Hoppa till sidans innehåll

Info möte om Bliktpunkten

19 JAN 2020 21:02
Den 7 Jan hade Nusnäs IF kallat till allmänt möte ang. Bliktpunkten. Ett 20-tal personer anslöt till mötet och Nusnäs IF presenterade läget och framtida planer. Här kommer en sammanfattning av vad som sades och vad mötet resulterade i.
  • Skapad: 19 JAN 2020 21:02

 Nusnäs IF meddelade sommaren 2019 att det kunde bli den sista sommaren som det arrangerades dans på Bliktpunkten i sin nuvarande form. Bakgrunden till meddelandet var flera.

-att det blivit allt svårare att få tag i folk som är villiga att hjälpa till vid danserna

-det ekonomiska utfallet inte är tillräckligt starkt för att motivera den arbetsinsats som krävs för en fortsättning

-Styrelsen ser att det behöver satsas resurser i form av renovering och ombyggnationen för att driva anläggningen vidare men ville satsa mer på den idrottsliga verksamheten och fokusera sitt arbete på detta.

Detta sammantaget gjorde att dåvarande styrelse var tveksam till att fortsätta med verksamheten på Bliktpunkten och under sommaren meddelade vi att ett allmänt möte skulle hållas kring detta.

 Sommaren 2019 på Bliktpunkten kan summeras med att antalet besökare över tid har sjunkit från ca 600 besökare/dans till ca 500 för tex Lars Kristerz. Det ekonomiska utfallet blev i snitt ca + 11000 kr netto/dans. Högsommardagen gav ca 8000 kr. Övriga externa uthyrningar gav ca +20000 kr i netto där tex. Wasastugan hyrde anläggningen under en kväll. Totalt gav det ett plus på ca 50000 kr.

 Efter sommaren har en ny styrelse tillträtt och under hösten har vi diskuterat hur vi skall gå vidare kring Bliktpunkten. Och styrelsen kunde då konstatera att vi måste få fler att hjälpa till med verksamheten för att kunna fortsätta. Resultatet är att vi tillsatt en arbetsgrupp som skall arbeta under Nusnäs IF styrelse med uppdrag att driva dessa frågor. Detta gör att styrelsen kan fortsätta satsa på den idrottsliga verksamheten som vi vill utveckla men vi kan även sätta nödvändigt fokus på Bliktpunktens frågor. För det krävs tid och engagemang för att driva denna typ av anläggning.

 På mötet diskuterades även vad deltagarna förväntar sig av Bliktpunkten, dvs vilken typ av aktivitet vill man ha. Arbetsgruppen presenterade några tänkbara scenarier.

-Fortsätta med två danser per sommar

-En danskväll samt en kväll med mer fokus på show kombinerat med dans

-Samt uthyrning av anläggningen i olika former

 Åsa Mattsson informerade om att bokningar av stora etablerade dansband måste ske långt i förväg, ca 1 – 1,5 år i förväg och att Lars Kristerz är förbokade till sommaren 2020 men ännu inte bekräftade.

 Arbetsgruppen rapporterade även vilka framtida arbetsinsatser/investeringar som är nödvändiga. Tex. har vi diskuterat att försöka docka serveringsområdet med dansbanan för att det ska bli lättare att röra sig mellan servering och dans. Till detta krävs bl.a. trädfällning, utfyllnad av mark samt viss inglasning av dansbanan. Det krävs även ett förändrat alkoholtillstånd i dialog med kommunen. Nusnäs IF har dock inget eget alkoholtillstånd utan det är den inhyrda cateringföretaget som står för tillståndet.

Även förutsättningarna för cateringföretaget diskuterades. Med nuvarande avtal tjänar vi inga pengar på alkoholförsäljningen vilket gör att vi går miste om vissa intäkter. Mötet diskuterade tänkbara alternativa. Några bland de närvarande fick i uppdrag att hjälpa till med att undersöka vilka alternativ som finns.

 Under mötet diskuterades ovanstående frågor och meningen från mötet var att det finns intresse att fortsätta driva verksamheten och att flera är villiga att hjälpa till. En lista skickades runt och vi har nu ett 10 tal namn som är villiga att hjälpa till, dels i arbetsgruppen men också med praktiska frågor. Och den listan är öppen för fler som vill anmäla sitt intresse till att hjälpa till. Skicka ditt intresse till This is a mailto link

Sedan mötet har Nusnäs IF styrelse haft möte och beslutat att bekräfta bokningen av Lars Kristerz till sommaren 2020. Arbetsgruppen har i uppgift att ta fram ett koncept för en ev. andra dans. Styrelsen har dock satt upp krav på arbetsgruppen att kunna uppvisa en trovärdig och realistisk arbetsplan för sommaren 2020 samt att det finns ett brett stöd från byn och medlemmar att hjälpa till under danserna.

 Nusnäs IF styrelse har även diskuterat hur vi skall få fler att engagera sig i föreningens verksamhet. Och vi vill här uppmana alla medlemmar i Nusnäs IF att anmäla sitt intresse för att hjälpa till. Är vi fler som hjälper till blir det både roligare och mindre att göra för var och en, så anmäl er som frivilla. Bla. behöver vi hjälp med Vasaloppsarbete just nu.  Anmäl er på This is a mailto link

 I övrigt informerade vi även om att Nusnäs IF fortsätter satsa på den idrottsliga verksamheten i form av renoveringar och investeringar på Morängen. Bl.a har vi investerat i ny belysning till Fotbollsplanen för att kunna ha skidaktiveter även under kvällarna. Vi har förbättrat värmesystemet på kansliet/gymmet, vi renoverar fönster i omklädningsrummen. Vi har även köpt in en ny spårkälke/packmaskin.

 Nusnäs IF styrelse.

2020-01-19

Skribent: Staffan Larsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Nusnäs IF
Morängsvägen 10
79277 Nusnäs

Besöksadress:
Morängsvägen 10
79277 Nusnäs

Kontakt:
Tel: 0761050983
E-post: This is a mailto link

Se all info