Katarina Frengen.

Katarina Frengen informerade om studieförbundets kurser och material. Hon fick i uppdrag att höra med ungdomssektionen om ville hålla en cirkel i studieteknik. Hon fick även i uppdrag att utarbeta en uthyrningsplan för klubbhästarna. Ansvarig från styrelsen blev Gunilla Sundling. 

RIDSKOLA: Förutom ridlektioner som vanligt på måndag, tisdag, torsdag och lördag bestämdes att införa ridlektioner på fredagar. Man beslöt även att ha extra lektioner på de söndagar då Rosa Woxlin kunde vara kursledare. Rosa Woxlin fick ha privatlektioner för ridinstruktörerna för 15 kr gången.

Annika Salwén skulle leda en kurs i banbyggning.

Man beslöt att man skulle anordna som slädåkning, ridning och stallaktiviteter under sportlovet. Det skulle kallas ”Kul Lov”. Ungdomssektionen skulle stå för serveringen.

Man bestämde också att klubbens barack skulle göras i ordning.

 

Den 18 januari höll styrelsen ytterligare ett extramöte.

Man beslutade att hålla ett möte med alla medlemmarna för att göra nödvändiga ändringar i stadgarna med anledning av inträde i Ridförbundet.

RIDSKOLA: Ann-Christin Wallin informerade om att kursen Ponny 1 ska vara i Vetlanda. Deltagarna från föreningen måste ha 2 ponnys med sig dit. Hon informerade vidare om att Karin Boëthius kunde komma till oss och hålla en kurs i vecka 26 för max 12 deltagare. Anslag om kurser ska sättas upp på anslagstavlan.

 

Den 1 februari hölls ett allmänt medlemsmöte.

Styrelsen informerade om vilka stadgeändringar som måste göras. Mötet godkände dessa.

 

Den 3 mars hölls årsmötet på Dingersjö värdshus.

Sven-Olof Andersson blev vald till ny kassör.

Den avgående kassören Lilian Anderson fick en minnessak som tack för sina insatser.

Ny Materialförvaltare blev Mikael Westman. Han blev också vald till stugfogde. Förre stugfogden och materialförvaltaren Stig Olsson hade omkommit genom en olyckhändelse. Stig Olssons dotter Maud fick en minnessak som tack för Stigs insatser.

Ingrid Andersson blev invald i styrelsen. Hon ersatte också Gunilla Englund i kommittén för ridning.

TÄVLING: Tävlingskommittén bestod fortfarande av Annica Salwén och Eva Sundström men Kaisa Sundberg ersattes av Ann-Christin Wallin och Karin Block.

RIDMÄRKEN: Märkeskommittén blev fortfarande Gunilla Sundling, Kaisa Sundberg, Lena Sjöberg.

Gunilla Sundling fick en minnessak som tack för handhavandet av ridkassan.

Till distriktsombud utsågs Bengt Rendlert, Ingrid Andersson, Inger Norman, Katarina Frengen, Ann-Christin Wallin.

Till valberedningen ersattes Andersson, Sundberg och Brusell av Lillian Andersson som sammankallande samt Gunilla Englund och Inger Norman.

Ändring av föreningens stadgar godkändes. Mötet avslutades med tedans och underhållning av ”Hovdamerna”.

 

Den 22 mars hölls första ordinarie styrelsemötet med nya styrelsen. Alla i styrelsen deltog.

Arbetsutskott blev Bengt Rendlert, Sven-Olof Andersson och Ann-Christin Wallin. Dessa fick i uppdrag att förbereda förslag till kontrakt och andra handlingar rörande stallbygget. Stallet skulle innehålla 4 boxar och 9 spiltor.

Annika Salwén utsågs att vara styrelsens kontaktperson till ungdomssektionen. Hon skulle fråga om Ingrid Norman ville vara ungdomssektionens kontaktperson.

Styrelsen beslöt att ha en aktivitetsdag den 3 juni. De beslöt också att fråga föräldraföreningen om de ville sköta cafeterian under aktiviteter. Sven-Olof Andersson, Ingrid Andersson och Annika Salwén utsågs att sköta aktivitetslistorna.

Ett infoblad kallat ”Klubbnytt” skulle ges ut. Ingrid Andersson blev ansvarig utgivare.

TÄVLING: Beslöt att familjen Malmqvists vandringspris skulle vara med vid NRF:s klubbmästerskap. Mötet beslöt att pokalen för bästa ekipage skulle ges till Ulla Sundholm på Trollet. De hade 5 vinster, 2 andraplatser, 1 tredjeplats och 1 fjärdeplats.

RIDSKOLA: Karin Block fick i uppgift att mottaga anmälningar till sommarkurs för Karin Boéthius. Kursen skulle kosta 400 kr och då ingick frukost, mellanmål, fika, stallplats och foder.

EGNA HÄSTAR: Klubbhästen Ramona är dräktig men föreningen beslutar att behålla henne ändå.

 

Den 18 maj lämnade ungdomssektionen in sin första kassaredogörelse.

Från den 20 oktober 1977 till 18 maj 1978 hade kostnaderna uppgått till 4 534 kr varav 50 stycken RF:s jubileumskalendrar hade införskaffats för 770 kr (15 kr styck). Årsprenumeration på tidningen Ridsport för 160 kr. Hyra av hästar för 432 kr. Inköp av engångsbägare, engångsskedar och servetter från Holmlund-Edlunds för 235 kr. Inköp av korv, korvbröd och senap från EDE-bolaget för 1 314 kr. Inköp av fikabröd från Nolbyhallen för 1 387 kr. Inköp av annat från konsum 236 kr.

Intäkterna hade uppgått till 6 664 kr varav försäljning av kalendrar för 785 kr, fika för 3 818 kr, lotter för 482 kr och aktivitetsdagen gav 1 079 kr och luciatåget gav 500 kr. Detta hade gett ett bankkonto tillgodo på 2 130 kr.

 

Den 31 maj hölls andra ordinarie styrelsemötet.

Sven-Olof Andersson informerade om att föreningen fått sitt organisationsnummer hos skatteverket samt länsregistreringsnumret och att kassabehållningen nu var 32 000 kr. Även att Irene From meddelat att Gränges Aluminium var villiga att sponsra priser till tävlingarna.

Styrelsen beslutade att Ann-Christin Wallin skulle bytas ut i arbetsutskottet mot Karin Block.

RIDSKOLA: Beslut att både Ann-Christin Wallin och Karin Block skulle få ett bidrag på 600 kr var för att gå Ponny 1 kursen.

Annika Salwén fick i uppdrag att kontakta ungdomssektionen angående tillagning av varm dryck till ridinstruktörerna, ledning av hästar på nybörjarlektioner och städning av klubbstugan.

EGNA HÄSTAR: Karin Block ombads att fråga Eliasson om stallhyra för klubbhästen Dino.

 

Den 9 augusti hölls tredje ordinarie styrelsemötet.

RIDSKOLA: Styrelsen bestämde att det skulle vara ridlektioner på onsdagar också. De beslutade sedan vilka dagar varje ridinstruktör skulle ha.   Måndag: Kaisa Sundberg med Karolina Bergseije som assistent. Tisdag : Karin Block med Birgitta Lindbom som assistent. Onsdag: Lena Sjöberg med Ingrid Wiklund som assistent. Torsdag: Ann-Christin Wallin. Fredag och Lördag: Ann-Christin Wallin och Karin Block.

Stallvård skulle förutom i de förutvarande stallen (Larssons under Britt-Inger Duvenbergs översyn, Sjöbergs under Lena Sjöbergs översyn, Eliassons under Karin Blocks översyn, Alinders under Ylva Westmans översyn) även nu ske i Perssons stall (Västbovägen 44) under Bengt Rendlerts översyn.

Seniorer skulle betala 10 kr för 30 minuter och 15 kr för 45 minuter. Juniorer skulle betala 8 kr för 30 minuter och 12 kr för 45 minuter. Ryttare med egen häst skulle betala 6 kr för 30 minuter och 8 kr för 45 minuter.

Att skolelever med ”Fritt Valt Arbete” skulle göra detta på fredagar och hyra hästarna för 15 kr gången.

Den som sitter i kassan ska ringa hemmet om en elev är borta 2 gånger efter varandra. Vid 3e frånvaron övergår ridtiden till andra som vill börja rida.

Birgit Sundberg och Ingrid Andersson fick i uppdrag att göra en skrivelse om bestämmelserna som ska sändas hem med eleverna efter 1a lektionen. Birgit Sundberg fick också i uppdrag att sätta in annons i Dagbladet och Sundsvalls tidning om när ridning började.

Karin Block informerade om hur Ponny 1 kursen varit.  

EGNA HÄSTAR: Styrelsen godkände köpet av valacken Predatory (”Tory”) och utsåg Annika Salwén och Eva Sundström till dennes skötare. Styrelsen beslöt också att sälja Ramonas föl när det blivit avskilt. Annika Salwén fick i uppdrag att annonsera ut det.

Styrelsen beslöt att bjuda in fritidskonsulent Nelding från Medelpads Idrottsförbund för att informera och visa föreningens aktiviteter.

Mötet avslutades med att Ingrid Andersson fick ett tack för att skänkt ett vandringspris för bedömning A1 av lätt A och B ponny.

 

Den 5 septemberavgick Birgit Sundberg som sekreterare efter oenighet med delar av styrelsen. Hennes uppgifter övertogs av vicesekreteraren Karin Block.

Man började förhandla med kommunen om mark.

 

Den 12 september hölls fjärde ordinarie styrelsemötet.

Birgit Sundberg lämnade in en skrivelse där hon avsade sig alla sina uppdrag inom föreningen.

EGNA HÄSTAR: Birgit begärde också att en veterinär skulle iordningställa en foderstat för klubbhästen Predatory. Det bestämdes också att Predatory skulle få ett täcke för 50 kr.

Styrelsen beslöt att sälja klubbhästen Ramona samtidigt som hennes föl. Klubbhästen Dino hade drabbats av hovkräfta och därför slaktats. Försäkringsersättningen blev 12 000 kr från Jordbrukets Försäkringsbolag.

RIDSKOLA: Styrelsen bestämde att hästarna skulle motioneras när ridlektioner inställdes.

Styrelsen beslöt att alla kurser skulle ske i föreningens regi och att föreningen skulle stå för alla kostnader. De beslöt också att tillfråga Kaisa Sundberg, Lena Sjöberg och Birgitta Lindbom om några av dem ville gå en gruppledarkurs GLK 1 på lv5 den 21-22 oktober. Den skulle kosta 65 kr per elev och föreningen ville betala för 2 elever.

Karin Block och Eva Sundström fick i uppdrag att se över hindermaterialet. Sven-Olof Andersson och Bengt Rendlert skulle göra iordning nytt material.

Försäljning av klubbjackor, tröjor, märken och övrigt inte ska ske i föreningens regi. Föräldraföreningen och ungdomssektionen skulle tillfrågas om de ville ta hand om detta.

Sven-Olof Andersson informerad om att föreningen fått aktivitetsbidrag med 11 680 kr (från 1 juli 1977 gällde aktivitetsbidraget 7-25 åringar). Sven-Olof fick i uppdrag att höra med fritidskonsulent Zackrisson om hur stödet till fritidsverksamhet fungerade.

 

 Den 13 september EGNA HÄSTAR: Veterinären Dag Netterqvist ändrade foderstaten för klubbhästen Predatory. Han bestämde också att skorna på bakhovarna skulle tas bort. 

 

Den 7 oktober TÄVLING: Det hölls klubbtävling.

 

Den 30 november hölls det femte ordinarie styrelsemötet.  

Stomme till ny klubbstuga köptes från Skidstahus för 43 000 kr.

Hindermaterial köptes för 4 900 kr av Bertil Dahlgren på Remo Försäljnings AB.

Sven-Olof Andersson fick i uppdrag att ordna checkkredit hos Sundsvallsbanken och köpa kassaskåp till nya klubbstugan.

Styrelsen beslöt att ridning över jullovet skulle ordnas.

EGNA HÄSTAR: Klubbhästen Ramona såldes till Jeanette och Katrin Andersson med sin utrustning för 8 500 kr.

 

Den 31 december hade föreningen 273 medlemmar varav 44 kvinnliga och 4 manliga seniorer (födda före 1954) samt 216 kvinnliga och 9 manliga juniorer (födda efter 1953). 4 av de manliga juniorerna och 4 av de kvinnliga juniorena var födda efter 1971. 

RIDSKOLA: Ridskolan förfogade över 11 ponnys och en stor häst. Det fanns 4 utbildade ridinstruktörer: Karin Block, Kaisa Sundberg, Lena sjöberg och Birgitta Lindblom.

RIDMÄRKEN: I början av året tog 13 medlemmar järnmärket och sedan tog 127 medlemmar det nya ridborgarmärket.

TÄVLINGAR: Föreningen tog 11 förstaplaceringar, 14 andraplaceringar, 6 tredjeplaceringar på 40 tävlingar.

Tillgångar vid årsslutet var 122 863 kr. Skulder var 43 000 kr till Skidsta Hus, 3 500 kr i banklån, 4 727 kr till hyresgäster (förinbetalda stallhyror till nästa år), 2 000 kr till staten (obetald skatt och arbetsgivaravgift).

Intäkterna hade varit 247 517 kr av vilket bidrag var 173 996 kr och ridavgifter var 46 619 kr. Kostnaderna hade varit 128 211 kr.

Ungdomssektionen hade 2 065 kr på Sundsvallsbanken och 438 kr i kassan. Dom hade en skuld till Nolbyhallen på 979 kr och var skyldig 1 200 kr för rosetter till tävlingen den 6 januari nästa år. 

Uppdaterad: 31 OKT 2013 15:31 Skribent: Bert-Urban Norman

 

Kontakt

This is a mailto link

Ridskolechef Jannike Lineruth

This is a mailto link

Ridlärare Therese Värme

This is a mailto link

Personal Magdalena Wreber

This is a mailto link

Tävlingssektionen

This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

Njurunda ryttareförening

 

 

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 

ARV_logo_RGB

 

 

Postadress:
Njurunda RF - Ridsport
Byvägen 1 A
86232 Kvissleby

Besöksadress:
Byvägen 1 A
86232 Kvissleby

Kontakt:
Tel: 0705550635
E-post: This is a mailto link