Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet överklagar Datainspektionens beslut

2014-07-02 11:43
Den 12 juni konstaterade Datainspektionen att Riksidrottsförbundets insamling och registrering av deltagares personnummer i IdrottOnline i syfte att redovisa underlag för LOK-stödsaktiviteter inte är tillåtet enligt Personuppgiftslagen (PUL).
  • Uppdaterad: 2018-02-12 12:07

Datainspektionen (DI) anser heller inte att Riksidrottsförbundet (RF) får använda personnummer som identifierare av unika deltagare i aktiviteter. 

RF håller inte med om DI:s tolkning utan kommer att överklaga beslutet och begära att det ändras.

RF kommer dessutom att föra en dialog med regeringen om DI:s tolkning av förordningen om statsbidrag för idrottsverksamhet för att eventuellt få till ett förtydligande. Personnummer krävs för att en tillfredställande kontroll av underlaget för LOK-stödsfördelningen ska kunna genomföras.

Till dess att frågan är definitivt avgjord kommer RF därför inte att göra några förändringar i gällande LOK-stödsregler.