Hoppa till sidans innehåll

Föreningens historik


Bakgrund Norrköpings Basketförening – Norrköping Dolphins

Moderföreningen Hageby Basket bildades den 8 maj 1963. 1992 ombildades föreningen till Norrköpings Basketklubb (Dolphins). Sedan 2001/02 är Norrköpings Basketförening (Dolphins) det egentliga namnet på föreningen efter en sammanslagning mellan Norrköpings Basketklubb och Norrköpings Dambasketklubb (Flamingos). Norrköpings Basketklubb används som farmarklubb medan Dambasketklubben är avvecklad. Till föreningen anslöts rullstolsbasket säsongen 2005/06. Elitlagen blev Svenska Mästare – herrar 1998 och damer 2000 samt rullstol 2008 och 2009.  

Norrköping Dolphins startade sin ungdomsverksamhet 1999, som en sektion under huvudföreningen. För närvarande är det den enda sektionen. Satsningarna på både elit herrar, damer och rullstol drivs direkt av styrelsen. Säsongen 2002/03 blev ett av Dolphins ungdomslag (Flickor 87) för första gången i klubbens historia Svenska Mästare.

 

Föreningens verksamhetsidé är att på alla nivåer bedriva basket så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap 

 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att: Föreningen skall leverera basket på elitnivå för att tillfredsställa behovet av underhållning hos enskilda människor, samt för företag som söker alternativ till konventionella marknadsföringsmetoder. Därigenom bidrar föreningen till Norrköpings profilering som idrottsstad, vilket gagnar såväl våra sponsorer som det sociala ansvaret genom en aktiv ungdomsverksamhet. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en idrott fri från dopning.

 

Bakgrund Norrköpings Ungdomsbasketförening

Dagens NUBF har en lång historia, där upptakten var en skolbasketturnering våren 1969 i Hageby Baskets regi med 54 lag från start. Den tidigare konsulenten i Hageby Basket, Ingemar Mild, fick under sin studietid på Valla Folkhögskola i uppgift att bilda en separat klubb av Hageby Skolbasketturnering. Därmed bildades 1976 en skolbasketkommitté, som 1977 blev NSBF, Norrköpings Skolbasket Förening, för att slutligen 1979 bli NUBF, Norrköpings Ungdomsbasket Förening.

Redan vid starten fanns drygt 120 skolbasketlag samt ett tiotal egna ungdomslag vilket gjorde klubben till en av de största i Sverige, och därmed inleddes marschen mot Sverige-eliten på bred front. NUBF är en KFUM förening.

 

Föreningens verksamhetsidé är att ha en ungdoms- och breddfilosofi samt arbeta utifrån mångfaldsperspektivet där alla tjejer och killar, oavsett kulturella eller sociala olikheter, erbjuds möjlighet att träna och spela basket efter den nivå man känner passar individen bäst.
NUBF värvar eller avlönar inga spelare och huvudmålet är inte att få fram elitspelare eller att stiga så högt som möjligt i seriesystemen utan att erbjuda pojkar och flickor en jämställd och bra idrottsaktivitet under en känslig del av deras uppväxt.

 

Föreningen har som ändamål att verksamheten i NUBF skall bedrivas med följande målsättningar.

Fortsatt fokus på och information om att NUBF efterlever de målbeskrivningar som utgör en förutsättning för Norrköpings Kommuns bidragsbestämmelser, vilket innebär att;

-        NUBF ska verka för en alkohol-, drog- och dopingfri verksamhet samt att betona ledarnas ansvar som förebilder

-        NUBF ska främja demokratisk fostran genom barn och ungdomars engagemang i föreningen

-        NUBF ska främja såväl jämlikhet mellan ungdomsgrupper som jämställdhet mellan könen

-        NUBF ska medverka till meningsfull fritid för barn och ungdomar

-        NUBF ska engagera fler ungdomar i föreningen och då beakta mångfaldsperspektivet  

NUBF ingår dessutom i en arbetsgrupp som handlar om ”All Fair” 

”All Fair” innebär att NUBF ingår i ett projekt som går ut på att föreningen i samarbete med andra föreningar och Norrköpings kommun kommer att utarbeta ett policydokument för hur föreningar, med sina spelare, ledare och föräldrar ställer sig till FairPlay och idrottsetik.

Idag 2009 bedriver NUBF basketverksamhet från pojkar & flickor födda 00/01  till Div 1. Skolbasketverksamheten samt Norrköping Basket Cup är hörnstenar i NUBF´s verksamhet.

 

Basket är världens största idrott med 450 miljoner utövare i 213 länder

 Bakgrunden till fusionen mellan ovan nämnda föreningar är, att basket - trots att den är världens största idrott - är en i Sverige förhållandevis liten idrott. Först på 5:e plats hittar vi basket .

Bidragande faktorer är ett relativt litet fokus och omnämnanden i media, få framgångar på landslagsnivå samt att konkurrensen mot andra idrotter (fotboll, innebandy mm) är mycket stor. Trots detta och med de satsningar som görs framförallt på ungdomssidan finns det en stark framtidstro på svensk basket. I och med en fusion ger kombinationen bredd och elit ett otroligt slagkraftigt koncept. Båda föreningarna har dessutom stor erfarenhet av stadsdelsverksamhet där vi vet att det är mycket viktigt att finnas med lokal närvaro och med ett attraktivt erbjudande i att spela och träna basket.

Tillsammans blir den nya föreningens resurser mycket starka för att finnas tillgängliga i stadsdelarna för att sedan knyta samman basketverksamheten med skolor med basketprofil och i förlängningen basketgymnasium.

Den nya verksamheten skapar förutsättningar för ”totalbasket” vilket innebär att bredd-, talang-, elit- och handikappbasket samlas under en gemensam förening, vilket talar för att de två ”gamla” föreningarnas ungdoms- och breddfilosofi tillvaratas optimalt. 

Ny utvecklingsstrategi:
Inom NUBF utförde under hösten 2007 Mats Olsson och Johan Lind ett arbete för att ta fram en ny utvecklingsstrategi. Några grundläggande fakta som redovisades var:

Basket är en ”liten sport” i Sverige - Basket är identitetssvag - Det handlar om att få basketen att dra åt samma håll - Hur vill vi att basket i Norrköping 2010 bedrivs? - Det krävs att våga tänka nytt - Struktur för basket i Norrköping 2010 - ”NBA – Norrköping Basket Academy” - Struktur NBA – Potential – Mål - Riktlinjer per åldersgrupp - Projekt NBA är ”ett livslångt lärande” - Projekt ”Hela Norrköping”

 

Vid möte i styrelsen för ND i december 2007 är Mats Olsson inbjuden att redovisa tankarna och styrelsen beslutar att föreningen är intresserad av att delta i en fortsatt diskussion med NUBF om basketutvecklingen i Norrköping.

 

Möten mellan föreningarna från våren 2008 fram till dags dato

Under våren 2008 träffas en begränsad grupp deltagare från de båda föreningarna. Man blir överens om att granska grundförutsättningarna för ett närmare samarbete ND – NUBF. Under hösten 2008 fortsätter gruppen sitt arbete.
Båda redovisar kontinuerligt i sina respektive styrelser hur arbetet fortskrider. Våren 2009 intensifieras sammankomsterna och underlag för organisering samt utredning av fusionering presenteras.

Uppdaterad: 30 MAJ 2014 13:30 Skribent: Damir Sepulveda

Postadress:
Norrköpings BBF - Basket
Utställningsvägen 11
60336 Norrköping

Kontakt:
Tel: 011-4002230
E-post: This is a mailto link