Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Styrelsen för Norrköpings Bugg & Rock´n Roll bjuder härmed in alla medlemmar till årsmöte 2019 för föreningen. Söndagen 24/2 kl: 17:00 avhåller vi traditionsenligt årsmöte i Opalen, Vilbergen. Vilbergsgatan 151 (buss 115 el 117 Blockstensgatan, gå ca 150 meter framåt i bussens färdriktning varpå lokalen ligger på vänster sida).

Följande föredragningslista gås igenom på mötet:

Närvarande:

§1 Mötets öppnande  

§2 Fastställande av röstlängd för mötet 

§3 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

§4 Fastställande av föredragningslistan

§5 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§6 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport för det gångna året  

§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året  

§10 Fastställande av medlemsavgift för 2019

§11 Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår  

§12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§13 Val av:

  1. Ordförande för föreningen för en tid av ett år.
  2. 2 ledamöter för en tid av 2 år
  3. 2 suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år
  4. 2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  5. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
  6. Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 

§14 Övriga frågor

§15 Mötesordförande avslutar mötet                                                                                     

Glöm inte bort ev motioner som du vill sända till styrelsen. Maila dessa till: This is a mailto link. Senast 4 veckor före mötet, vill vi ha dina motioner för att hinna bereda dessa med svar före årsmötet.

Vi vill även uppmärksamma dig på medlemsavgiften, som ska vara betald senast utgången av Januari för att du ska erhålla rösträtt på mötet. Har du förslag på ny styrelse för kommande verksamhetsår, tar du kontakt med valberedningen. Senast en (1) vecka före mötet kommer handlingarna finnas tillgängliga i Opalen. Maila om du önskar komma och hämta årsmöteshandlingar så förebereder vi dessa åt dig. 

För att anmäla dig till årsmötet, följ länken nedan.

Välkommen på årsmöte önskar styrelsen för NBR.

Anmälan till årsmöte

Uppdaterad: 02 JAN 2019 12:58 Skribent: Andreas Bergström
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Norrköpings Bugg & RK
Götskog Maria, Gustaf Clasonsgata 5
60378 Norrköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info