Hoppa till sidans innehåll

Året 1979


Den 17 januari hade styrelsen möte.

 De bestämde att medlemmar fick låna hästar gratis av föreningen till tävlingar på söndagarna. På andra dagar fick de betala 10 kr i timmen.

 Styrelsen blev informerad om att överenskommelse med Kema Nord (Stockviksfabrikerna) om byggnation av ny ridanläggning. De blev även informerade om att föreningen fick 21 150 kr i föreningsbidrag av kommunen.

 Den 6 januari TÄVLING: ungdomssektionen hade en träningstävling.

 Den 6 februari lämnade ungdomssektionen in sin andra kassaredogörelse. Den gällde för tiden 19 maj 1978 till 6 februari 1979.

 Intäkterna hade varit 2 857 kr varav fikaförsäljning var 2 380 kr och hubertusjakten gav 280 kr och träningstävlingarna gav 197 kr. Kostnaderna hade varit 3 710 kr varav lokalhyror var 65 kr och rosetter 1 200 kr. Bankkontot var på 1065 kr och kassan på 213 kr.

 

Den 14 februari hade gamla styrelsen sitt sista möte. Carin Horneij från ungdomssektionen deltog också.

 Banbyggarna ville ha ett mäthjul och tumstockar. Carina Horneij fick i uppdrag att inköpa tumstockar och Bengt Rendlert skulle skaffa mäthjul.

 Bengt Rendlert och Sven-Olov Andersson fick i uppdrag att göra en kostnadsberäkning angående inredning till nya klubbstugan och söka bidrag från fritidsnämnden för detta.

 Bengt Rendlert fick i uppdrag att skriva till NIK:s skidsektion angående problemen mellan ryttare och skidåkare.

 EGNA HÄSTAR: De beslöt att Ramonas föl skulle säljas. Carin Horneij fick i uppdrag att sätta upp en affisch i klubbstugan.

 RIDSKOLA: Karin Block utsågs att vara huvudansvarig för hästar och utbildning.

 RIDMÄRKEN: Studiecirkel för järn- och bronsmärke skulle kosta 50 kr. Att hyra häst för tagning av ridborgarmärket skulle kosta 3 kr.

 

Den 10 mars hölls årsmötet.

 Ingrid Andersson ersatte Bengt Rendlert som ny ordförande men Bengt satt kvar i styrelsen. Ingrid Andersson utsågs också till ansvarig för PR och press. Annika Salwèn ersatte Birgit Sundberg som sekreterare och eftersom Birgit inte ville vara med i styrelsen längre valdes Lena Sjöberg in istället. Sven-Olof Andersson, Gunilla Sundling, Karin Block och Britt-Inger Duvenberg satt kvar i styrelsen men eftersom Britt-Inger inte kände sig så bra fick Katarina Pettersson komma med i styrelsen.

 Ann-Christin Wallin ersattes som suppleant av Runa Hall men både Eva Sundström och Åsa Richnau fortsatte som suppleanter.

 Lars-Olof Wahlström blev kvar som revisor men Erik Sundberg ersattes av Lillemor Lindgren. Som revisorsuppleant istället för Lillemor valdes Yvonne Gustavsson. Ingemar Högberg fortsatte som revisorsuppleant.

 Till valberedningen utsågs Marita Wassling som sammankallande. Övriga blev Ing-Marie Larsson och Ulla Lindgren.

 Mikael Westman blev kvar som stugfogde.

 Som ombud till nästa distriktsmöte utsågs Ingrid Andersson, Bengt Rendlert, Inger Norman, Birgitta Lindblom och Karin Block. Suppleanter blev Ing-Marie Larsson och Eva Sundström.

 RIDSKOLA: Som studieorganisatör utsågs Lena Sjöberg istället för Anna Rapp. Karin Block fortsatte som studieledare men Eva Sundström ersattes av Birgitta Lindblom och Margareta Eriksson.

 TÄVLING: I tävlingskommittén blev Salwén, Sundström och Wallin ersatta av Ing-Marie Larsson, Birgitta Lindblom, Carina Horneij och Ingrid Hall. Karin Block blev kvar och utsågs till sammankallande.

 

Den 22 mars hölls det första ordinarie styrelsemötet med den nye ordföranden Inger Andersson.

 De satte budgeten för inredning till klubbstuga till 30 000 kr.

De informerades om att Båkab skulle sätta upp stolpar och dra elledningar till nya anläggningen. De informerades även om att sjukvårdslåda och medikamenter hade anskaffats.

 Info om att nya föreskrifter för skötsel av hästar och stall har utarbetats. 

 De bestämde att 3 nya spiltor skulle byggas i stallet. Att hästarna Trollet och Highlife skulle återlämnas till Lena Sjöberg.

 EGNA HÄSTAR: Att hästen Predatory skulle hyras ut över sommaren. Att Bengt Rendlert skulle leta nya hästar från Malmö.

RIDSKOLA: De bestämde att en ridskolechef skulle rekryteras. Ridkalender ska ges till Ingrid Andersson, Karin Block, Lena Sjöberg, Birgitta Lindblom och Annika Salwén.

 

Den 9 april hölls andra ordinarie styrelsemötet.

 Gamla ridplaner ska vara utrymda till vecka 17. Provisorisk ridplan ska tillsvidare vara i en av Eliassons hingsthagar. Sven-Olov Andersson i uppdrag att upprätta ett kontrakt med Roland Eliasson.

 EGNA HÄSTAR: Bengt Rendlert hade funnit 2 hästar i Malmö som skulle passa ridskolan. En engelsk hunter på 8 år som heter Rollo och ett welch-arab sto som heter True Love. De skulle kosta 16 000 kr med frakt.

 

Den 14 april hade föreningen påskridning.

 

Den 17 april till 21 april hade föreningen lovridning.

 

Den 8 maj hölls tredje ordinarie styrelsemötet.

 En byggnadskommitté för anläggningen utsågs med Rune Hall, Bengt Rendlert och Sven Olof Andersson.

 Carina Horneij hade kommit med en undran om hon fick hyra Rollo över sommaren. Karin Block fick i uppdrag att sätta upp ett anslag om uthyrning av hästarna över sommaren.

EGNA HÄSTAR: Styrelsen beslöt att sälja Tiffany II till Elisabet Rendlert för 1 550 kr (ca 31 000 kr i 2013 års penningvärde). Det bestämdes även att Predatory skulle säljas eftersom han inte fungerade så bra som ridskolehäst.

Kursavgift för Ponny 2 kursen fick Karin Block behålla själv eftersom hon inte tog någon lön för Ponny 1 kursen.

 

RIDSKOLA: Den 1 juni till 3 juni höll Karin Boethius en kurs med 12 deltagare som subventionerades av NRF med 1000 kr.

 

RIDSKOLA: Den 7 juni till 21 juni gick Birgitta Lindblom RIK 0 kursen i Sollefteå.

 

Den 13 juni hölls fjärde ordinarie styrelsemötet.

 Kommunen meddelade att de skulle dra en förläggning av vatten och avlopp till tomtgränsen.

RIDSKOLA: Styrelsen bestämde att verksam instruktör i NRF ska få halva kursavgiften betald för kurserna RIK 0 och PRIK 1 och PRIK 2. Karin Block meddelade att alla hästar var uthyrda över sommaren (6 veckor för 100 kr per vecka). Sen skulle de få vila i 2,5 veckor.   

 

Den 13 augusti hölls femte ordinarie styrelsemötet.

Karin B och Birgitta Lindblom fick i uppdrag att förhandla med Helmer Eriksson om att arrendera hans mark för att anlägga en terrängslinga.

Beslut om att köpa ett ridtält på ca 40x20x8 meter för 45 000 kr av Sten Markström i Malmö.

Beslutade om att sälja gamla klubbstugan.

 

Den 10 september hölls sjätte ordinarie styrelsemötet.

Byggnadskommittén informerade om att nya klubbstugan är klar och att byggnadslov har sökts för vatten och avlopp. De väntar på igångsättningstillstånd av Naturvårdsverket. Även den ena ridplanen är klar. Båkab har lovat att sponsra belysning. Styrelsen beslutade att nya klubbstugan ska målas röd och att gamla klubbstugan ska säljas till Lars Norberg för 7500 kr (ca 150 000 kr i 2013 års penningvärde).

Byggnadslov har också sökts för ett ridtält på 45X20 meter. Detta har anlänt från AB Smireko i Bålsta och börjat monteras.  

 Ombyggnadskontot uppgick nu till 54 000 kr men det fanns kvar obetalda kostnader på 20 000 kr.

Karin Block får anskaffa 2 nya sadelgjordar. Hon har bestämt sig för att inte längre ansvara för hästarna och får därför i uppdrag att fråga om Margareta Eriksson eller Maria Persson vill överta ansvaret.

Från kommunen meddelas att ansökan om bidrag för driftskostnader måste inlämnas före 30 september. Även att föreningen kan få SIA-bidrag till handledare på 60 kr per timme från Fritidskontoret. (SIA betyder Skolans Inre Arbete och var en reform som infördes 1976 för att öka aktiviteter bland skolelever som fyllt 12 år. 1 juli 1978 blev det från 7 års ålder. Bidraget kunde därför ges till föreningar med eftermiddagsverksamhet eller sommarlägerverksamhet för barn mellan 7-12 år.)

Kommunen bekräftar att det är NRF som arrenderar marken som Eliassons arrenderade förut. Styrelsen beslöt att framöver sända kopior av alla beslut som berör Eliassons.

Styrelsen beslöt att arrendera marken av Helmer Eriksson för 150 kr.

RIDSKOLA: Priset för 60 minuters lektioner höjs till 20 kr.

 

Den 22 september hade styrelsen ett extramöte för att diskutera kontrakt med Eliassons beträffande motionsbana och infart. Det skulle gälla 1 år i taget.

Styrelsen beslöt att Carin Horneij och Ing-Mari Larsson skulle få kursavgiften för banbyggarkurs II betald av NRF.

Styrelsen beslöt också att Margareta Bylund skulle få låna Dinos gamla sadel.

Man gav Birgitta Lindblom i uppdrag att anskaffa en diabildsprojektor åt föreningen.  

Den 16 oktober hölls sjunde ordinarie styrelsemötet.

Meddelades att kontrakten med Eliassons angående utfartsväg, motionsbana och stall undertecknats. Att byggnadslov för vatten och avlopp getts av kommunen. Att igångsättningstillstånd medgivits av Naturvårdsverket.

TÄVLING: Beslöt att arrangera hubertusjakten den 21 oktober. En extra hubertusjakt bara för nybörjare den 20 oktober. Hästhyran för de som inte hade egen häst skulle ingå i startavgiften.

EGNA HÄSTAR: Eftersom hästen Predatory inte kunnat säljas fick Bengt Rendlert i uppdrag att fråga om Sten Markström kunde byta in hästen mot en annan häst som var mer lämpad för ridskola.

 

Den 29 november hölls åttonde ordinarie styrelsemötet.

Beslut om att köpa 10 stycken ledtyglar.

Hästarna skulle hyras ut mot 200 kr per häst under perioden 17 december 1979 till 6 januari 1980.

RIDSKOLA: Beslut om att varje teorilektion ska kosta 5 kr per elev under vårterminen 1980.

TÄVLING: Birgitta Lindblom informerar om att en ny tävling som heter Zon Polar Cup ska hållas nästa år. Föreningen ställer upp med True Love, Blue Eye, Trollet och Soraya. Föreningen ska också delta i Bonniers Junior Cup . RIK 0 ska hållas vecka 31-32.

EGNA HÄSTAR: Beslut att Predatory skulle bytas ut ett connemara-new forrest sto på 5 år som heter Bounty. Kommer från samma stall som Rollo och True Love. Fick ge 5 000 kr emellan.

Nästa styrelsemöte skulle hållas 10 januari 1980.

 

Den 31 december hade föreningen kassa och bank tillgångar på 18 383 kr. Skulder var banklån på 29 087 kr och obetald arbetsgivaravgift på 2 051 kr. Årets intäkter hade varit 129 633 kr och kostnaderna hade varit 132 074 kr.

Medlemsantalet var 238 stycken. En minskning med 35 medlemmar. 15 deltog i dressyrkurs för Karin Boëthius.

Tävlingsresultaten hade varit 7 förstaplatser, 3 andraplatser, 7 tredjeplatser, 3 fjärdeplatser, 4 femteplatser, 4 sjätteplatser.

Bästa ekipage blev Pia Eriksson på Trollet för störst antal segrar och Christine Andersson på Blue Eye för hennes framgångar i DM.

Uppdaterad: 31 OKT 2013 15:28 Skribent: Bert-Urban Norman

 

Kontakt

This is a mailto link

Ridskolechef Jannike Lineruth

This is a mailto link

Ridlärare Therese Värme

This is a mailto link

Personal Magdalena Wreber

This is a mailto link

Tävlingssektionen

This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

Njurunda ryttareförening

 

 

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 

ARV_logo_RGB

 

 

Postadress:
Njurunda RF - Ridsport
Byvägen 1 A
86232 Kvissleby

Besöksadress:
Byvägen 1 A
86232 Kvissleby

Kontakt:
Tel: 0705550635
E-post: This is a mailto link