Hoppa till sidans innehåll

Judogrupper


 

 

 

 

Judogrupper i Norrköpings Judoklubb

 

1.   Introduktion

Detta dokument beskriver de olika grupperna i Norrköpings Judoklubb. Vår grundtanke är att ha många olika judogrupper med olika inriktning för att kunna tillgodose alla medlemmars mål med sin judoträning.

 

 

2.   Stor och liten judo, 2-4 år med föräldrar

 

     Målgrupp
 • Föräldrar med barn från 2 år som vill träna och lära sig något nytt tillsammans.

 Mål

 • Att lära barnen att lyssna, titta och tillgodogöra sig instruktioner.
 • Att lära barnen (och om det behövs även föräldrarna) vikten av rent spel enligt klubbens etik- och moralregler.
 • Att främja barnens koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
 • Att alla, både stora och små skall lära sig fallteknik.
 • Att väcka ett livslångt intresse hos barnen för rörelse, idrott och motion.
 • Att även väcka de vuxnas intresse för regelbunden motion och eventuellt även för judo.

Innehåll

 • I träningen ingår falltekniksträning, lekar, enklare gymnastik och judons matt-tekniker. Föräldrarna får även prova på lite judokast. Ibland förekommer det även lättare former av fysträning för föräldrarna. Genomgående är att de flesta övningarna vävs in i olika lekar där föräldern och barnet gör övningarna tillsammans.

 

 

3.   Minijudo 5-7 år

 

Målgrupp
 • Barn 5-7 år som vill lära sig judons grunder under lekfulla former. 

Mål

 • Att lära barnen att lyssna, titta och tillgodogöra sig instruktioner.
 • Att lära barnen vikten av rent spel enligt klubbens etik- och moralregler.
 • Att främja barnens koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
 • Att lära sig fallteknik.
 • Att väcka ett livslångt intresse hos barnen för rörelse, idrott och motion.

Innehåll

 • I träningen ingår falltekniksträning, lekar, enklare gymnastik och judons matt-tekniker.

 

 

4.   Judo Fortsättning 9-13 år

 

Målgrupp

 • Killar och tjejer som i första hand tränar judo med målsättningen att lära sig nya tekniker och inte fokusera på tävling.

Mål

·        Att lära barnen att lyssna, titta och tillgodogöra sig instruktioner.

·        Att lära barnen vikten av rent spel enligt klubbens etik- och moralregler.

·        Att utveckla barnens koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

·        Att lära barnen fallteknik.

·        Att lära barnen judo så att de kan avancera i bältesgraderna.

·        Att på ett lekfullt sätt introducera judons kampmoment, både stående och i mattan.

·        Att väcka ett livslångt intresse för judo

Innehåll

·        Mycket fallteknik, gymnastik och lek i olika former

·        Judons matt- och kasttekniker så att barnen kan avancera i bältesgraderna graderna.

·        Judoteknikerna kommer till viss del att vävas in i lekar.

·        Kampmoment i stående och i mattan med och utan judo.

Det här är inte viktigt

·        Ingen form av automatiseringsträning för specialteknik

·        Det är inte viktigt att barnen lär sig tekniken perfekt med en gång (dvs. tjata inte under längre tid om samma teknik. )

·        Ingen målinriktad styrke/konditionsträning (Man kan dock gärna pröva många olika övningar för att barnen skall få ett större rörelserepertoar).

·        Ingen taktisk kumi-kata (greppteknik).

·        Ingen taktikträning.

·        Bara några få randori (matchträning). Randori måste inte finnas med i varje träningspass.

 

 

5.   Ipponjudo 10-14 år

 

Målgrupp

 • Killar och tjejer som har ett klart intresse för tävlingsjudo.

Innehåll

·        Mycket fallteknik, gymnastik och enklare former av akrobatik.

·        Judons matt- och kasttekniker så att intresserade barn kan avancera i graderna.

·        Träningen inriktar sig i första hand på teknikträning, olika kampmoment och en hel del matchträning.

Mål

·        Att lära barnen att lyssna, titta och tillgodogöra sig instruktioner.

·        Att lära barnen vikten av rent spel enligt klubbens etik- och moralregler.

·        Att utveckla barnens fallteknik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

·        Att lära barnen judo så att de kan avancera i graderna.

·        Att mer ingående sätt lära sig judons grunder och principer (balansbrytning, lyftande och vridande rörelser)

·        Att på ett mera seriöst sätt introducera judons kampmoment, både stående och i mattan.

·        Att genom utbildning med hjälp av klubbens graderingsbestämmelserna ge judokunskaper som skall vara tillräckliga oavsett om barnen väljer tävlings-, motions-,tränar- eller domarinriktning (eller en kombination av 2 eller fler inriktningar).

·        Att förbereda de som är intresserade av att prova på att tävla.

·        Att fostra barnen så att de själva börjar ”tänka judo”.

·        Att skapa ett livslångt intresse för (tävlings)judo även efter eventuell avslutad tävlingskarriär.

Det här är inte viktigt!!

·              Automatiseringsträning av specialteknik ( Man kan pröva på lite specialtekniksträning för att lära in olika träningsformer)

·              Hård styrke/konditionsträning (vi prövar dock på många olika jobbiga övningar för att barnen skall få ett större rörelserepertoar).

·              Avancerad taktikträning

·              Ingen taktisk kumi-kata (greppteknik)

 

 

6.        Ipponjudo från 13 år

 

 Målgrupp

 • Killar och tjejersom har ett klart intresse för tävlingsjudo, samt ”motionärer” som vill träna tävlingsinriktat.

Innehåll

·        Fallteknik, gymnastik och enklare former av akrobatik.

·        Judons matt- och kasttekniker så med inrikting på hur de utförs i tävlingssammanhang.

·        Olika randoriformer (matchträning) både i tachi waza och ne waza.

·        Teori om kost och vätska, fysisk och mental träningslära, etik och moral.

·        Teori om tävlingsjudons idéer med bland annat planering och målsättning.

Mål

·              Att samla de som har ett klart intresse för tävlingsjudo.

·              Att lära deltagarna att lyssna, titta och tillgodogöra sig instruktioner.

·              Att lära deltagarna vikten av rent spel enligt klubbens etik- och moralregler.

·              Att främja deltagarnas fallteknik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

·              Att mer ingående sätt lära sig (tävlings)judons grunder och principer.

·              Att på ett seriöst sätt introducera tävlingsjudons idéer i teori och praxis.

·              Att fostra deltagarna så att de själva börja ”tänka judo”.

·              Att ge deltagarna lite teoretisk info om kost, vätska, narkotika, doping, tobak och alkohol mm.

·              Att organisera kurser så att intresserade ungdomar kan utbilda sig till hjälpinstruktörer, domare mm.

·              Att skapa ett livslångt intresse för judo även efter eventuell avslutad tävlingskarriär.

 

 

7.        Teknik och Nybörjare från 13 år

 

Målgrupp

 • Nybörjare som vill lära sig grundläggande judo samt avancerade som vill träna grundtekniker för att avancera i graderna. För de som satsar på tävling skall denna grupp ses som ett komplement till Ipponjudon.

Innehåll

·        Fallteknik, gymnastik och enklare former av akrobatik.

·        Judons matt- och kasttekniker med inrikting på hur de utförs i som grundteknik (Graderingträning).

·        Träningen inriktar sig i första hand på teknikträning.

·        Teori om kost och vätska, fysisk och mental träningslära, etik och moral. 

Mål

·              Att lära deltagarna att lyssna, titta och tillgodogöra sig instruktioner.

·              Att lära deltagarna vikten av rent spel enligt klubbens etik- och moralregler.

·              Att främja deltagarnas fallteknik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

·              Att lära deltagarna judo så att de kan avancera i graderna.

·              Att ge möjlighet till judokunskaper som skall vara tillräckliga oavsett om man väljer tävlings-, motions-,tränar- eller domarinriktning (eller en kombination av 2 eller fler inriktningar).

·              Att ge deltagarna lite teoretisk info om kost, vätska, narkotika, doping, tobak och alkohol mm.

·              Att organisera kurser så att intresserade ungdomar kan utbilda sig till hjälpinstruktörer, domare mm.

·              Att skapa ett livslångt intresse för judo

 

 

8.        Teknik och taktik från 13 år

 

Målgrupp

 • Killar och tjejer som har ett klart intresse för tävlingsjudo, samt ”motionärer” som vill träna tävlingsinriktat. Träningen inriktar sig i första hand på tävlingsinriktad teknikträning där varje individ skall kunna få hjälp och råd med sina egna favorittekniker.

Innehåll

·        Fallteknik, gymnastik och enklare former av akrobatik.

·        Judons matt- och kasttekniker så med inriktning på hur de utförs i tävlingssammanhang.

·        Teori om tävlingsjudons idéer med bland annat planering och målsättning.

·        Avancerad taktikträning

·        Taktisk kumi-kata (greppteknik) 

Mål

·              Att samla de som har ett klart intresse för tävlingsjudo.

·              Att ge möjlighet till judokunskaper som skall vara tillräckliga oavsett om man väljer tävlings-, motions-,tränar- eller domarinriktning (eller en kombination av 2 eller fler inriktningar).

·              Att mer ingående sätt lära sig (tävlings)judons grunder och principer.

·              Att på ett seriöst sätt introducera tävlingsjudons idéer i teori och praxis.

·              Att fostra deltagarna så att de själva börja ”tänka judo”.

·              Att skapa ett livslångt intresse för judo även efter eventuell avslutad tävlingskarriär.

 

Uppdaterad: 30 AUG 2017 21:04 Skribent: Ralph Östling

Postadress:
Norrköpings JK - Judo
Kabelvägen 17
60210 Norrköping

Kontakt:
Tel: 0705909351
E-post: norrkopingsjk@gmail....

Se all info