Hoppa till sidans innehåll

Release 6 - 2018-04-24

2018-04-18 10:34
Tisdagen den 24:e april har vi den sjätte uppdatering av IdrottOnline kopplat till året 2018. Här nedan kommer ni kunna se de större förändringarna och rättningarna som kommer att komma.
 • Uppdaterad: 2018-04-24 08:25

Idrottsmedel:

 • Tidigare kunde inte person med rollen Idrottsmedel firmatecknare i ansökande organisation godkänna förbehållet.
 • Tidigare så har angivet belopp ibland saknats på föreningssidan.
 • Tidigare så har information/data visats i fel fält i återbetalningsdelen. 
 • Tidigare så har ansökt summa inte uppdaterats när man skickat in en komplettering av ansökan. 
 • Tidigare så kunde felmeddelande visas när man sökte på ärenden med status inskickad. (Gäller endast SF och/eller RF)
 • Tidigare så kunde felmeddelande visas när man sökte på alla ärenden. (Gäller endast SF och/eller RF)
 • Tidigare så har ärenden där återrapporten blivit granskad visats när man sökt på ärenden där återrapportens status står som ogranskad. (Gäller endast SF och/eller RF)
 • Tidigare så har det varit diverse fel i rapporter kopplade till idrottsmedel.  (Gäller endast SF och/eller RF)

Utbildning:

 • Ett varningsmeddelande kommer visas när sessionen är påväg att ta slut. 
 • Om man kopierar en utbildning av typen "Lärande för barn" så kommer den kopierande utbildning i framtiden bli av typen "Lärgrupp". (Verksamhetsformen "Lärande för barn" finns inte längre kvar.)
 • Knappen "Anmäl dig här" kommer inte vara klickbar om det inte längre är möjligt att anmäla sig till utbildningen. 
 • Tidigare så har personer som inte tillhört en grupp blivit tillagda på en utbildning när man lagt till gruppen. 
 • Tidigare så har närvaro ändrats till "Ej näravarande". Närvaron finns kvar men har visats fel på hemsidan. Felet har alltså endast varit visuellt. 
 • Tidigare så har endast förnamnet visats under fliken "Historik". (Gäller inte föreningar)
 • Tidigare så har information/data för faktura adressen visats i fel fält i anmälan. (Gäller inte föreningar)
 • Tidigare så har alla kategorier vistas, oavsett om de faktiskt är valbara eller inte. (Gäller inte föreningar)
 • Unik länk kommer skapas för webbregistrering på varje utbildning. (Gäller inte föreningar)

Integration:

 • Helt nytt gränssnitt för föreningar och förbund.
 • Möjlighet för förening att administrera sina importer och exporter

Organisation

 • Samtliga organisationer har fått kontaktfältet "E-post dataskydd" för att stödja GDPR
 • Rollen "Kontakt dataskydd" har skapats och kan användas av samtliga organisationer (GDPR)
 • Föreningsansökan om medlemsskap visas nu även för förening under "Ansökningsdokument"
 • Förening har möjlighet att ladda upp sina stadgar i IdrottOnline under "Ansökningsdokument"

Utöver ovannämnda förändringar så kommer även en mindre mängd rättningar kopplat till aktivitet, licenser och importering.

Skribent: Michelle Oskarsson