Hoppa till sidans innehåll

Funktionärsuppgifter


Exempel på funktionärsysslor vid alla tävlingar

Tävlingsledare
Samlar alla funktionärer, hälsar välkommen och kontrollerar att alla vet vad de ska göra och att de känner sig säkra med sitt uppdrag. Ser över säkerheten på tävlingsplatsen. Stämmer av med funktionärerna under tävling och ser till att störningar åtgärdas. Svarar på frågor från funktionärer och deltagare och löser problem.
Leder tävlingen tillsammans med överdomare, domare och banchef. Ser till att det är ordning, rent och snyggt under hela tävlingsdagen.

Överdomare
Tillsammans med domare, tävlingsledare utgör överdomaren garanten för rättvisa och bra tävlingar. I ännu högre grad än domaren ska överdomaren vara ett stöd och en hjälp för tävlingsledaren och arrangören. Överdomaren är den funktionär som har sista ordet i tvistiga frågor och överdomaren är fristående från tävlingsarrangören. Överdomaren måste alltså vara mycket kunnig i reglementet, dess tolkning och tillämpning. Särskilt viktigt är det att överdomaren är mycket väl insatt i hur det rättsliga systemet ska tillämpas. Utbildning krävs för att få vara överdomare.

Parkeringsvakt
Detta är den allra första person de som kommer som tävlande möter och man bör vara på plats minst en timme innan tävlingen startar. Kläder efter väder

Sekretariatet
Sekretariatet är hjärtat på tävlingsplatsen där allt samordnas. Här gäller det att ha koll på Equipe, kontrollera vaccinationsintyg, kolla att folk har betalat och hjälpa till att lösa diverse problem (saknade nummerlappar, behov av huvudvärkstabletter, uthämtning av priser osv.) Någon som kan Equipe är alltid placerad där. Man skall se till att startlistor trycks ut till olika funktionärer, sätta upp resultat mm.

Sladda banan mellan klasser
Med hjälp av klubbens fyrhjuling sladda tävlingsbana och framridning mellan klasserna. B-körkort krävs.

Sjukvårdare
Sjukvårdskunnig person skall finnas på tävlingsplatsen hela tävlingsdagen. Framridning eller tävlingsbana är de ställen det oftast – men väldigt sällan – behövs hjälp. Kolla att sjukvårdsutrustning  och varma filtar finns på plats i sekretariatet. Den som har denna funktionärssyssla ska kunna ta hand om första hjälpen, bedöma om en ryttare som gjort sig illa kan fortsätta rida eller bör avbryta eller tom skickas till sjukhuset.

Funktionärssysslor vid hopptävlingar

Domartornet
I domartornet sitter domaren, domarsekreterare, tidtagare och dataansvarig.
Det är domarens uppgift att se till att tävlingen genomförs efter reglementets bokstav och intentioner. I denna uppgift ingår naturligtvis att alltid se till att alla ryttare får genomföra sina ritter under lika och rättvisa förhållanden. Utbildning krävs för att få vara domare.
Domarsekreterarens uppgift är att anteckna, manuellt, alla resultat under tävlingarnas gång. Visst vi har datorer idag men strömavbrott inträffar och även andra datahaverier. Därför är det viktigt att alla fel och tider också finns nedskrivna i särskilda protokoll.
Tidtagarens roll är att manuellt, med tidtagarur, klocka samtliga ekipages ritter. Även om det finns elektronisk tidtagning så är kravet att det skall finnas en manuellt tagen tid också kvar, det är så mycket som strular med teknik.
Dataansvarig sätter upp förutsättningarna för klassen innan första start och ser till att den elektroniska tidtagningen fungerar. Under klassen matas alla resultat in i Equipe (tävlingsprogrammet).

Banbyggare
Banbyggaren är den som i förhand har planerat och ritat upp banorna på banskissen. Utbildning krävs för att få vara banbyggare.

Banpersonal
På banan skall det finnas en banchef. Under pågående klass måste alltid banchef finnas på banan. Denne har det övergripande ansvaret på banan under klassens gång. Banchefen måste ha detaljerade skisser så att ett hinder som rubbas ur sitt läge alltid byggs upp som det var då klassen började. Banchefen ansvarar även för hinderpersonalen. Övriga uppgifter som vilar på banchefens ansvar är
- att se till att start- och målflaggare fungerar korrekt
- att hålla kontakt med domaren om något händer på banan som måste åtgärdas innan nästa ekipage får startsignal.
Hinderpersonalen återställer hinder som rivs under klassen och bygger om banan mellan kategorier och klasser.
Flaggaren står alltid placerad vid start- och mållinjen med en flagga för att starta och stoppa den manuella tidtagaren som sitter i domartornet.

Ringmaster/insläpp
Som ringmaster är du den som har koll på att rätt ekipage befinner sig på banan och att nästa ekipage står beredd. Ofta har vi två ekipage på banan, ett som hoppar och ett som väntar på sin tur, och så står det ett ekipage utanför banan som väntar på att få komma in. Domaren meddelar vilket som gäller.

Framhoppning
Har behövs en person för att kratta och hjälpa till med att höja och sänka hinder och bygga upp när det blir rivningar. 

Insläpp/utsläpp framhoppning/framridning
Viktig position för att få tävlingen att flyta på. Överdomaren bestämmer hur många ryttare som får vara på framridning/ framhoppning samtidigt.

 

 

Funktionärssysslor vid dressyrtävlingar

Domare
Domaren är den som sitter och dömer ritterna och sätter poäng på samtliga moment som utförs. Utbildning krävs för att få vara domare.

Skrivare
Varje domare har en skrivare som sitter vid domarens sida och antecknar siffran för bedömning samt kommentarer.

Protokollspringare
Precis som det låter så är det den personen som hämtar protokollet vid domaren och bär det upp till sekretariatet för sammanräkning.

Ringmaster/insläpp
Som ringmaster är du den som har koll på att rätt ekipage befinner sig på banan och att nästa ekipage står beredd.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:01 Skribent: Erika Nordin

 

Kontakt

This is a mailto link

Ridskolechef Jannike Lineruth

This is a mailto link

Ridlärare Therese Värme

This is a mailto link

Personal Magdalena Wreber

This is a mailto link

Tävlingssektionen

This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

Njurunda ryttareförening

 

 

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 

ARV_logo_RGB

 

 

Postadress:
Njurunda RF - Ridsport
Byvägen 1 A
86232 Kvissleby

Besöksadress:
Byvägen 1 A
86232 Kvissleby

Kontakt:
Tel: 060561800, 0705550635
E-post: This is a mailto link